Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 1 năm học 2017 2018 (sưu tầm 2)_Có ma trận

3 1.7K 25
Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 1 năm học 2017   2018 (sưu tầm 2)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LỤC YÊN TRƯỜNG TH&THCS MINH CHUẨN MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Mạch kiến thức, kĩ 1.Đọc: Đọc vần, từ ngữ, câu, đoạn ứng dụng Số câu số điểm Mức TN KQ TL Số câu Số điểm 2.Viết: Số câu Viết vần, từ ngữ, câu ứng dụng Số điểm Mức HT c TN KQ TL Mức HT c TN K Q TL Mức HT khác TN KQ TL Tổng HT khác TNK Q TL HT khác 3 3,0 3,0 1 2,0 2,0 2,0 1,0 7,0 1 5,0 2,0 2,0 1,0 7,0 3,0 Biết nối ô chữ điền âm vần vào chỗ trống Tổng Số câu Số điểm MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI NĂM HỌC LỚP TT Chủ đề Đọc thành tiếng Viết Mức Số câu 03 Câu số 1,2,3(I) Số câu 02 Câu số TS TS câu 1,2(B) 05 Mức Mức Mức Cộng 01 01 01 3(B) 01 1(II) 01 2(II) 01 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT A Bài kiểm tra đọc: I Đọc thành tiếng: 1- Đọc đúng, to, rõ ràng vần: in, ay, ot, ôn, ông 2- Đọc từ ngữ: cơng viên, chó đốm, xà beng, củ gừng, cầu 3- Đọc câu - đoạn: Con suối sau nhà rì rầm chảy Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi II Đọc hiểu: 1- Điền vào chỗ trống: - ng hay ngh: …….ệ sĩ …… ã tư - en hay ên: mũi t… nh… 2- Nối ô chữ cho phù hợp: B Kiểm tra viết 1-Viết vần: ia, im, ung, at 2- Viết từ ngữ: viên phấn, cánh diều, chim cút, nhà 3- Viết đoạn thơ: bay cao cao vút chim biến tiếng hót làm xanh da trời Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN, CÁCH CÁCH CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP Năm học: 2017 - 2018 A KIỂM TRA ĐỌC: (5 điểm) I Đọc thành tiếng ( điểm) Đọc thành tiếng vần (1điểm) - Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,2 điểm/vần 2- Đọc thành tiếng từ ngữ (1 điểm) - Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc độ đọc phù hợp: 0,2 điểm/ từ ngữ 3- Đọc câu - đoạn (1điểm) - Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy: 0,5 điểm/câu II Đọc hiểu ( điểm) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống: (1 điểm) Nối từ đơn giản (1 điểm) - Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm/ từ B KIỂM TRA VIẾT: (5 điểm) 1-Viết vần (1 điểm) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0, 25 điểm/vần - Viết đúng, không nét, không cỡ chữ: 0,2 điểm/ vần 2- Viết từ ngữ (2 điểm) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0,25 điểm/vần - Viết đúng, khơng nét, không cỡ chữ: 0,2 điểm/ vần 3- Viết câu (2 điểm) - Viết từ ngữ khổ thơ, thẳng dòng, cỡ chữ: 0,5 điểm/1 dòng thơ ... ÁN, CÁCH CÁCH CHO ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP Năm học: 2017 - 2018 A KIỂM TRA ĐỌC: (5 điểm) I Đọc thành tiếng ( điểm) Đọc thành tiếng vần (1điểm) - Đọc đúng, to, rõ ràng, tốc... viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT A Bài kiểm tra đọc: I Đọc thành tiếng: 1- Đọc đúng, to, rõ ràng vần: in, ay, ot, ôn, ông 2- Đọc từ ngữ:... điểm) - Mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm/ từ B KIỂM TRA VIẾT: (5 điểm) 1-Viết vần (1 điểm) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0, 25 điểm/vần - Viết đúng, không nét, không cỡ chữ: 0,2 điểm/ vần 2- Viết

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan