Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 1 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

6 8.1K 219
Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 1 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA Môn: Tiếng Việt CGD Lớp 1- Học kì I năm học 2017- 2018 Nội dung kiểm tra Số câu số điểm A Đọc thành tiếng I.Kiểm tra đọc B Đọc hiểu A Chính tả II Kiểm tra viết B Bài tập Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Mức TN Tổng TL Số câu Số điểm Số câu 1 Số điểm 1 Số câu Số điểm Số câu 1 Số điểm 1 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP Đọc : Thời gian làm đọc hiểu viết 40 phút (Không kể thời gian chép đề) Họ tên:……………………………………… Viết : Lớp: 1… Trường Tiểu học: ……… Thứ ngày tháng năm 2017 Chung: Họ tên giáo viên coi thi: …………………………………………………………… Họ tên giáo viên chấm thi: …………………………………………………………… I KIỂM TRA ĐỌC A.Đọc thành tiếng Đọc đoạn văn sau: Bé Thùy Kì nghỉ hè năm ngối, ba mẹ cho Thùy thăm quan danh lam thắng cảnh thành phố, làng quê tắm Bãi Cháy B Kiểm tra đọc hiểu: Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi: Đưa tiếng sau vào mơ hình, đọc phân tích đọc trơn tiếng đó:( điểm) nghỉ ngối q tắm Nối hình vẽ với từ ngữ thích hợp? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ thành phố làng quê tắm Điền thích hợp sau vào chỗ chấm cho thành câu văn hoàn chỉnh với nội dung đoạn văn (nghỉ lễ, nghỉ hè ): Ba mẹ cho Thùy thăm quan danh lam thắng cảnh vào kì năm ngối II KIỂM TRA VIẾT Viết tả Nhà Lan có đủ thứ quả: na, khế, xoan tàu, xoài, long nhãn Lan thích xồi 2.Bài tập( điểm) 1: Điền vào chỗ chấm thích hợp: a (c/ k/q ): … ây đa b (ng/ ngh ): ngộ ĩnh; ngân a Ghép tiếng tạo thành từ có nghĩa: thận cẩn mận .uả cà Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ 3.Gạch chân chữ viết Mẫu Ngăn nắp/ ngăn lắp Sát sàn sạt / xát xàn xạt gập ghềnh/ ghập gềnh ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM: Lưu ý: Cách tính điểm trung bình cuối kì = (điểm đọc + điểm viết): ( Làm tròn thang điểm 1, làm tròn 0, lên điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ I KIỂM TRA ĐỌC ( 10 ĐIỂM) A Đọc thành tiếng ( điểm) Đọc đoạn văn sau: Bé Thùy Kì nghỉ hè năm ngoái, ba mẹ cho Thùy thăm quan danh lam thắng cảnh thành phố, làng quê tắm Bãi Cháy - Đọc (đúng tiếng, tốc độ tối thiểu khoảng 20 tiếng/phút): 4đ - Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm Đưa tiếng sau vào mơ hình, đọc phân tích đọc trơn tiếng đó: ( M1 - điểm Mỗi ý 0,25 điểm) - Lưu ý: tay vào mơ hình tiếng, đọc phân tích xác định vị trí âm kiểu vần mơ hình dấu Nối hình vẽ với từ ngữ thích hợp? ( M2 - điểm Đúng ý cho điểm Sai ý trừ 0, điểm) thành phố 3: (M 31 làng quê điể m): tắm Điền thích hợp sau vào chỗ chấm cho thành câu văn hoàn chỉnh với nội dung đoạn văn (nghỉ lễ, nghỉ hè ): Ba mẹ cho Thùy thăm quan danh lam thắng cảnh vào kì nghỉ hè năm ngoái II KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) Viết tả( điểm): Nhà Lan có đủ thứ quả: na, khế, xoan tàu, xoài, long nhãn Lan thích xồi Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Viết kiểu chữ cỡ nhỡ:1 điểm Viết không kiểu chữ không cỡ chữ nhỏ: điểm - Viết từ ngữ , dấu câu: điểm có 0- lỗi, điểm có lỗi (1 điểm) -Tốc độ viết khoảng 20 chữ / 15 phút: điểm viết đủ số chữ ghi tiếng - 1điểm: bỏ sót 1- tiếng điểm bỏ sót tiếng - Viết sạch, đẹp, nét (1điểm) - Viết bẩn, xấu, khơng nét , trình bày khơng theo mẫu, tẩy xóa : điểm 2.Bài tập( điểm) 1: Điền vào chỗ chấm thích hợp: ( M - điểm – Mỗi ý 0, điểm) a (c/ k/q ): đa cà b (ng/ ngh ): ngộ nghĩnh; ngân nga Ghép tiếng tạo thành từ có nghĩa:( M - điểm – Mỗi ý 0, điểm thận cẩn mận 3.Gạch chân chữ viết ( M - điểm – Mỗi ý 0, điểm) Sát sàn sạt / xát xàn xạt gập ghềnh/ghập gềnh ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP Đọc : Thời gian làm đọc... nhỏ: điểm - Viết từ ngữ , dấu câu: điểm có 0- lỗi, điểm có lỗi (1 điểm) -Tốc độ viết khoảng 20 chữ / 15 phút: điểm viết đủ số chữ ghi tiếng - 1điểm: bỏ sót 1- tiếng điểm bỏ sót tiếng - Viết sạch,... …………………………………………………………… I KIỂM TRA ĐỌC A.Đọc thành tiếng Đọc đoạn văn sau: Bé Thùy Kì nghỉ hè năm ngối, ba mẹ cho Thùy thăm quan danh lam thắng cảnh thành phố, làng quê tắm Bãi Cháy B Kiểm tra đọc hiểu:

Ngày đăng: 08/12/2017, 17:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan