Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

5 2.1K 53
Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 1 năm học 2017   2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN TV HỌC KÌ I Lớp 1- NĂM HỌC 2017- 2018 Mạch kiến thức, kĩ Đọc hiểu Kiến thức Tiếng Việt Tổng Số câu số điểm Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Tổng TN TL Số câu Số điểm 1,5 Câu số 2,3,4 Số câu 1 Số điểm 0,5 1,5 1,5 Câu số 8,9 1 Số câu Số điểm Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Họ tên:……………………………… … Trường Tiểu học Hải Lâm KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I MƠN: TIẾNG VIỆT CNGD Thời gian: 60 phút Điểm Lớp: 1C Nhận xét I.Kiểm tra đọc: (10 điểm ) Đọc thành tiếng : (7 điểm) Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc đọc đoạn văn.(Tuần đến tuần 17) Trả lời câu hỏi theo nội dung đọc Đọc hiểu : (3 điểm ) Câu Đọc nối từ ngữ với tranh (1điểm ) Nhặt rau lau nhà II.Phân tích ngữ âm: (2 điểm) Câu 2: Đúng ghi Đ sai ghi S vào gấp áo (0,5 điểm) ` b u ô n l a Khoanh tròn chữ trước câu trả lời Câu 3: Tiếng ghi dấu sai ? (0,5 điểm) A quà B thúy C D thuở Câu 4: Tiếng thuộc kiểu vần có âm âm cuối ? ( 0,5 điểm) A hạt B loan C chợ Câu Em đưa tiếng sau vào mô hình: ( điểm) D giả ng Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ hoạ bàn quán Câu 6: Các tiếng chứa vần oan, am, ang, anh với ? ( 0,5 điểm) A B C D III Kiểm tra viết: Viết tả : (7 điểm) GV đọc cho HS viết bài: Hoa mai vàng “TV1 tập trang 49.Viết từ Nhà bác Khải … đủ dạng Câu Hãy khoanh tròn chữ đứng trước tên lồi hoa ( 0,5 điểm ) a Hoa hoè b đồng tiền c cà d hoa lan đ hoa mai Bài tập (1,5điểm ) Câu Điền g hay gh ( 0,75 điểm ) … ế mây ri Câu b Điền s hay x ( 0,75 điểm ) dòng …ơng … e đạp i nhớ ….ả e hoa huệ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN I.Kiểm tra đọc: (10 điểm ) Đọc thành tiếng : (7 điểm) Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc đọc đoạn văn Đọc hiểu : (3 điểm ) Câu 1: Đọc nối chữ với tranh (1 điểm ) nhặt rau lau nhà gấp áo II.Phân tích ngữ âm: (2 điểm) Câu 2: Đúng ghi Đ sai ghi S vào ( 0,5 điểm) ` b u ô n l a S s Khoanh tròn chữ trước câu trả lời đúngs s Câu 3: Tiếng ghi dấu sai ? ( 0,5 điểm) s A quà B thúy C D thuở B s Câu 4: Tiếng thuộc kiểu vần có âm s âm cuối ? ( 0,5 điểm) s chợ B loan C D giả AA hạt s Câu Em đưa tiếng sau vào mô hình: ( điểm) `s h o a b as n q u s s ng ′ a Đ n Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ hoạ bàn quán Câu 6: Các tiếng chứa vần oan, am, ang, anh với ? ( 0,5 điểm) A A B C D III Kiểm tra viết: Viết tả : (7 điểm) GV đọc cho HS viết Hoa mai vàng “TV1 tập trang 49.Viết từ Nhà bác Khải … đủ dạng Câu Hãy khoanh tròn chữ đứng trước tên loài hoa ( 0,5 điểm ) a Hoa hoè b đồng tiền c cà d hoa lan Bài tập (1,5 điểm ) Câu Điền vào chỗ chấm cho đúng: a g hay gh ( 0,75 điểm ) gh ế mây gà ri b s hay x ( 0,75 điểm ) dòng sơng xe đạp ghi nhớ sả đ hoa mai e hoa huệ ... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Họ tên:……………………………… … Trường Tiểu học Hải Lâm KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ I MƠN: TIẾNG VIỆT CNGD Thời gian: 60 phút Điểm Lớp: 1C Nhận xét I .Kiểm tra. .. đạp i nhớ ….ả e hoa huệ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN I .Kiểm tra đọc: (10 điểm ) Đọc thành tiếng : (7 điểm) Gv cho học sinh bốc thăm phiếu đọc đọc đoạn văn... chứa vần oan, am, ang, anh với ? ( 0,5 điểm) A B C D III Kiểm tra viết: Viết tả : (7 điểm) GV đọc cho HS viết bài: Hoa mai vàng “TV1 tập trang 49.Viết từ Nhà bác Khải … đủ dạng Câu Hãy khoanh tròn

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:07

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan