Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 5 năm học 2017 2018 có ma trận (sưu tầm 2)_Có ma trận

4 679 6
Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 5 năm học 2017   2018 có ma trận (sưu tầm 2)_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN TIN HỌC CUỐI HỌC KÌ I LỚP Mạch kiến thức, kĩ (Chủ đề) Khám phá máy tính Số câu & Số điểm TNK Q Số câu Số điểm Số câu Em tập vẽ Học chơi máy tính Mức Số điểm 0,5 0.5 TNK Q TN TL Mức TN KQ TN TL Mức TN K Q TN TL Tổng điểm tỉ lệ % Tổng điểm % 1,5 15 % 1 0,5 Số câu 2 Số điểm 1 Số câu Em học gõ 10 Số ngón điểm Tổng TN TL Mức 1,5 3,5 Số câu 1 12 Số điểm 3 10 40 % 10 % 35 % 100 % Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường Tiểu Học…………… Họ tên: Lớp: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2017– 2018 Mơn: Tin Học Thời gian làm 60 phút Điểm Nhận xét giáo viên A: Lý thuyết (5 điểm) Em khoanh tròn chữ trước câu trả lời Câu Trong MS Windows, biểu tượng thư mục thường có màu gì? A Màu đỏ B Màu vàng C Màu xanh D Màu hồng Câu Khẳng định sau đúng? A Tất thơng tin máy tính lưu trữ dạng tệp B Các tệp xếp thư mục C Thư mục dùng để chứa tệp thư mục khác D Cả A, B C Câu Em nhấn tổ hợp phím để lưu kết làm việc máy tính? A Shift + H B Ctrl + S C Ctrl + V D Ctrl + N Câu Hãy biểu tượng công cụ viết chữ lên hình vẽ? A B C D Câu Hình thứ hai kết thao tác lật hình thứ Đây thao tác lật hình nào? A) Lấy đối xứng hình theo chiều ngang B) Lấy đối xứng hình theo chiều đứng C) Quay hình góc 180 độ D) Quay hình góc 270 độ Câu Để khởi động phần mềm toán em thực thao tác nào? A Nháy chuột lên biểu tượng B Nháy đúp chuột lên biểu tượng C Nháy chuột lên biểu tượng D Nháy đúp chuột lên biểu tượng Câu Để thoát khỏi phần mềm SAND CASTLE BUILDER em nháy chuột lên dòng chữ nào? A Exit C Clear B Play D Save Câu Khi gõ phím em cần lấy hàng phím làm chuẩn? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ A Hàng phím B Hàng phím sở C Hàng phím số D Hàng phím Câu Một bạn học sinh soạn thảo văn tiếng Việt để luyện gõ 10 ngón Mỗi nhấn kèm phím Shift, bạn gõ kí tự đặc biệt khơng gõ chữ hoa Có tượng ngun nhân đây: A) Phím Shift khơng phải dùng để gõ chữ hoa B) Phải nhả tay khỏi phím shift trước gõ chữ hoa C) Bạn học sinh chưa tắt đèn Caps Lock D) Bạn học sinh gõ chữ hoa chế độ Caps Lock Câu 10 Dòng văn sau có từ soạn thảo? " Nhà Dế Mèn gần bãi cỏ." A Từ soạn thảo B từ soạn thảo C từ soạn thảo D từ soạn thảo B: Thực hành (5 điểm) Câu 1.(3 điểm) Em sử dụng cơng cụ thích hợp phần mềm Paint để vẽ thuyền lướt sóng hình Câu (2 điểm) Mở phần mềm soạn thảo văn gõ nhanh dòng văn sau đây, không cần định dạng văn Hỏi tuổi Cây không nhớ tháng năm Cây dang tay Che tròn bóng râm * Lưu ý: Học sinh lưu vào thư mục tên lớp 5… vào ổ D máy tính Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đáp án – biểu điểm tin học lớp học kì A: Lí thuyết (5 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm Câu – B Câu – D Câu – B Câu – C Câu – B Câu - B Câu – A Câu – B Câu – C Câu 10 - A B Thực hành (5 điểm) Câu 1: (3 điểm) - Học sinh vẽ hình theo mẫu điểm - Học sinh tô màu hình vẽ điểm - Học sinh lưu vẽ vào thư mục lớp ổ D máy tính điểm - Học sinh vẽ thiếu trừ 0,25 điểm Câu (2 điểm) Mỗi dòng gõ theo yêu cầu, đầy đủ vận dụng kiến thức học hợp lí 0,5 điểm - Gõ sai gõ thiếu trừ 0,25 điểm ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường Tiểu Học ………… Họ tên: Lớp: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2017 2018 Mơn: Tin Học Thời gian làm 60 phút Điểm... Câu – B Câu - B Câu – A Câu – B Câu – C Câu 10 - A B Thực hành (5 điểm) Câu 1: (3 điểm) - Học sinh vẽ hình theo mẫu điểm - Học sinh tơ màu hình vẽ điểm - Học sinh lưu vẽ vào thư mục lớp ổ D máy... tròn bóng râm * Lưu ý: Học sinh lưu vào thư mục tên lớp 5… vào ổ D máy tính Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đáp án – biểu điểm tin học lớp học kì A: Lí thuyết (5

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Câu 2. (2 điểm) Mở phần mềm soạn thảo văn bản gõ nhanh các dòng văn bản sau đây, không cần định dạng văn bản.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan