Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 2 năm học 2017 2018 (sưu tầm 2) _Có ma trận

5 1.8K 41
Đề kiểm tra cuối HK1 TV lớp 2 năm học 2017   2018 (sưu tầm 2) _Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHỊNG GD&ĐT KRƠNG NĂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG MA TRẬN ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC HIỂU) LỚP – CUỐI KÌ I Năm học 2017 – 2018 Mạch kiến thức Mức Mức Mức Mức Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc hiểu văn bản: Số 2 1 - Xác định nhân vật, câu chi tiết đọc Câu 1,2 4,5 - Hiểu ý đoạn văn số - Nắm nội dung đọc - Liên hệ thức tiễn để rút Số 1 1 học đơn giản điểm Kiến thức Tiếng Việt: - Biết cách dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu phẩy - Biết cách đặt trả lời kiểu câu: Ai gì? Ai làm gì? Ai nào? - Biết từ vật, hoạt động Tổng số câu Tổng số điểm Số câu 1 Câu số 0, Số 0,5 điểm 1,5 1,5 2 1 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT KRƠNG NĂNG TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP – CUỐI KÌ I Năm học 2017 – 2018 I Kiểm tra đọc Đọc + trả lời câu hỏi tập đọc học: (4 điểm) Đọc hiểu + kiến thức tiếng việt: (6 điểm) Đọc thơ sau: THỎ THẺ Hôm ông tiếp khách Để cháu đun nước cho Nhưng siêu to Cháu nhờ ông xách nhé! Cháu sân rút rạ Ơng phải ơm vào Ngọn lửa bùng to Cháu nhờ ơng dập bớt Khói chui bếp Ơng thổi hết Ơng cười xòa: “Thế Lấy ngồi tiếp khách?” Hoàng Tá Câu Khoanh tròn đáp án (0,5 điểm) Bài thơ có tên ? (0,5 điểm) A Cháu ơng B Ông cháu C Thỏ thẻ Câu Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm (0,5 điểm) D Ơng cháu Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ (Hoàng Tá, Hoàng Ngân, Hoàng Lân, Hoàng Hoa Thám) Bài thơ tác giả Câu Khoanh tròn đáp án (0,5 điểm) Dòng gồm từ hoạt động? A khách, khói , rạ B đun nước, thổi, xách C siêu, bếp, lửa D hôm nào, nhưng, lấy Câu Khoanh vào đáp án (0,5 điểm) Bài thơ chia thành khổ ? A khổ B khổ C khổ D khổ Câu Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm.(0,5 điểm) (ông, cháu, khách, bà) Bài thơ nói chuyện .với Câu Câu thơ “ Cháu sân rút rạ ” viết theo mẫu câu ? (0,,5 điểm) A Ai ? B Ai làm ? C Ai ? D Khi ? Câu Bạn nhỏ nhờ ơng giúp làm việc ? (1 điểm) Câu Điền dấu câu thích hợp vào trống (1 điểm) Những việc bạn nhỏ muốn làm giúp ông : đun nước rút rạ Câu Qua thơ em thấy cần học hỏi bạn nhỏ điều ? II Bài kiểm tra viết Chính tả (4 điểm) Nghe – viết đoạn tập đọc Hai anh em (SGK TV2 tập 1, tr 119) Viết đoạn văn, văn (6 điểm) Em viết đoạn văn (từ đến câu) kể gia đình em GVCN : Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hứa Vi Thị Túc ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I Kiểm tra đọc Đọc + trả lời câu hỏi tập đọc học: (4 điểm) Đọc đúng, trôi chảy, rõ ràng, – điểm; Trả lời câu hỏi – điểm Đọc hiểu + kiến thức tiếng việt: (6 điểm) Câu 1: (0,5 điểm) Chọn C Câu 2: (0,5 điểm) Hoàng Tá Câu 3: (0,5 điểm) Chọn B Câu 4: (0,5 điểm) Chọn C Câu 5: (0,5 điểm) Cháu – ơng Ơng - cháu Câu 6: (0,5 điểm) Chọn B Câu : (1 điểm) xách siêu nước (0,25 điểm) ôm rạ (0,25 điểm) dập lửa (0,25 điểm) thổi khói (0,25 điểm) Câu : (1 điểm) Những việc bạn nhỏ muốn làm giúp ông : đun nước , rút rạ Câu : (1 điểm) Qua thơ em thấy cần học hỏi bạn nhỏ nhà phải giúp đỡ ông bà, bố mẹ làm cơng việc nhà phù hợp với sức II Bài kiểm tra viết Chính tả (4 điểm) Nghe viết đúng, trình bày đẹp - điểm Sai lỗi – điểm Sai lỗi – điểm Viết đoạn văn, văn (6 điểm) Em viết đoạn văn (từ đến câu) kể gia đình em - Gia đình em có người? Gồm ai? (1 diểm) - Giới thiệu thành viên gia đình (2 điểm) - Nêu tình cảm gia đình (1 điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Trình bày đúng, viết chữ đẹp, rõ rang, tả (1 điểm) ... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHỊNG GD&ĐT KRƠNG NĂNG TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN BÉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP – CUỐI... lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP – CUỐI KÌ I Năm học 2017 – 2018 I Kiểm tra đọc Đọc + trả lời câu hỏi tập đọc học: (4 điểm) Đọc hiểu + kiến thức tiếng việt: (6 điểm) Đọc thơ sau:... đình em - Gia đình em có người? Gồm ai? (1 diểm) - Giới thiệu thành viên gia đình (2 điểm) - Nêu tình cảm gia đình (1 điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Trình

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan