Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 4 năm học 2017 2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

6 1.5K 21
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 4 năm học 2017   2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Số tự nhiên phép tính với số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, Số câu Đại lượng đo đại lượng: đơn vị đo khối lượng; giây, kỉ Số câu Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vng góc, hai đường thẳng song song Hình bình hành, diện tích hình bình hành Số câu Giải tốn tìm số trung bình cộng; tìm hai số biết tổng hiệu hai số Số câu Tổng Số câu Số điểm Số điểm Mức 1,2 Mức TNKQ TL 2,0 TNKQ TL TNKQ 1 1,0 2,0 TL Tổng TNKQ TL 1,0 3,0 3,0 1 1,0 1,0 Số điểm 1 1,0 1,0 Số điểm Số điểm Mức 1 2,0 2,0 2 4 3,0 2,0 4,0 1,0 4,0 6,0 Ma trận câu hỏi đề KT cuối kì lớp STT Chủ đề Số học Đại lượng đo đại lượng Giải toán Yếu tố hình học TS câu Mức 1,2 Mức Mức Tổng Số câu Câu số Số câu 1,2,5 1 Câu số Số câu Câu số Số câu Câu số 1 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC MƠN: TỐN - LỚP Chữ kí giám thị Trường Tiểu học Số phách Lớp: Họ tên: Số báo danh: BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Mơn: Tốn - Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian phát đề) Điểm kiểm tra Bằng số B Bằng chữ Lời nhận xét giáo viên Giám khảo Giám khảo I Trắc nghiệm (4điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là: A 002 400 B 020 420 C 402 420 D 240 240 Câu 2: (1 điểm) Giá trị biểu thức 45 �m m = 11? A 495 B 459 C 594 D 549 Số phách Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu : (1điểm) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm 65 dm2 = cm2 : A 6050 B 650 C 6500 D 65 000 Câu 4:(1 điểm) Tổng ba số tự nhiên liên tiếp 333 Số lớn ba số là: A 999 B 333 C 112 D 111 Không Viết Đây Vào II Tự luận (6điểm) Câu 5:(1 điểm) Đặt tính tính: 15548 + 5244 3168 x 24 Câu 6:(2 điểm) Tính giá trị biểu thức: a 32147 + 423507 x b 609 x - 4845 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu (1 điểm ) Một hình chữ nhật có chiều dài 112cm, chiều rộng 80cm Tính din tớch hình chữ nhật Câu 8: (2 điểm): Hai ruộng thu hoạch 45 tạ thóc Số thóc thứ thu hoạch số thóc thứ hai tạ thóc Hỏi ruộng thu hoạch tạ thóc ? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………… BIỂU ĐIỂM – TOÁN I Trắc nghiệm: điểm Mỗi đáp án điểm Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C II Tự luận Câu 3: điểm Mỗi phép tính đặt thực 0,5 điểm Đặt tính sai, kết không cho điểm Nếu không viết kết theo hàng ngang, phép tính trừ 0,25 điểm Câu 4: điểm.Mỗi phần điểm a) 32147 + 423507 x = 32147 + 847014 0,5 điểm = 879161 0,5 điểm b) 609 x - 4845 = 5481 - 4845 = 636 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 7: điểm - Tính diện tích ( 0,75 điểm) - Đáp số (0,25 điểm) Lưu ý: Câu trả lời khơng có ý nghĩa với phép tốn kết phép tính sai khơng điểm HS thiếu sai tên đơn vị toàn trừ 0,25 điểm Câu 8: điểm - Đổi 0,25 điểm - Tìm hai lần số thóc ruộng (hoặc ruộng ) 0,25 điểm - Tìm số thóc ruộng (hoặc ruộng 2) 0,5 điểm - Tìm số thóc ruộng (hoặc ruộng 1) 0,5 điểm - Đáp số 0,5điểm Lưu ý: Câu trả lời khơng có ý nghĩa với phép tốn kết phép tính sai khơng điểm ( Học sinh làm sai từ đâu khơng chấm tiếp từ ) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS thiếu sai tên đơn vị toàn trừ 0,25 điểm Không yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ Lưu ý - Điểm tồn làm tròn theo ngun tắc sau: + 5,25 điểm làm tròn thành điểm + 5,5 điểm; 5,75 điểm làm tròn thành điểm ... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC MƠN: TỐN - LỚP Chữ kí giám thị Trường Tiểu học Số phách Lớp: Họ tên: Số báo danh: BÀI KIỂM... tên: Số báo danh: BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Mơn: Tốn - Lớp (Thời gian làm bài: 40 phút, không kể thời gian phát đề) Điểm kiểm tra Bằng số B Bằng chữ Lời nhận xét giáo... điểm Câu 8: điểm - Đổi 0,25 điểm - Tìm hai lần số thóc ruộng (hoặc ruộng ) 0,25 điểm - Tìm số thóc ruộng (hoặc ruộng 2) 0,5 điểm - Tìm số thóc ruộng (hoặc ruộng 1) 0,5 điểm - Đáp số 0,5điểm Lưu

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • C©u 7 (1 ®iÓm )

  • Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 112cm, chiÒu réng 80cm .TÝnh diện tích h×nh

  • ch÷ nhËt ®ã .

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan