Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 2 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

4 5K 133
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 2 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN CUỐI KỲ I - LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 TT Chủ đề Mức TN Số học phép tính Đại lượng đo đại lượng Yếu tố hình học Mức TL TL TN Số câu Câu số 4,5 Giải tốn có lời văn TN Số câu 1 Câu số TL Mức TN câu câu 1 Câu số 10 Câu số Cộng TL Số câu Số câu Mức 1 câu câu TS câu câu câu 03 câu câu 10 câu TS điểm 2điểm điểm điểm điểm 10 điểm Tổng số Trường: …… …………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Họ tên HS: …… …………………… Lớp:……………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 MƠN: TỐN - THỜI GIAN: 40 PHÚT Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm 20… Nhận xét thầy Điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 1: Tính nhẩm 9+8 = 8+7= 7+6 = 6+5= 14 – = 15 – = 17 – = 13 – = Câu 2: Tuần này, thứ ba ngày tháng 12 Tuần sau, thứ ba ngày nào? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A Ngày tháng 12 B Ngày 10 tháng 12 C Ngày 11 tháng 12 D Ngày 12 tháng 12 Câu 3: 45kg – 17kg = .kg Số thích hợp điền vào chỗ trống số mấy? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A 25 B 28 C 38 D 62 Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A 60 B 69 C 71 D 80 Câu 4: Số liền trước 70 số nào? Câu 5: Kết dãy tính: 44 + 16 – 27 bao nhiêu? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A 60 B 23 C 33 Câu 6: Tìm x: 50 - x = 25 D 87 x – 15 = 27 …………… ….….….…………… ………………………… ………… Câu 7: Hoàng cân nặng 26 kg, Minh cân nặng Hoàng kg Hỏi Minh cân nặng ki-lô-gam ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ A 31kg B 30kg C 21kg D 19kg Câu 8: Giải tốn theo tóm tắt sau: Tóm tắt: 60 kg Bao gạo: 25 kg Bao ngô: ? kg Bài giải: Câu 9: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Có hình tam giác? A hình B hình C hình D hình Câu 10: Vẽ thêm đoạn thẳng để thêm hình tam giác hình tứ giác THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mỗi câu điểm (10 câu = 10 điểm) Câu 1: Mỗi ý 1/8 điểm Câu 2: Khoanh đáp án D, điểm Câu 3: Khoanh đáp án B, điểm Câu 4: Khoanh đáp án B, điểm Câu 5: Khoanh đáp án C, điểm Câu 6: Làm ý ½ điểm Câu 7: Khoanh đáp án A, điểm Câu 8: Đặt câu trả lời đúng, phép tính đúng, đáp số điểm (sai thiếu phần trừ ¼ điểm) Đáp số: 35kg Câu 9: Khoanh đáp án D, điểm Câu 10: Kẻ yêu cầu, điểm Ví dụ: ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Họ tên HS: …… …………………… Lớp: ……………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 MƠN: TỐN - THỜI GIAN: 40 PHÚT Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm 20… Nhận... C 33 Câu 6: Tìm x: 50 - x = 25 D 87 x – 15 = 27 …………… ….….….…………… ………………………… ………… Câu 7: Hoàng cân nặng 26 kg, Minh cân nặng Hoàng kg Hỏi Minh cân nặng ki-lơ-gam ? Khoanh tròn vào... Hoàng kg Hỏi Minh cân nặng ki-lơ-gam ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ A 31kg B 30kg C 21kg D 19kg Câu 8: Giải tốn theo tóm tắt

Ngày đăng: 08/12/2017, 17:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan