Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 2 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

6 6.7K 148
Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 2 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KỲ I - LỚP PHẦN ĐỌC HIỂU - NĂM HỌC 2017 – 2018 Mức Mức Mức Mức TT Cộng Chủ đề TN Đọc hiểu văn Kiến thức Tiếng Việt TL TN TL TN TL TN TL Số câu 2 1 Câu số 1, 2, Số câu 1 Câu số TS câu câu câu câu câu 1,5 điểm điểm điểm Tổng số TS điểm câu câu câu câu câu 0,5 Điểm điểm điểm điểm Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường: …… …………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP Họ tên HS: …… …………………… Lớp:……………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN: 75 PHÚT (Không kể thời gian kiểm tra đọc thành tiếng) Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm 2017 Điểm Nhận xét thầy cô ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Phần I: Kiểm tra đọc (10 điểm): Đọc thành tiếng (4 điểm): * Nội dung: Bốc thăm, đọc trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc - Sáng kiến bé Hà (TV2.Tập - Tr.78 ) - Bà cháu (TV2.Tập - Tr.86 ) - Sự tích vú sữa (TV2.Tập - Tr.96 ) - Bông hoa Niềm Vui (TV2.Tập - Tr.104 ) - Câu chuyện bó đũa (TV2.Tập - Tr.112 ) - Hai anh em (TV2.Tập - Tr.119 ) - Con chó nhà hàng xóm (TV2.Tập - Tr.128 ) - Tìm ngọc (TV2.Tập - Tr.138 ) * Thời lượng: Khoảng 40 tiếng/ phút Đọc thầm văn sau trả lời câu hỏi (6 điểm): 35 phút Ong xây tổ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Các em xem kìa, bầy ong xây tổ Lúc đầu chúng bám vào thành chuỗi Con có việc làm Các ong thợ trẻ rời khỏi hàng lấy giọt sáp bụng tiết trộn với nước bọt thành chất đặc biệt để xây thành tổ Hết sáp, tự rút lui phía sau để khác tiến lên xây tiếp Những bác ong thợ già, anh ong non khơng có sáp dùng sức nóng để sưởi ấm cho giọt sáp ong thợ tiết Chất sáp lúc đầu dính hồ, sau khơ thành chất xốp, bền khó thấm nước Chỉ vài ba tháng sau, tổ ong xây dựng xong Đó tòa nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự Cả đàn ong tổ khối hòa thuận (Theo Tập đọc lớp – 1980) Câu 1: Bầy ong xây tổ ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A Bằng sáp nước bọt B Bằng vôi vữa C Bằng bùn đất Câu 2: Những ong tham gia xây tổ ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A Các ong thợ trẻ B Các ong già ong non C Tất ong Câu 3: Những ong lấy giọt sáp để xây tổ ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A Những anh ong non B Những ong thợ trẻ C Những bác ong thợ già Câu 4: Những ong làm nhiệm vụ sưởi ấm giọt sáp ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A Những bác ong thợ già B Những anh ong non C Cả bác ong thợ già anh ong non Câu 5: Tổ ong xây dựng thời gian ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A Trong vài ngày B Trong vài tuần C Trong vài tháng Câu 6: Câu viết theo mẫu câu “Ai nào” ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: A Bầy ong xây tổ B Chất sáp dính hồ C Đàn ong khối hòa thuận Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 7: Tìm từ hoạt động câu văn sau: Một bầy ong xây tổ Lúc đầu chúng bám vào thành chuỗi ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 8: Em yêu thích ong thợ trẻ, bác ong thợ già hay anh ong non? Vì sao? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 9: Em đặt câu theo mẫu: Ai (cái gì, gì) – gì? để nói loài ong ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Phần II: Kiểm tra viết (10 điểm): Chính tả (nghe - viết) ( 15 phút) Bài: “ Mẹ” (Từ Lời ru…đến suốt đời.) ( TV 2/ Tập 1/ Tr.102): Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập làm văn: ( 25 phút) Viết đoạn văn ngắn ( từ – câu ) kể người thân em ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM: Phần I: Đọc thành tiếng (4 điểm): - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Đọc tiếng, từ (không đọc sai tiếng): điểm - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa: điểm - Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc: điểm Đọc hiểu: Câu 1: A Bằng sáp nước bọt (0,5 điểm) Câu 2: C Tất ong (0,5 điểm) Câu 3: B Những ong thợ trẻ (0,5 điểm) Câu 4: C Cả bác ong thợ già anh ong non (0,5 điểm) Câu 5: C Trong vài tháng (0,5 điểm) Câu 6: B Chất sáp dính hồ (0,5 điểm) Câu 7: xây, bám ( tìm từ ½ đ, từ điểm) Câu 8: Nêu ong thích giải thích lý (vì chăm chỉ, siêng năng, đoàn kết,…) (1 điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 9: (1 điểm) Đặt câu ngữ pháp Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm (Ví dụ: Ong vật chăm chỉ) Phần II: (10đ) Chính tả: điểm - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Chữ viết rõ ràng, viết chữ, cỡ chữ: điểm - Viết tả (khơng mắc q lỗi): điểm - Trình bày quy định, viết đẹp: điểm Tập làm văn: điểm - Nội dung (ý) (3 điểm): Học sinh viết đoạn văn gồm ý theo yêu cầu nêu đề - Kỹ (3 điểm): + Điểm tối đa cho kỹ viết chữ, viết tả: điểm + Điểm tối đa cho kỹ dùng từ, đặt câu: điểm + Điểm tối đa cho phần sáng tạo: điểm ... Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường: …… …………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP Họ tên HS: …… …………………… Lớp: ……………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN:... (TV2.Tập - Tr.96 ) - Bông hoa Niềm Vui (TV2.Tập - Tr.104 ) - Câu chuyện bó đũa (TV2.Tập - Tr.112 ) - Hai anh em (TV2.Tập - Tr.119 ) - Con chó nhà hàng xóm (TV2.Tập - Tr.128 ) - Tìm ngọc (TV2.Tập - Tr.138... Phần I: Kiểm tra đọc (10 điểm): Đọc thành tiếng (4 điểm): * Nội dung: Bốc thăm, đọc trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc - Sáng kiến bé Hà (TV2.Tập - Tr.78 ) - Bà cháu (TV2.Tập - Tr.86 ) - Sự tích

Ngày đăng: 08/12/2017, 17:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan