Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 5 năm học 2017 2018 sưu tầm 1_Có ma trận

5 1.5K 45
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 5 năm học 2017   2018 sưu tầm 1_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mạch kiến thức, kỹ Đọc, viết, so sánh phân số, số thập phân Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết Đo độ dài, khối lượng diện tích Giải tốn liên quan đến tỉ số phần trăm Giải tốn có nội dung hình học (hình tam giác) Tổng Số Mức Mức Mức Mức câu số TN TL TN TL TN TL TN TL điểm Số câu Câu số 1,2 Số 1,5 điểm Số câu 1 Câu số 10 1,0 1,0 1,0 Số điểm Số câu Câu số 1,0 Số điểm Số câu 1 Câu số Số 1,0 1,0 điểm Số câu 1 Câu số Số 0,5 2,0 điểm Số câu Câu số Số điểm Số 1 câu Số 3,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0 điểm MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TỐN CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 LỚP 5A Tổng TN TL 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 4,0 6,0 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường TH Dương Quang Họ, tên: Lớp: 5A ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Mơn: TỐN – Thời gian: 60 phút Năm học: 2017 – 2018 Điểm Lời nhận xét thầy, cô Câu : Khoanh vào trước câu trả lời (1 điểm) a Giá trị chữ số số 45,795 có giá trị là: C 100 D 10 A 90 B 95 b Số bé số : 3,445; 3,454; 3,455; 3,444 là: A 3,445; B 3,454; C 3,455; D 3,444 Câu : Khoanh vào trước câu trả lời (0,5 điểm) 4viết dạng số thập phân ? A 3,445 B 4,03 Câu : Khoanh vào trước câu trả lời C 4,3 D 4,003 (0,5 điểm) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …… % A 5,8% B 0,58% Câu : Đặt tính tính : (1 điểm) a/ 369,4 + 284,2 ……………… C 58% D 580% b/ 516,40 - 350,28 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Câu : Đặt tính tính : (1 điểm) a/ 45,54 : 18 ……………… b/ 25,04 x 3,5 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Câu : Tìm x (1 điểm) x + 18,7 = 50,5 : 2,5 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ …………………………………… …………………………………… …………………………………… Câu 7: Khoanh vào trước câu trả lời đúng: ( điểm ) a Số thích hợp để viết vào chỗ chấm cm2 mm2 = …… cm2 A 68 B 6,8 C 6,08 D 6,008 b Số thích hợp để viết vào chỗ chấm tạ 50 kg = …… tạ A 2,50 B 2,05 C 250 D 25 Câu : Khoanh vào trước câu trả lời đúng: ( điểm ) Tam giác ABC có diện tích 40 cm2 Chiều cao AH có độ dài cm Độ dài đáy BC tam giác ABC : A 5cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm Câu : Bài tốn ( điểm) Lớp 5A có 32 học sinh, số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, lại học sinh 11 tuổi Tính số học sinh 11 tuổi lớp học Bài giải …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Câu 10: (1 điểm) Tính cách thuận tiện nhất: 8,99 x 89,9 – 19,5 x 8,99 + 8,99 x 29,6 = …………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐN LỚP Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ HỌC KÌ NĂM HỌC 2017 -2018 Câu 1, 2, : chọn ý câu 0,5 điểm cụ thể sau: 1a C 1b D 2a B 2b C; 6a C 6b A Câu 3, : ( điểm ) Đặt tính tính phép tính 0,5 điểm, đặt tính mà tính sai không điểm Câu : ( điểm ) x + 18,7 = 50,5 : 2,5 X + 18,7 = 20,2 X = 20,2 - 18,7 X = 1,5 Câu : chọn câu B điểm Câu 8, 9, 10:Học sinh thực yêu cầu sau : Lời giải phép tính phần điểm cụ thể phía dưới; lời giải sai, phép tính khơng tính điểm câu bảo lưu kết để tính điểm câu sau Đơn vị sai khơng điểm câu Học sinh có cách giải khác phù hợp theo cách giải điểm phù hợp Câu 8: Giải Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 26 : = 6,5 (m) (0,25 đ) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật : 26 x 6,5 = 169 (m2) (0,25 đ) Diện tích đất làm nhà : 169 : 100 x 62,5 = 105,625 ( m2) (0,5 đ) Đáp số : 105,625 m2 Câu : Tỉ số phần trăm số học sinh 11 tuổi : 100 % - 75 % = 25 % (0,5 đ) Số học sinh 11 tuổi : 32 : 100 x 25 = (học sinh) (0,5 đ) Đáp số : học sinh Câu 10: 8,99 x 89,9 – 19,5 x 8,99 + 8,99 x 29,6 = 8,99 x ( 89,9 – 19,5 + 29,6) = 8,99 x 100 = 899 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 8, 9, 10 Học sinh có cách giải khác phù hợp với đề bài, tính đủ điểm theo yêu cầu * Phụ ghi : Làm tròn điểm VD : 5,25 = ; 5,5= ; 5,75= ... tam giác ABC : A 5cm B 10 cm C 15 cm D 20 cm Câu : Bài tốn ( điểm) Lớp 5A có 32 học sinh, số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, lại học sinh 11 tuổi Tính số học sinh 11 tuổi lớp học Bài giải ……………………………………... làm nhà : 16 9 : 10 0 x 62,5 = 10 5,625 ( m2) (0,5 đ) Đáp số : 10 5,625 m2 Câu : Tỉ số phần trăm số học sinh 11 tuổi : 10 0 % - 75 % = 25 % (0,5 đ) Số học sinh 11 tuổi : 32 : 10 0 x 25 = (học sinh)...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường TH Dương Quang Họ, tên: Lớp: 5A ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Mơn: TỐN – Thời gian: 60 phút Năm học: 2 017 – 2 018 Điểm Lời nhận xét

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan