Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 2 năm học 2017 2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

5 1.7K 52
Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 2 năm học 2017   2018 (sưu tầm 1)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I MƠN TIẾNG VIỆT LỚP Năm học: 2017 – 2018 Lớp Số câu số điểm Mạch kiến thức, kĩ Số câu Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung đọc bài: Câu chuyện bó Số điểm đũa Kiến thức kỹ Số câu Luyện từ & Câu: Đặt câu theo mẫu “ Ai làm Số điểm gì?, điển dấu phẩy Số câu Tổng Số điểm Mức TN KQ Mức TN KQ TL Mức TL TN KQ Mức TL TN KQ Tổng TL TN KQ TL 1 2đ 1đ 1đ 1đ 4đ 1đ 2đ 1đ 1 1đ 1đ 2đ 1 1 1đ 1đ 1đ 1đ 4đ 3đ Ma trận câu hỏi đề kiếm tra môn Tiếng Việt cuối kì I học lớp Số TT Chủ đề Số câu Câu số Luyện từ câu đặt Số câu câu thuộc chủ đề: Câu số Cha mẹ, Anh em Tổng số câu Anh em Mức 1,2,3,6 Mức Mức 1 4 1 Mức Cộng Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2017 -2018 Mơn: Tiếng Việt Lớp Thời gian làm bài: 40 phút A.Phần đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (3điểm) Giáo viên cho học sinh bốc thăm, sau em đọc thành tiếng (mỗi học sinh đọc đoạn sách giáo khoa Tiếng việt 2, tập khoảng phút 50 giây – phút 10 giây) trả lời câu hỏi giáo viên chọn theo nội dung quy định sau: Bài 1: “Sự tích vú sữa” đọc đoạn: “ Ở nhà cảnh vật vấn xưa … thơm sữa mẹ.” (trang 96) Bài 2: “Bé Hoa”; đọc đoạn: “ Bây giờ… mẹ chưa về.” (trang 121) Bài 3: “Bà cháu”: Sách Tiếng Việt tập (trang 86) đoạn: Ngày xưa làng trái vàng, trái bạc II Đọc thầm trả lời câu hỏi: (7điểm) Câu chuyên bó đũa 1.Ngày xưa, gia đình kia, có hai anh em Lúc nhỏ, anh em hòa thuận Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, người nhà, hay va chạm Thấy không thương yêu nhau, người cha buồn phiền Một hôm, ông đặt bó đũa túi tiền bàn, gọi con, trai, gái, dâu, rể lại bảo: - Ai bẻ bó đũa cha thưởng cho túi tiền Bốn người bẻ bó đũa Ai cố mà khơng bẻ gãy Người cha cởi bó đũa ra, thông thả bẻ gãy cách dễ dàng Thấy vậy, bốn người nói: - Thưa cha, lấy bẻ có khó gì! Người cha liền bảo: -Đúng Như thấy chia lẽ yếu, hợp lị mạnh Vậy phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn Có đồn kết có sức mạnh Theo NGỤ NGÔN VIỆT NAM Đọc thầm “Câu chuyện bó đũa” (Trang 112 – TV2/tập 1) * Khoanh vào chữ đặt trước ý em cho câu hỏi sau hoàn thành tiếp tập: Câu 1: (1điểm) Lúc nhỏ, người sống nào? A Hay gây gổ B Hay va chạm C Sống hòa thuận Câu 2: (1điểm) Người cha gọi bốn người lại để làm gì? A Cho tiền B Cho người bó đũa C Ai bẻ bó đũa cha thưởng cho túi tiền Câu 3: (1 điểm) Người cha bẻ gãy bó đũa cách nào? A Cởi bó đũa bẻ gãy B Cầm bó đũa bẻ gãy C Dùng dao chặt gãy bó đũa Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 4: (1 điểm) Câu: “Bốn người bẻ bó đũa” thuộc kiểu câu gì? A Ai gì? B Ai làm gì? C Ai nào? Câu 5: (1điểm)Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu sau: Quanh ta vật người làm việc Câu 6: (1điểm) Người cha bảo làm gì? Câu 7: (1điểm) Người cha muốn khuyên điều gì? B Phần viết: (10điểm) I.Viết tả: (5điểm (15 phút) (nghe – viết) bài: “Con chó nhà hàng xóm” (Sách Tiếng việt 2, tập 1, trang 128 129, viết đoạn từ : “ Ngày hôm sau … nơ đùa” Con chó nhà hàng xóm Ngày hơm sau, bác hang xóm dẫn Cún sang với Bé Bé Cún thân thiết Cún mang cho Bé tờ báo hay bút chì, búp bê …Bé cười, Cún sung sướng vẫy đuôi rối rít Thỉnh thoảng Cún muốn chạy nhảy nơ đùa II/ Phần tập làm văn: (5điểm) (25 phút) Viết đoạn văn ngắn ( từ đến câu) kể gia đình em , dựa theo gợi ý đây: a) Gia đình em gồm người? Đó ai? b) Bao nhiêu tuổi, học hay làm nghề gì? c) Nói người gia đình em? d) Em yêu quý người gia đình em nào? -Hết - Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT (phần đọc) - CUỐI KÌ Năm học: 2017 – 2018 A.Phần đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (3.0 điểm) phân yêu cầu sau: 1/ Đọc tiếng, từ: (1 điểm) Đọc sai tiếng: (0,75.điểm) ; đọc sai 6-8 tiếng: 0.5 điểm; sai từ 9-11 tiếng: 0.25điểm; đọc sai từ 12-15 tiếngkhông ghi điểm 2/ Ngắt nghỉ dấu phẩy, nghỉ dấu chấm (không sai dấu câu) : 0,5 điểm Không ngắt nghỉ 3-5 dấu câu: 25 điểm Không ngắt nghỉ từ dấu câu trở lên: không ghi điểm 3/ Tốc độ đọc: đạt tốc độ quy định: 0,5 điểm Nếu thời gian lần đọc vượt so với quy định phút: ghi 0.5 điểm 4/ Trả lời ý câu hỏi giáo viên nêu: 1.0 điểm Trả lời chưa đủ ý diễn đạt chưa rõ ràng: ghi 0.5 điểm II/ Đọc thầm, trả lời câu hỏi tập: (7 điểm) Câu 1: (1 điểm) Lúc nhỏ, người sống nào? C Sống hòa thuận Câu 2: (1 điểm) Người cha gọi bốn người lại để làm gì? C Ai bẻ bó đũa cha thưởng cho túi tiền Câu 3: (1 điểm) Người cha bẻ gãy bó đũa cách nào? A Cởi bó đũa bẻ gãy Câu 4: (1 điểm) Câu: “Bốn người bẻ bó đũa” thuộc kiểu câu gì? B Ai làm gì? Câu 5: (1điểm) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu sau: (Mỗi câu điền (điểm) Quanh ta, vật người làm việc Câu 6: (1điểm) Người cha bảo mình: - Người cha bảo con, bẻ gãy bó đũa ơng thưởng cho túi tiền Câu 7: (1điểm) Người cha muốn khuyên điều: 4anh em nhà phải biết yêu thương đùm bọc đoàn kết với Đoàn kết tạo nên sức mạnh Chia rẽ yếu B Phần viết: (10 điểm) I/ Chính tả: (5 điểm) - Bài viết khơng mắc lỗi (hoặc mắc lỗi) tả, chữ viết rõ ràng, sẽ, trình bày đoạn văn: ghi điểm - Mỗi lỗi tả viết (sai – lẫn phụ âm đầu vần, thanh; không viết hoa quy định): trừ 0.5 điểm Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Nếu chữ viết không rõ ràng; sai lẫn độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn : trừ 0.5 điểm cho tồn II Tập làm văn: (5 điểm) - Bài ghi điểm phải đảm bảo yêu cầu sau: + Viết đoạn văn ngắn từ đến câu dài kể gia đình em theo gợi ý đề + Viết câu ngữ pháp, dùng từ đúng, khơng mắc lỗi tả + Chữ viết rõ ràng, trình bày viết - Tùy theo mức độ sai sót ý, diễn đạt chữ viết , ghi mức điểm sau: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 Hết - ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2017 -2 018 Môn: Tiếng Việt Lớp Thời gian làm bài: 40 phút A.Phần đọc: (10 điểm)... VIỆT (phần đọc) - CUỐI KÌ Năm học: 2017 – 2018 A.Phần đọc: (10 điểm) I Đọc thành tiếng: (3.0 điểm) phân yêu cầu sau: 1/ Đọc tiếng, từ: (1 điểm) Đọc sai tiếng: (0,75.điểm) ; đọc sai 6-8 tiếng: 0.5... em gồm người? Đó ai? b) Bao nhiêu tuổi, học hay làm nghề gì? c) Nói người gia đình em? d) Em yêu quý người gia đình em nào? -Hết - Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bài 3: “Bà cháu”: Sách Tiếng Việt tập 1 (trang 86) đoạn: Ngày xưa ở làng kia... bao nhiêu là trái vàng, trái bạc.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan