Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

5 4.6K 109
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 1 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN CUỐI HỌC KÌ I LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 TT Tổng Mức Mức Mức Mức Tổng Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu 01 01 03 03 03 03 02 02 09 09 Câu số 1 2, 3, 6, 7, 8, 10 Chủ đề Số học Yếu tố Số câu hình học Câu số 01 01 02 02 01 01 10 10 Số câu Số điểm PHÒNG GD&ĐT 03 03 03 03 02 02 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐIỂM NĂM HỌC 2017– 2018 MƠN: TỐN LỚP Thời gian làm 40 phút (không kể thời gian chép đề) Họ tên:……………………………………… Lớp: 1………………………… Trường Tiểu học ………………………………………………… Thứ ngày tháng năm 2017 Họ tên giáo viên coi thi: ……………………………………………………………………………… Họ tên giáo viên chấm thi: ……………………………………………………………………………… Bài 1: Số? ˜˜˜ ˜˜˜ ˜ ˜ ˜ ˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ Bài Đọc, viết số (theo mẫu): a) bảy: - năm: - tám: b) 2: hai - 3: - 6: Bài 3: Tính 10 -1 + - Bài 4: Tính + = + – = Bài 5: Số ? Hình vẽ sau có hình tam giác; Có hình vng ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜ -0 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 6: Số ? a) + = b) - = Bài 7: < , >, = ? + - 10 + + – + Bài 8: Điền số dấu thích hợp để phép tính đúng: a) = = b) Bài : Viết phép tính thích hợp: Hải có : que tính Lan có : que tính Có tất cả: que tính? Bài 10: Số ? +3 +1 -5 +4 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM: Bài 1: (M1- điểm) Số? ( Mỗi ý 0, 25 điểm) ˜˜˜ ˜ ˜ ˜ ˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜˜ ˜˜ Bài (6M2 - điểm): Đọc, viết số (theo mẫu): ( Mỗi ý 0, 25 điểm) a) bảy: - năm: - tám: b) 2: hai - 3: ba - 6: sáu Bài 3: ( M2 - điểm) : Tính ( Mỗi ý 0, 25 điểm) 10 -1 + - 10 -0 Bài 4: ( M2 - điểm) : Tính ( Mỗi ý 0,5 điểm) 9+0=9 4+2–3=3 Bài 5: ( M1 - điểm) : Số ? ( Mỗi ý 0,5 điểm) Hình vẽ sau có hình tam giác; Có hình vng Bài 6: ( M3 - điểm) : Số ? ( Mỗi ý 0,5 điểm) a) + = b) - = Bài 7: ( M3 - điểm) : < , >, = ? ( Mỗi ý 0, 25 điểm) 4+3

Ngày đăng: 08/12/2017, 17:13

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bài 3: Tính

 • 7 3 10 5

 • - 1 + 7 - 2 - 0

 • Bài 4: Tính

 • Bài 5: Số ?

 • Hình vẽ sau có .... hình tam giác; Có ... hình vuông

 • Bài 6: Số ?

 • Bài 7: < , >, = ?

 • 4 + 3 ... 9 3 + 4 ... 4 + 3

 • 7 - 4 ...10 9 – 6 ... 3 + 5

 • Bài 8: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

 • a)

 • Bài 3: ( M2 - 1 điểm) : Tính ( Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

 • 7 3 10 5

 • - 1 + 7 - 2 - 0

 • Bài 4: ( M2 - 1 điểm) : Tính ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

 • Bài 5: ( M1 - 1 điểm) : Số ? ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

 • Hình vẽ sau có 4 hình tam giác; Có 3 hình vuông

 • Bài 6: ( M3 - 1 điểm) : Số ? ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm).

 • Bài 7: ( M3 - 1 điểm) : < , >, = ? ( Mỗi ý đúng 0, 25 điểm).

 • 4 + 3 < 9 3 + 4 = 4 + 3

 • 7 - 4 < 10 9 – 6 < 3 + 5

 • Bài 8: ( M4 - 1 điểm): Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng: ( Mỗi ý đúng 0, 5 điểm).

 • a)

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan