Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 4 năm học 2017 2018 (sưu tầm 2)_Có ma trận

4 973 13
Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 4 năm học 2017   2018 (sưu tầm 2)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ma trận đề kiểm tra Tiếng Việt học kì lớp Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Mức TN KQ T L Mức HT TN kh KQ ác T L Mức Mức HT kh ác T N K Q T L HT kh ác T N K Q T L Tổng H T kh ác T N K Q HT TL c Kiến thức tiếng Việt, văn học Đọc a) Đọc thành tiếng b) Đọc hiểu a) Chính tả Viết b) Đoạn, (viết văn) Mạch kiến thức, kĩ Đọc hiểu Tổng Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm 1 1 2 2 2 1 2 1 8 Mức TN KQ T L Mức HT TN kh KQ ác T L Mức Mức HT kh ác T N K Q T L HT kh ác T N K Q T L Tổng H T kh ác T N K Q 2 2 2 2 ĐỀ KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC) LỚP HT TL c Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ A/ Kiểm tra đọc : (10 điểm) I Phần đọc tiếng: (3 điểm) Giáo viên gọi học sinh đọc đoạn từ “ Tuổi thơ sớm” “Ban đêm tôi” “Cánh diều tuổi thơ” tiếng việt tập trang 146 II Phần đọc thầm: ( điểm) Giáo viên cho HS mở SGK Tiếng việt đọc “Cánh diều tuổi thơ” khoanh tròn vào ý nhất: Câu 1: Chi tiết tiết tả cánh diều? a) Tuổi thơ nânng lên từ cánh diều b) Cánh diều mềm mại cánh bướm c) Đám trẻ mục đồng hò hét thả diều thi d) Chúng vui sướng đến phát dại nhìn lên trời Câu 2: Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ niềm vui lớn nào? a) Cánh diều mang theo nỗi khát khao b) Tiếng diều vi vu trầm bổng c) Các bạn hò hét thả diều thi d) Bầu trời đẹp thảm nhung Câu 3: Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ ước mơ đẹp gì? a) Các bạn ngửa cổ chờ đợi nàng tiên áo xanh b) Các bạn sung sướng đến phát dại nhìn lên bầu trời c) Các bạn nâng lên từ cánh diều d) Các bạn có cảm giác trơi dải ngân hà Câu 4: Qua câu mở kết bài, tác giả muốn nói điều cánh diều tuổi thơ ? a) Cánh diều kỉ niệm đẹp đẽ tuổi thơ b) Cánh diều khơi gợi ước mơ đẹp cho tuổi thơ c) Cánh diều đem đến niềm vui cho tuổi thơ d) Cánh diều ôn lại kỉ niệm cho tuổi thơ Câu 5: Câu hỏi sau “Em vẽ mà bảo ngựa à?” dùng để : a) Khen, chê b) Sự khẳng định c) Sự phủ định d) Yêu cầu Câu 6: Trong đoạn văn sau có mây câu kể? Trên nương, người việc Người lớn đánh trâu cày Các cụ già nhặt cỏ, đốt Mấy bé bắc bếp thổi cơm Các bà mẹ tra ngô Các em nhỏ ngủ khì lưng mẹ Lũ chó chạy sủa om rừng a) câu b) câu c) câu d) câu Câu 7: Tìm vị ngữ câu “Các cụ già chụm đầu bên ché rượu cần” a) cụ già chụm đầu Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ b) chụm đầu bên ché rượu cần c) bên ché rượu cần d) ché rượu cần ĐỀ KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) LỚP B/ Kiểm tra viết : (10 điểm) I/ Chính tả nghe viết: ( điểm) 15 phút Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn từ “ Tuổi thơ sớm” “Cánh diều tuổi thơ” tiếng việt tập trang 146 II/ Tập làm văn: (8 điểm) từ 30-35 phút Tả bút máy em HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC TIẾNG) (3 ĐIỂM) LỚP Giáo viên cho điểm sở đánh giá trình độ đọc thành tiếng theo yêu cầu kĩ đọc học sinh lớp theo mức độ : Điểm 3: Học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm tốt, đảm bảo thời gian đọc Điểm 2: Học sinh đọc đảm bảo thời gian đọc, chưa nhấn giọng tốt Điểm 1: Học sinh đọc chưa đảm bảo thời gian đọc, chưa diễn cảm HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KSCL GHK II NĂM HỌC 2017– 20178 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC THẦM) (7 ĐIỂM) LỚP Học sinh chon ý đạt điểm − Câu : ý B − Câu : ý C − Câu : ý A − Câu : ý B − Câu : ý A − Câu 6: ý C − Câu 7:ý B HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN CHÍNH TẢ) (2 ĐIỂM) LỚP - Bài viết tả (nghe đọc) : điểm (khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng, đẹp) Cứ mắc lỗi tả thơng thường trừ điểm (mắc lỗi trừ 0,5 điểm) Trừ không điểm Bài viết không rõ ràng, trừ điểm toàn HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN TẬP LÀM VĂN) (8 ĐIỂM) LỚP − Mở : điểm Yêu cầu học sinh giới thiệu bút tả − Thân : điểm Yêu cầu học sinh tả : Tả bao quát ,Tả phận theo trình tự hợp lí Tả hoạt động, cách giữ gìn bút hài hòa − Kết luận : điểm Yêu cầu học sinh : Nêu cảm xúc suy nghĩ bút máy Giáo viên cho điểm tùy theo mức độ làm học sinh (Có thể cho điểm từ 0,5 – – 1,5 đếm điểm) ... d) ché rượu cần ĐỀ KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2017 2018 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) LỚP B/ Kiểm tra viết : (10 điểm) I/ Chính tả nghe viết: ( điểm) 15 phút Giáo viên đọc cho học sinh viết đoạn... tiếng việt tập trang 146 II/ Tập làm văn: (8 điểm) từ 3 0-3 5 phút Tả bút máy em HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2017 2018 MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC TIẾNG) (3 ĐIỂM) LỚP Giáo viên cho... diễn cảm HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KSCL GHK II NĂM HỌC 2017 20178 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MÔN TIẾNG VIỆT (PHẦN ĐỌC THẦM) (7 ĐIỂM) LỚP Học sinh chon ý đạt điểm

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan