Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 3 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

6 4K 80
Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 3 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KỲ I - LỚP PHẦN ĐỌC HIỂU - NĂM HỌC 2017 – 2018 Mức Mức Mức Mức TT Cộng Chủ đề TN Đọc hiểu văn Kiến thức Tiếng Việt TL TN TL TN TL Số câu Câu số 1,3,4 2,5 TN TL câu Số câu 1 Câu số câu TS câu câu câu câu câu câu TS điểm 1.5 điểm 1.5 điểm Điểm điểm điểm Tổng số Trường: …… …………………… … ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Họ tên HS: …… …………………… Lớp:……………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN: 75 PHÚT (Không kể thời gian kiểm tra đọc thành tiếng) Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm …… Nhận xét thầy cô Điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Phần I: Kiểm tra đọc (10 điểm): Đọc thành tiếng (4 điểm): * Nội dung: Bốc thăm, đọc trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc + Giọng quê hương + Đất quý, đất yêu + Nắng phương Nam + Người Tây Nguyên + Người liên lạc nhỏ + Hũ bạc người cha + Đôi bạn + Mồ Côi xử kiện * Thời lượng: Khoảng 60 tiếng/ phút Đọc thầm văn sau trả lời câu hỏi (6 điểm): 35 phút Cây gạo Mùa xuân, gạo gọi đến chim Từ xa nhìn lại, gạo sừng sững tháp đèn khổng lồ Hàng ngàn hoa hàng ngàn lửa hồng tươi Hàng ngàn búp nõn hàng ngàn ánh nến xanh Tất lóng lánh lung linh nắng Chào mào, sáo sậu, sáo đen…đàn đàn lũ lũ bay bay Chúng gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít Ngày hội mùa xuân Cây gạo già năm lại trở lại tuổi xuân, nặng trĩu chùm hoa đỏ mọng đầy tiếng chim hót Hết mùa hoa, chim chóc vãn Cây gạo trở lại với dáng vẻ xanh mát hiền lành Cây đứng im lìm cao lớn, làm tiêu cho đò cập bến cho đứa thăm quê mẹ (Theo Vũ Tú Nam ) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 1: Bài văn tả gạo vào mùa năm ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Mùa xuân B Mùa hạ C Mùa thu D Mùa đơng Câu 2: Từ xa nhìn lại, gạo trơng giống ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Ngọn lửa hồng B Ngọn nến xanh C Tháp đèn D Cái đỏ Câu 3: lồi chim làm cậy gạo ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Làm tổ B Bắt sâu C Ăn D Trò chuyện ríu rít Câu 4: Những chùm hoa gạo có màu sắc ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Đỏ chon chót B Đỏ tươi C Đỏ mọng D Đỏ rực rỡ Câu 5: Hết mùa hoa, gạo ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Trở lại tuổi xuân B Trở nên trơ trọi C Trở nên xanh tươi D Trở nên hiền lành Câu 6: Em thích hình ảnh văn nhất? Vì ? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… ………… …………… Câu 7: Câu “Cây gạo sừng sững tháp đèn khổng lồ” viết theo mẫu câu nào? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Ai gì? B Ai làm gì? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ C Ai nào? Câu 8: Bộ phận in đậm câu: “Mùa xuân, gạo gọi đến chim” trả lời cho câu hỏi nào? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Là gì? B Làm gì? C Thế nào? D Khi nào? Câu 9: Em đặt câu theo mẫu “Ai gì?” để nói gạo ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN II : KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) A Chính tả nghe - viết (5 điểm) – 15 phút : Bài "Vàm Cỏ Đông" (TV3 - Tập / Tr.106) Viết khổ thơ cuối B Tập làm văn (5 điểm) – 25 phút Viết đoạn văn (từ 7-10 câu) kể điều em biết nông thôn (hoặc thành thị) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM: Phần I: Đọc thành tiếng (4 điểm): - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Đọc tiếng, từ (không đọc sai tiếng): điểm - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa: điểm - Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc: điểm Đọc hiểu: Câu 1: A Mùa xuân.(0,5 điểm) Câu 2: C Tháp đèn.(0,5 điểm) Câu 3: D Trò chuyện ríu rít (0,5 điểm) Câu 4: C Đỏ mọng.(0,5 điểm) Câu 5: D Trở nên hiền lành (0,5 điểm) Câu 6: (1 điểm) Nêu hình ảnh thích: 0, điểm; Giải thích lý do: 0, điểm Câu 7: C Ai nào? (1 điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 8: B Làm gì? (1 điểm) Câu 9: (1 điểm) Đặt câu theo mẫu Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm Ví dụ: Cậy gạo loại cho bóng mát Phần II: (10đ) Chính tả: điểm - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Chữ viết rõ ràng, viết chữ, cỡ chữ: điểm - Viết tả (khơng mắc q lỗi): điểm - Trình bày quy định, viết đẹp: điểm Tập làm văn: điểm - Nội dung (ý) (3 điểm): Học sinh viết đoạn văn gồm ý theo yêu cầu nêu đề - Kỹ (3 điểm): + Điểm tối đa cho kỹ viết chữ, viết tả: điểm + Điểm tối đa cho kỹ dùng từ, đặt câu: điểm + Điểm tối đa cho phần sáng tạo: điểm ... học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Họ tên HS: …… …………………… Lớp: ……………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN: 75 PHÚT (Không kể thời gian kiểm tra đọc thành tiếng) Ngày kiểm tra: ... PHẦN II : KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) A Chính tả nghe - viết (5 điểm) – 15 phút : Bài "Vàm Cỏ Đông" (TV3 - Tập / Tr.106) Viết khổ thơ cuối B Tập làm văn (5 điểm) – 25 phút Viết đoạn văn (từ 7-1 0 câu)... điểm - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Chữ viết rõ ràng, viết chữ, cỡ chữ: điểm - Viết tả (khơng mắc q lỗi): điểm - Trình bày quy định, viết đẹp: điểm Tập làm văn: điểm - Nội dung (ý) (3 điểm): Học

Ngày đăng: 08/12/2017, 17:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan