0

đề kiểm tra cuối kì 2 toán 1

Đề kiểm tra cuối kì I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Đề kiểm tra cuối I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Tiểu học

... giác. đề kiểm tra định cuối học INăm học 20 10 - 20 11 Môn: tiếng Việt (viết) lớp 1 (Thời gian 20 phút)(Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy ô li) Kiểm tra viết (10 điểm) 1. Viết vần (2 ... 8 5 10 7 6 + 2 6 9 10 8Câu 4. (1, 5 điểm)Viết phép tính thích hợp. Câu 5. Số ?: (1 điểm)>, <, =++ --ĐiểmNăm học 20 10 20 11 Môn Toán - Lớp 1 Câu 1. (1, 5 điểm)Phần a : 1 điểm ... đề kiểm tra định cuối học INăm học 20 10 - 20 11 Môn: tiếng Việt (Đọc) lớp 1 1. Đọc vần: (Tốc độ đọc khoảng 20 vần /1 phút) (3 điểm) ăm, ut, uôi, yên,...
 • 5
 • 1,348
 • 23
Đề kiểm tra học kì 2 - Toán 11 trắc nghiệm+Đáp án

Đề kiểm tra học 2 - Toán 11 trắc nghiệm+Đáp án

Toán học

... thangD.Hình chữ nhật Mà đề 316 2 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)M«n : To¸n 11 M· §Ò: 316 01 02 03040506070809 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 M· ®Ò 316 4 ... kín một ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời. Cách tô đúng : 01 02 03040506070809 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mà đề 316 3A.Khoảng cách từ AC đến (ABCD) là AAB.CC và AA chéo nhauC.Góc ... Khoảng cách từ A đến (SCD) làA.aB.2aC. 2 2aD.3aCâu 13 : 2 1 1lim3 3xxx+ có giá trị làA. 1 3B.3 2 C. 2 3D.Câu 14 : Cho tứ diện đều ABCD. Gọi I, J lần lợt là trung điểm...
 • 4
 • 6,745
 • 456
Kiểm tra cuối ki 2- toán 4

Kiểm tra cuối ki 2- toán 4

Tiểu học

... Bài kiểm tra định cuối học ii năm học 20 07 -20 08Môn toán lớp 4Trờng tiểu học: Lớp: Họ và tên: Giám thị: Bài 1: ( 3 điểm) Đặt tính rồi tính 38 625 9 +26 0837 726 485-4 529 36 ... 726 485-4 529 36 20 57ì 23 89658 :29 3 Số báo danh Số phách Môn toán lớp 4Thời gian làm bài 40 phút không kể phát đề) Giám khảo: ĐiểmSố phách Bài 2: (2 điểm) Viết số ... (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 5 tạ 50 kg = kg 1 năm không nhuận= ngày 1 phút 8 giây = giây 10 dm 2 2 cm 2 = cm 2 ...
 • 3
 • 505
 • 1
Đề kiểm tra học kì 2 toán 12

Đề kiểm tra học 2 toán 12

Toán học

... 5iCâu 10 : Trong Oxyz cho A (1; 3; - 4) B(- 1; 2; 2) . Mp trung trực AB là: A. 4x+2y -12 z -17 =0 B. 4x+2y +12 z -17 =0 C. 4x-2y -12 z -17 =0 D. 4x-2y +12 z +17 =0 Câu 11 : Trong mp Oxyz cho mp(P): x+2y – 2z + ... diện của (S) tại M(0; 1; - 2) là: A. 2 2 4 0x y z− + − = B. 2 2 0x y z− − = C. 2 3 6 0x z− − = D. 2 2 4 0x y z− + + = BẢNG TRẢ LỜI:Câu số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp án đúngB. ... số 1 Bài 1: (2. 5đ) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = 2 1 xx+−Bài 2: (1. 5đ) Giải phương trình: 2 5 1 5 1 5 25 log ( 1) log 5 log ( 2) 2log ( 2) x x x+ + = + − − Hình học:(3 điểm)Bài 3 (1 ):...
 • 4
 • 869
 • 5
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II TOÁN 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II TOÁN 4

Toán học

... 90 – 50 = 40(dm) Diện tích mảnh vườn đó là. 50 × 40 = 20 00 (dm 2 ) Đổi : 20 00 dm 2 = 20 m 2 Đáp số: a. 50 dm ; 40dm b. 20 m 2 - Học sinh nêu đúng lời giải và tính đúng mỗi phép tính ghi ... điểm) Khoanh đúng mỗi câu ghi 1 điểmCâu 1: Khoanh vào B.Câu 2: Khoanh vào C.Câu 3: Khoanh vào A.Câu 4: Khoanh vào D.Câu 5: Khoanh vào B.II/Tự luận: (5 điểm)Câu 1: 3,5 - Vẽ đúng sơ đồ ghi ... đơn vị ghi 0,5 điểm.- Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm.Câu 2: (1, 5điểm) Các giá trị của X là: 36;39; 42; 45- Hs nêu đúng 4 giá trị ghi 1, 5 điểm...
 • 2
 • 670
 • 5
CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

Tư liệu khác

... điểm thẳng hàng là: ; 2) Hình vẽ bên có: a) hình tứ giácb) Hình tam giácGiải toán có lời văn 1) Lớp Hai A có 22 bạn Lớp Hai B có 19 bạn. Hỏi cả hao lớp có bao nhiêu bạn? 2) Thùng lớn đựng 43 ... 2) Một ngày có giờ. *Điền dấu < > = vào ô trống 3) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg4) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lítYếu tố hình học 1) Nêu tên ba điểm thẳng hàngA ... Hỏi cả hao lớp có bao nhiêu bạn? 2) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 15 lít dầu. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít dầu?...
 • 2
 • 1,574
 • 1
Đề kiểm tra học kì I Toán 7 (đề 2)

Đề kiểm tra học I Toán 7 (đề 2)

Toán học

... . / 12 /20 07Phần tự luận (65) đề kiểm tra Học I (20 07 -20 08)Môn: Toán 7Bài 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính:a) A= (6 1 3 1 2 1 +) : 1 2 b) B = 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 2 3 4 9 10 ... 10 ữ ữ ữ ữ ữ Bài 2 (1 điểm): Hợp tác xà định đào một con mơng trong 10 ngày. Đội dân công có 42 ngời đào 7ngày đợc 1 /2 con mơng. Hỏi cần bổ sung bao nhiêu ngời nữa ... việcđúng thời gian? ( Biết năng suất mỗi ngời nh nhau)Bài 3 (1, 5 điểm): Cho hàm số y = 2x (d) và hàm số y = - 1 2 x (d)a) Vẽ đồ thị 2 hàm số d và d trên cùng hệ trục toạ độ.b) Đờng thẳng song...
 • 2
 • 1,059
 • 9
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI II MÔN TOÁN NĂM HỌC 2010-2011

Trung học cơ sở - phổ thông

... mỗi phép tính trừ 0 .25 điểm Câu 2: Tìm X: (1. 5 đ) a/. X x 8 = 28 64 b/. X : 5 = 12 3 2 X = 28 64 : 8 (0 .25 đ) X = 12 3 2 x 5 (0 .25 đ) X = 358 (0.5đ) X = 616 0 (0.5đ) Câu 3: (1 ) Tính diện tích ... phép chia cho 5 lớn nhất sẽ là 4 (0 .25 đ) Vậy số An nghĩ ra là: 5 x 4 + 4 = 24 (0 .25 đ) Đáp số: 24 7386 67 32 4635 6336 9 036 7049548 4 528 6 16 934 1 12 6 0 27 810 ... chữ nhật có chiều dài là 13 cm ,chiều rộng là 9cm Bài giải Diện tích hình chữ nhật là: (0 .25 đ) 13 x 9 = 11 7 (m 2 ) (0.5đ) Đáp số: 11 7 m 2 (0 .25 đ) Câu 4: (2 đ) Mua 9 bút chì hết 5400...
 • 3
 • 1,112
 • 2
Đề Kiểm tra cuối Kỳ 2 lớp 5 môn Toán + TV

Đề Kiểm tra cuối Kỳ 2 lớp 5 môn Toán + TV

Toán học

... PH0NG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II TRƯỜNG TH TRẦN MÔN : TIẾNG VIỆT (VIẾT) LỚP 5. NĂM HỌC : 20 07 -20 08 ĐỀ CHÍNH THỨC I/ Chính tả : ( 5 điểm ) Đề bài : Tà áo dài Việt Nam .SGK TV5/Tập 2 trang 12 2 ... PH0NG KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II TRƯỜNG TH …………… LỚP 5. NĂM HỌC : 20 07 -20 08 MÔN : TOÁN .KHỐI 5 Năm học : 20 07 - 20 08 ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1/ (3 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ trống : a) 21 05mm ... VIẾT CUÔI II- L ỚP 5 . NĂM HỌC: 20 08 - 20 09I/Chính tả ( nghe đọc ) 5 điểm 1. Giáo viên đọc cho học sinh viết bài Tà áo dài Việt Nam trong khoảng 15 phút (Trang 12 2 , SGK TV5, tập 2 ) 2. Đánh...
 • 7
 • 2,515
 • 12
de kiem tra cuoi ki 1

de kiem tra cuoi ki 1

Tư liệu khác

... số: 7963 12 , 7863 12 , 796 423 , 7 625 43 là:A. 7963 12 B. 7863 12 C. 796 423 D. 7 625 43 2. Năm 12 8 4 thuộc thế kỷ thứ mấy ?A. X B. XI C. XII D. XIII3. Trung bình cộng của các số: 17 3; 14 6; 13 1 là:A. ... lămBài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S ( 1 đ) a/ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;10 ;… là dãy số tự nhiên b/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;… là dãy số tự nhiên c/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là dãy ... là:A. 300 B. 15 0 C. 27 7 D. 3054. 5 tạ 70 kg = ? kgA. 570 kg B. 5070 kg C. 750 kg D. 5007 kg5 . 48 : ( 2 x 4) = ?A. 6 B. 4 C. 5 D. 3ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI IMÔM: Chính tảTHỜI GIAN: 15 PHÚTCỬA...
 • 9
 • 774
 • 0
DE KIEM TRA CUOI HKI MON TOAN L.1

DE KIEM TRA CUOI HKI MON TOAN L.1

Tiểu học

... Trường TH An Hoà Tây 2 Thứ ngày tháng năm 20 10 Lớp……………………… Họ và tên……………………… ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC I NH: 20 10 - 20 11 MÔN : Toán Thời gian: 40 phút Đề 2: ĐiểmNgười coi …………… Người ... Bài 1 : Viết các số 10 , 5 , 3, 7, (1 điểm):a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn :……………………………………………… b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………. Bài 2 : ( 1 điểm )a ) Viết các số từ 0 đến 10 ... + 2 8 + 63 + 53 …… …… … …… … …… 8 – 5 + 4 = …… 2 + 3 + 4 = …… 2 + 4 =……. 9 – 6 = …… 6 + 3 = …… 7 – 0 = …… Bài 5 : Viết phép tính thích hợp . ( 2 điểm) a) Tổ 1 : 6 bạn Tổ 2 :...
 • 4
 • 652
 • 3
de kiem tra cuoi ki I mon toan 4-chuan

de kiem tra cuoi ki I mon toan 4-chuan

Địa lý

... 1 12 5 ( m ) (0.5 im) Trung bỡnh 1 ngy, mi ngi cụng nhõn sa c s một ng l: 1 12 5 : 45 = 25 (m ) (0.5 im)ỏp s: 25 một ng (0.5 im)Bài 5. 21 5 x 86 + 21 5 x 12 + 21 5 + 21 5 = 21 5 x ( 86 + 12 + 1 + 1) ... ln:C©u 1: (1 ®iĨm) §iỊn sè thÝch hỵp vµo chç chÊm: 1 phót 6 gi©y = gi©y 1 km 12 m = m4 1 tÊn = kg 2 1 thÕ kØ = n¨mC©u 2: (2 ®iĨm) a/ 518 946 + 724 28 b /23 8905 - 98067 c/ 23 8 x 405 d/ 3 720 0 : 12 0 MBCADN ... = 715 32 b. (0.5 điểm) y = 10 1Bài 4: (2 điểm) Bi giiCỏch1 : C hai ngy i cụng nhõn ú sa c s một ng l: 10 81 + 11 69 = 22 50 ( m ) (0.5 im) Trung bỡnh trong 1 ngy, i ú sa c s một ng l: 22 50 : 2...
 • 3
 • 720
 • 1
Đề kiểm tra cuối kì 1 2010- 2011 theo cktkn

Đề kiểm tra cuối 1 2010- 2011 theo cktkn

Tiểu học

... 615 18 90 19 18 02 Bài 2. : a/ Tính nhanh : (0.5 điểm ) b/ Tìm x: (0,5 điểm)) 21 5 X 86 + 21 5 X 12 + 21 5 + 21 5= 21 5 x ( 86 + 12 + 1 + 1) = 21 5x 10 056470 : x = 25 X = 56470: 25 X = 22 54 ... ( 2 điểm) a, 619 .687 + 32. 855 b, 877 25 3 – 28 4 638 c, 378 x 509 d, 25 648 : 56 a, 619 .687 b, 877 25 3 c, 378 d, 25 648 56+ - x 509 324 32. 855 28 4 638 448 21 30 28 02 00 6 52 5 42 5 92 615 18 90 ... HÓATRƯỜNG TH SỐ 1 VINH QUANGHọ và tên: Lớp 4 Thứ ngày tháng 10 năm 20 10 KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI INĂM HỌC: 20 10 - 20 11 Môn: Toán - Lớp 4Thời gian: 40 phút( Không kể thời gian giao đề) Điểm Lời...
 • 6
 • 452
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008