Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 2 năm học 2017 2018 (sưu tầm 2)_Có ma trận

5 1.5K 37
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 2 năm học 2017   2018 (sưu tầm 2)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHỊNG GD&ĐT KRƠNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG MA TRẬN ĐỀ MƠN TỐN LỚP – CUỐI KÌ I Năm học 2017 – 2018 Mạch kiến thức Mức Mức Mức Mức TN TL TN TL TN TL TN TL Số học: Số 1 1 1 - Các dạng phép tính câu cộng, trừ (có nhớ) Câu 10 phạm vi 100 số Số 1 1 1 điểm Các đơn vị đo Số thời gian: câu - Ngày, tháng, Câu số Số điểm Hình học: Số - Nhận diện hình chữ câu nhật, hình tứ giác, Câu đường thẳng số Số điểm Giải toán Số có lời văn: - Giải câu trình bày lời giải Câu toán phép số tính cộng, trừ Số BT hơn, nhiều điểm Tổng số câu 03 03 03 01 Tổng số điểm 03 03 03 01 Tổng 7 1 1 1 1 10 10 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT KRƠNG NĂNG TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN LỚP – CUỐI KÌ I Năm học 2017 – 2018 Câu 1: Nối phép tính với kết đúng: (1 điểm) Câu 2: Xem tờ lịch tháng chọn từ ngoặc điền vào chỗ chấm: (1 điểm) Thứ hai 14 21 28 Thứ Thứ Thứ Thứ ba tư năm sáu 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 Thứ bảy 12 19 26 Chủ nhật 13 20 27 (tư, năm, sáu, bảy) Ngày tháng thứ … Câu 3: Tính (1 điểm) 18kg – 9kg = 52l – 4l = 37 + = 64cm + 8cm = Câu 4: Điền dấu , = vào chỗ chấm: (1 điểm) 35 + 15 80 – 10 - 15 Câu 5: Quan sát hình khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trong hình vẽ có hình tam giác? A hình B hình Câu 6: Đặt tính tính: (1 điểm) 24 + 16 37 + 55 ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… C hình 97 – ………… ………… ………… ………… D hình 51 – 28 ……… ……… ……… ……… Câu Điền Đ S vào ô trống: (1 điểm) A 100 – 80 = 20 B 10 + – = C 30 + 20 = 50 D 12 – – = Câu 8: Tìm x: (1 điểm) a, x + 48 = 63 b, x – 24 = 16 Câu 9: Nhà Ba nuôi 100 gà Nhà cô Tư ni nhà Ba 17 gà Hỏi nhà cô Tư nuôi gà? (1 điểm) Bài giải: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 10 Em tính hiệu số nhỏ có hai chữ số số lớn có chữ số (1 điểm) ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… GVCN: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hứa Vi Thị Túc ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu (1 điểm: phép tính nối 0,25 điểm) Câu (1 điểm) Ngày tháng thứ bảy Câu 3: (1 điểm: phép tính 0,25 điểm) 18 kg – 9kg = 9kg 37 + = 43 Câu (1 điểm) > Câu ( điểm) B Câu (1 điểm: phép tính 0,25 điểm) + 24 16 40 + 37 55 92 Câu (1 điểm: ý 0,25 điểm) A- Đ; B-S; C- Đ; D - S Câu (1 điểm: câu 0,5điểm) a, x + 48 = 63 x = 63 – 48 52l – 4l = 48l 64cm + 8cm = 72cm − 97 88 − 51 28 23 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ x = 15 b, x – 24 = 16 x = 16 + 24 x = 40 Câu (1 điểm) Bài giải: Số gà nhà cô Tư nuôi là: 100 – 17 = 83 (con gà) Đáp số: 83 gà Câu 10 (1 điểm) Số nhỏ có hai chữ số là: 10 (0,25 điểm) Số lớn có chữ số là: (0,25 điểm) Hiệu là: 10 – = (0,5 điểm) (0,25 điểm) (0,5 điểm) (0,25 điểm) ... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHỊNG GD&ĐT KRƠNG NĂNG TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN LỚP – CUỐI KÌ I Năm học. .. (1 điểm: ý 0,25 điểm) A- Đ; B-S; C- Đ; D - S Câu (1 điểm: câu 0,5điểm) a, x + 48 = 63 x = 63 – 48 52l – 4l = 48l 64cm + 8cm = 72cm − 97 88 − 51 28 23 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/... 4: Điền dấu , = vào chỗ chấm: (1 điểm) 35 + 15 80 – 10 - 15 Câu 5: Quan sát hình khoanh vào đáp án đúng: (1 điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trong hình vẽ có

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan