Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 2)_Có ma trận

5 1.5K 32
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017   2018 (sưu tầm 2)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phòng GD&ĐT Ia H’Drai BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I Trường TH Lê Q Đơn MƠN: TỐN – LỚP Khối I THỜI GIAN: 40 phút Năm học 2017-2018 A/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Em khoanh tròn vào chữ đặt trước kết đúng: Câu Xếp số: 0, 9, 4, theo thứ tự từ bé đến lớn: A 4, 9, 6, B 0, 4, 6, C 9, 6, 4, Câu Kết phép tính: – = ? A B C D Câu Đoạn thẳng dài là? A Đoạn thẳng CD A• B Đoạn thẳng MN C• C Đoạn thẳng AB M • •B •D •N Câu Hình bên có hình tam giác? A hình tam giác B hình tam giác C hình tam giác Câu Trong hình có hình vng? A B C D Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ B Phần tự luận (5 điểm) Câu 6: Tính a) + b) - = + = Câu 7: Viết phép tính thích hợp vào trống: Câu 8: Hình vẽ bên có: - Có hình tam giác - Có hình vng Đáp án hướng dẫn chấm môn Tiếng Việt lớp Câu 1: B 0, 4, 6, Câu : Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ A Câu 3: C Đoạn thẳng AB Câu 4: B hình tam giác Câu 5: D Câu 6: Tính: a) + b) - = - 5 Câu 7: Viết phép tính thích hợp vào chỗ trống: - + = 10 = Câu 8: Hình vẽ bên có: Có hình tam giác Có hình vng HƯỚNG DẪN CHẤM : Bài 1: (1 điểm ) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không ghi điểm Bài 2: (1 điểm) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không ghi điểm Bài 3: (1 điểm ) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không ghi điểm Bài 4: (1 điểm) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không ghi điểm Bài 5: (1 điểm) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không ghi điểm Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 6: (1 điểm) Câu a, b - Học sinh tính kết quả, phép tính viết thẳng cột phép tính ghi 0,25 điểm - Học sinh tính kết quả, phép tính viết thẳng cột ghi: 0,5 điểm - Học sinh tính kết quả, phép tính viết chưa thẳng cột ghi: 0,75 điểm Bài 7: (2 điểm) - Học sinh viết phép tính ghi điểm Viết không không ghi điểm Bài 8:(1 điểm) - Học sinh điền ý ghi điểm, điền ý ghi 0,5 điểm - Điền không không ghi điểm * Lưu ý tùy vào đối tượng học sinh ghi điểm cho phù hợp PHÒNG GD & ĐT HUYỆN IA H’DRAI MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN Mức MƠN: TỐN – LỚP Mức Mức Mức Tổn Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mạch kiến thức,kĩ Số câu số điểm TNKQ SỐ HỌC Số câu TL Số điểm 1,0 ĐẠI LƯỢNG HÌNH HỌC TL 1 1,0 Số câu Số điểm TL TNKQ 2,0 1 Số điểm 1,0 1,0 1,0 2 2,0 1 2,0 1 1,0 1,0 2,0 Ma trận câu hỏi TT Chủ đề SỐ HỌC TS ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG HÌNH HỌC TỔNG SỐ CÂU Mức Mức Số câu Câu số 2,6 Số câu Câu số Số câu Câu số 8 TNKQ 1 2,0 TL 2,0 1,0 Số câu Số điểm TNKQ Số câu TỔNG TNKQ Mức Mức Cộng 5,0 ... điểm - Điền không không ghi điểm * Lưu ý tùy vào đối tượng học sinh ghi điểm cho phù hợp PHÒNG GD & ĐT HUYỆN IA H’DRAI MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I TRƯỜNG TH LÊ Q ĐƠN Mức MƠN: TỐN – LỚP Mức... ghi: 0,5 điểm - Học sinh tính kết quả, phép tính viết chưa thẳng cột ghi: 0,75 điểm Bài 7: (2 điểm) - Học sinh viết phép tính ghi điểm Viết khơng khơng ghi điểm Bài 8:(1 điểm) - Học sinh điền... Bài 3: (1 điểm ) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không ghi điểm Bài 4: (1 điểm) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không ghi điểm Bài 5: (1 điểm) - Chọn đáp án ghi điểm - Chọn không không

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan