0

đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 1

Đề kiểm tra cuối kì I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Đề kiểm tra cuối I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Tiểu học

... đề kiểm tra định cuối học INăm học 20 10 - 20 11 Môn: tiếng Việt (Đọc) lớp 1 1. Đọc vần: (Tốc độ đọc khoảng 20 vần /1 phút) (3 điểm) ăm, ut, uôi, yên, ... Điền ? (2 điểm) 8 5 10 7 6 + 2 6 9 10 8Câu 4. (1, 5 điểm)Viết phép tính thích hợp. Câu 5. Số ?: (1 điểm)>, <, =++ --ĐiểmNăm học 20 10 20 11 Môn Toán - Lớp 1 Câu 1. (1, 5 điểm)Phần ... đúng vị trí của mỗi ô.Câu 5. (1 điểm) có 3 hình vuông, 4 hình tam giác. đề kiểm tra định cuối học INăm học 20 10 - 20 11 Môn: tiếng Việt (viết) lớp 1 (Thời gian 20 phút)(Giáo viên đọc cho...
 • 5
 • 1,348
 • 23
de kiem tra hoc ki 2 lop 10

de kiem tra hoc ki 2 lop 10

Tư liệu khác

... HẾT 2 Mã đề I 01. A X C D 10 . A B X D 19 . A B C X 28 . A X C D 02. A B C X 11 . X B C D 20 . X B C D 29 . X B C D 03. A B X D 12 . A X C D 21 . A B X D 30. X B C D 04. A B X D 13 . X B C D 22 . A ... X 18 . A X C 27 . A B C X Mã đề II 01. X B C D 10 . A B X 19 . A B C X 28 . A X C D 02. A B C X 11 . A X C D 20 . X B C D 29 . A X C 03. A B C X 12 . A X C D 21 . A X C D 30. A B C X 04. A B X D 13 . ... C D 26 . A B X D 09. A B X D 18 . X B C D 27 . A X C D Mã đề IV 01. A B C X 10 . A X C D 19 . A B C X 28 . X B C D 02. X B C D 11 . A B C X 20 . A X C D 29 . A B X D 03. A B X D 12 . X B C D 21 . X...
 • 19
 • 1,637
 • 8
đề kiểm tra học kì 2- LOP 11

đề kiểm tra học 2- LOP 11

Vật lý

... ống dây là:A. 19 7 ,1 92 HB. 0, 328 HC. 16 5,7 (H)D. 3 ,28 (H)##từ trường đều, độ lớn cảm ứng từ B = 0, 02( T). Bán kính quỹ đạo tròn của hạt là:A. 25 mB. 50 mC. 2, 5 mD. 12 , 5 m 28 . Hai dây dẩn ... dụng lên I 1 khi đặt trong từ trường của dòng điện I 2 )A. 2, 5 .10 -3 NB. 5 .10 -3 NC. 0,5 .10 -3 ND. 1, 5 .10 -3 N 29 . Một khung dây có 10 vòng, diện tích mổi vòng dây là 24 cm 2 . Khung ... I 2 = 15 (A). Độ lớn cảm ứng từ tại tâm hai vòng dây là: A. 1, 57 .10 -4 (T)B. 3,454 .10 -4 (T)C. 2. 10 -4 (T)D. 4 .10 -4 (T) 27 . Một hạt mang điện có điện tích q = 2 C, khối luợng m = 2. 10 - 12 ...
 • 10
 • 3,096
 • 25
de kiem tra hoc ki 2-lop 12

de kiem tra hoc ki 2-lop 12

Vật lý

... là: A . 23 11 Na + 2 1 H 24 11 Na + 0 1 e ; B . 23 11 Na + 2 1 H 24 11 Na + 1 0n ; C . 23 11 Na + 2 1 H 24 11 Na + 0 1 e ; D . 23 11 Na + 2 1 H 24 11 Na + 1 1H ; Sở ... nguyên tử 22 286Rn còn lại là : A . N = 1, 87 410 18 ; B . N = 2, 16 5 .10 19 ; C . N = 1 ,23 4 .10 21 ; D . N = 2, 465 .10 20 .Câu 28 . Trong phơng trình phản ứng hạt nhân : 10 5B + 1 0n AZX ... 0 ,26 7àmCâu 23 . DCâu 24 . DCâu 25 . CCâu 26 . BCâu 27 . HD: áp dụng công thức: N = N0 Tte Với N0 = AmNA= 3 ,25 5 .10 21 Thay vào tìm đợc N = 1 ,23 4. 10 21 Đáp án: CCâu 28 . ACâu 29 ....
 • 4
 • 924
 • 4
de kiem tra hoc ki 2 lop 5 nam hoc 2008- 2009.doc

de kiem tra hoc ki 2 lop 5 nam hoc 2008- 2009.doc

Tin học

... là:A. 6 ,28 m 2 D. 12 , 56 m 2 C. 21 ,98 m 2 D. 50 ,24 m 2 5. Viết tên vào dưới mỗi hình sauPhần 2: (Tự luận ) 6 điểm. Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm) a , 30,4 + 10 4, 57 12 5 - 46,09 16 ,24 x 6,8 ... 308,85 : 14 ,5 Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: (1 iểm) 23 m 4 dm = m 5m 2 9 dm 2 = m 2 3 m3 23 cm3 = ……… cm3 Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 m, ... Phần 1: (Trắc nghiệm) 4 điểm.Hãy khoanh vào chữ cái có đáp án đúng trong các câu sau đây: 1. Chữ số 4 trong số thập phân 25 ,649 có giá trị là: A. 4 B. 4 10 C. 4 10 0 D. 4 10 00 2. Trong...
 • 2
 • 4,247
 • 80
Đề Kiểm tra cuối Kỳ 2 lớp 5 môn Toán + TV

Đề Kiểm tra cuối Kỳ 2 lớp 5 môn Toán + TV

Toán học

... PH0NG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II TRƯỜNG TH TRẦN MÔN : TIẾNG VIỆT (VIẾT) LỚP 5. NĂM HỌC : 20 07 -20 08 ĐỀ CHÍNH THỨC I/ Chính tả : ( 5 điểm ) Đề bài : Tà áo dài Việt Nam .SGK TV5/Tập 2 trang 12 2 ... PH0NG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II TRƯỜNG TH …………… LỚP 5. NĂM HỌC : 20 07 -20 08 MÔN : TOÁN .KHỐI 5 Năm học : 20 07 - 20 08 ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1/ (3 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống : a) 21 05mm ... VIẾT CUÔI II- L ỚP 5 . NĂM HỌC: 20 08 - 20 09I/Chính tả ( nghe đọc ) 5 điểm 1. Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Tà áo dài Việt Nam trong khoảng 15 phút (Trang 12 2 , SGK TV5, tập 2 ) 2. Đánh...
 • 7
 • 2,515
 • 12
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 THPT 07 - 08

Đề kiểm tra học 2 lớp 10 THPT 07 - 08

Toán học

... 0 ,25 Kết luận nghiệm : -8 < x < 4 0 ,25 1bBiến đổi về được 2 20 1 − −≤−x xx0 ,25 Lập bảng xét dấu đúng 0 ,25 Kết luận nghiệm : 1 −x hoặc 1 2x< ≤0 ,25 2a 2 2 14 4sin 1 cos 16 9α ... : 8 2 17 12 8 52 2 6a b ca b ca b+ + = −− − + = −+ = −0 ,25 Giải được : a = 13 3, b = 31 6−, c = 12 4 3−.Phương trình đường tròn cần tìm : x 2 + y 2 – 26 3x 31 3+y ... =0,53 2 ππ α< < sin 0α⇒ < 12 sin 13 α⇒ = −0,52bcos2 cos 4sin 4 sin 2 −=−x xx x2sin 3 .sin( )2cos3 .sin− −x xx x0 ,25 2sin 3 .sin2cos3 .sin=x xx x0 ,25 = tan3x0 ,25 3a(...
 • 10
 • 1,081
 • 3
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8

Đề kiểm tra học 2 lớp 8

Tư liệu khác

... DÂNLỚP 8 – HỌC II - NĂM HỌC: 20 06 – 20 07A / PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)Mỗi câu chọn đúng: 0.5 điểmCâu 1: B Câu 4: DCâu 2: B Câu 5: DCâu 3: D Câu 6: BB / PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)Câu 1: ... giục vi phạm. (0,5 điểm)Câu 2: (1, 5 điểm) Học sinh trả lời đúng các ý:_ Có đăng quyền sở hữu các tài sản có giá trị thì Nhà nước sẽ bảo vệ khi bị xâmhại. (1, 0 điểm)_ Cho đúng ví dụ về ... thuyết phục, cưỡng chế. (1, 0 điểm)+ Đặc điểm:a. Tính quy phạm phổ biến:_ Là thước đo hành vi của con người._ Quy định khuôn mẫu, quy tắc xử sự chung mang tính phổ biến. (1, 0 điểm)b. Tính xác...
 • 2
 • 1,054
 • 1
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9

Đề kiểm tra học 2 lớp 9

Tư liệu khác

... DÂNLỚP 9 – HỌC II - NĂM HỌC: 20 06 – 20 07A / PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)Mỗi câu chọn đúng: 0.5 điểmCâu 1: C Câu 4: ACâu 2: A Câu 5: DCâu 3: C Câu 6: DB / PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)Câu 1: ... (1, 0 điểm)_ Lao động là nghĩa vụ của công dân đối với bản thân, gia đình, đất nước. (1, 0 điểm)Câu 2: (2, 0 điểm)Học sinh trả lời được các ý:_ Quyền tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước và các ... cho bản thân và gia đình. (1, 0 điểm)_ Mọi người phải lao động để tự nuôi sống bản thân, gia đình, tạo ra của cảivật chất, tinh thần cho xã hội, phát triển đất nước. (1, 0 điểm)_ Lao động là nghĩa...
 • 2
 • 776
 • 1
de kiem tra hoc ki 2 lop 10 tieng anh

de kiem tra hoc ki 2 lop 10 tieng anh

Tiếng anh

... not hurry), he will miss the train. đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh hệ 7 năm đề số 1 I/ chia động từ trong ngoặc (2 ) 1. If I ( be ) you , I would apply for a job 2. if John ( not go ) to his ... in the world……………………………………………………… đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh hệ 7 năm đề số 5I/ đặt câu hỏi cho từ đợc gạch chân (2 ) 1. She talked to him for an hour 2. I want to buy two kilos of sugar ... cho từ đợc gạch chân (2 ) 1. My father lives in Hanoi ? 2. I want to buy two kilos of sugar?3. It takes me 10 minutes to cook dinner ?4. Marconi invented the radio in 18 94?5. There are...
 • 8
 • 1,767
 • 14
De kiem tra hoc ki I - lop 1

De kiem tra hoc ki I - lop 1

Ngữ văn

... Bài kiểm tra định môn Toán lớp 1 ( Cuối học I )A. Đề bàiBài 1: Tínha. 3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 7 2 = 5 9 4 = 5b. 10 10 9 6 5 2 1 35 8 8 3Bài 2: Số ? 5 + 5.= 10 6+ 3 = 9 10 - 6 ... 6 = 4 8 - 7= 1 10.+ 0 = 10 4 + = 7Bài 3: 10 3 + 4 8 2 + 7? 2 + 2 4 2 4 + 5 3 + 6Bài 4: Viết phép tính thích hợp:Tổ 1 : 5 bạnTổ 2 : 4 bạnCả hai tổ: .bạn ?B. Đáp ánBài 1: ( 4điểm): Mỗi ... đợc 0,5 điểma. 10 9 5 5b. 5 8 8 3Bài 2: ( 3điểm): Mỗi phép tính đúng đợc 0,5 điểm 5 6 6 7 10 3Bài 3: ( 2 iểm): Mỗi phép tính đúng đợc 0,5 điểm> <> =Bài 4: ( 1 iểm): Viết đúng...
 • 2
 • 658
 • 0
Gián án Bài kiểm tra cuối kì I lớp 1 chuẩn không chỉnh

Gián án Bài kiểm tra cuối I lớp 1 chuẩn không chỉnh

Tư liệu khác

... ánBài 1: (1, 5 điểm) + 2 3 + 04 + 2 1 + 2 3 + 4 1 + 50 5 4 3 5 5 5Bài 2: (1, 5 điểm) 1 + 2 +1 = 4 3 + 1 + 1 =5 2 + 0 + 1 = 3Bài 3. (3 điểm) 2 + 3 = 5 2 + 2 > 1 + 2 1 ... 4 + 1 ? 2 + 2 < 5 2 + 1 = 1 + 2 5 + 0 = 2 + 3Bài 4. ?: (2 điểm) 1 + 0 = 1 1 + 1 = 2 0 + 3 = 3 2 + 0 = 2 Bài 5. Viết phép tính thích hợp: (2 điểm)a. b. Khối trởng Ngày 26 tháng 10 ... kỳ IMôn: Toán lớp 1 II. Đề bài 1. Tính: (2 điểm- Mỗi ý đúng: 0,5 điểm) + 2 1 1 + 5 1 4 + 330 + 4 2 2 2. Tính: (1 iểm- Mỗi ý đúng: 0,5 điểm) 1 + 0 + 2 = 3 1 + 2 + 1 = 43. ( 4 điểm-...
 • 10
 • 434
 • 0

Xem thêm