Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 4 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

9 3.1K 50
Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 4 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ CUỐI KỲ I - LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 PHẦN I- LỊCH SỬ Mạch kiến thức, kĩ 1.Nhà nước Văn Lang 2.Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) Số câu, Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số 3.Cuộc kháng chiến chống quân câu Tống xâm lược lần thứ hai (1075 Số – 1077) điểm Số 4.Chiến thắng Bạch Đằng Ngô câu quyền lãnh đạo (Năm 938) Số điểm Số 5.Nhân vật lịch sử -> Sự kiện lịch câu sử Số điểm Số Nhà Trần việc đắp đê câu Số điểm Mức TN KQ TL Mức TN KQ TL Mức TN KQ Số câu Số điểm TN KQ TL Tổng TN KQ 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên -Mông Tổng TL Mức TL 1 1.5 1.5 1 1,5 1 1,5 3,5 1,5 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHẦN II- ĐỊA LÍ Mạch kiến thức, kĩ Số câu, Số điểm Số câu Số câu Mức TN KQ TL Mức TN KQ TL Mức TN KQ TL Mức TN KQ TL Tổng TN KQ TL 1.Trung du Bắc Bộ Tây Nguyên Đồng Bắc Bộ Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 Số Làng nghề -> Sản phẩm thủ công câu tiếng Số điểm Số Hà Nội, đồng Bắc Bộ, Đà câu Lạt Số điểm HĐSX người dân đồng Bắc Bộ 1 1 1 1 1 1 HĐSX người dân đồng Bắc Bộ Tổng 0,5 0.5 Số câu Số điểm 1 1.0 0.5 0.5 4,5 0,5 GVCN: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường: TH …………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I Họ & tên HS: …… ……………………… ………… Lớp: NĂM HỌC: 2017 - 2018 MƠN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ THỜI GIAN: 70 PHÚT Ngày kiểm tra: …tháng … năm 20… Nhận xét thầy cô Điểm ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… A PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm ) Hãy đánh dầu (X) trước ý trả lời cho câu hỏi đây: Câu1 (0,5 điểm): Nhà nước Văn Lang đời vào khoảng năm nào? a Khoảng năm 600 trước công nguyên b Khoảng năm 700 sau công nguyên c Khoảng năm 700 trước công nguyên Câu (0,5 điểm): Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn vào năm nào? a Năm 40 b Năm 179 c Năm 938 Câu (0,5 điểm): Lý Thường Kiệt triều đình giao cho huy kháng chiến chống quân giặc: a Tống b Mông- Nguyên c Cả hai đáp án Câu (0,5 điểm): Sau đánh thắng quan Nam Hán sông Bạch Đằng, Ngô Quyền làm gì? a Mùa xn năm 939, Ngơ Quyền xưng vương b Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng vương, chọn Cổ Loa làm kinh đô c Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm kinh đô Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu (1 điểm) Nối tên nhân vật lịch sử cột A với kiện lịch sử cột B cho phù hợp: A B An Dương Vương Dời kinh đô Thăng Long Đinh Bộ Lĩnh Ngô Quyền Lý Công Uẩn Câu (0,5 điểm) Xây dựng thành Cổ Loa Dẹp “loạn 12 sứ quân" Tiêu diệt quân Nam Hán sông Bạch Đằng Chọn điền từ ngữ : (đê điều, đồng bằng, nông nghiệp, sơng Hồng) vào chỗ trống thích hợp : Đến thời nhà Trần, hệ thống đê điều hình thành dọc theo (1)… ………… sông lớn khác (2) Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Hệ thống (3) góp phần giúp cho (4) phát triển Câu (1,5 điểm) Hoàn thành bảng sau: Ba lần kháng chiến quân Nguyên -Mông Kết cục quân Mông - Nguyên Lần thứ Lần thứ hai Lần thứ ba Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHẦN II:ĐỊA LÍ (5 điểm) Hãy đánh dầu (X) trước ý trả lời cho câu hỏi đây: Câu (0,5 điểm): Biểu tượng vùng trung du Bắc Bộ là: a Đất trống đồi trọc b Rừng cọ đồi chè c.Vựa lúa lớn thứ hai nước Câu (0,5 điểm): Khí hậu Tây Ngun có mùa? a Hai mùa rõ rệt: mùa mưa mùa khô b Quanh năm có mùa khơ, trời nắng gay gắt, đất khơ vụn bở c Có đủ bốn mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu mùa đông Câu (0,5 điểm): Đồng Bắc Bộ phù sa sông bồi đắp: a Sông Hồng b Sơng Thái Bình c Cả hai đáp án Câu (1 điểm) Em nối tên làng nghề với sản phẩm thủ công tiếng cho phù hợp Làng nghề (địa điểm) Bát Tràng (Hà Nội) Vạn Phúc(Hà Nội) Đồng Kị (Bắc Ninh) Đồng Sâm( Thái Bình) Sản phẩm Các loại đồ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế,….) Các đồ chạm bạc Các loại vải lụa Các đồ gốm sứ (bát, đĩa, cốc, chén, lọ hoa…) Câu (1 điểm ) Hãy điền vào ô trống chữ (Đ) trước đúng, chữ (S) trước sai: a Thành phố Hà Nội trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu nước ta Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ b Người dân sống đồng Bắc Bộ chủ yếu người Kinh c Đồng Bắc Bộ vựa lúa lớn thứ nước d Thành phố Đà Lạt có khí hậu nóng quanh năm Câu (1 điểm ) Chọn từ ngữ ngoặc để xếp công việc phải làm việc sản xuất lúa gạo theo thứ tự thích hợp ( Làm đất, nhổ mạ, chăm sóc lúa, tuốt lúa, phơi thóc, gặt lúa, cấy lúa, gieo mạ.) Câu (0,5 điểm) Hãy kể tên số sản phẩm nông nghiệp bày bán chợ phiên quê em? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM A PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm ) Câu 1- C ( 0,5 điểm ) Câu 2- A ( 0,5 điểm ) Câu 3- A ( 0,5 điểm ) Câu 4- B ( 0,5 điểm ) Câu (1 điểm) A An Dương Vương B Đinh Bộ Lĩnh Dời kinh đô Thăng Long Xây dựng thành Cổ Loa Ngô Quyền Dẹp “loạn 12 sứ quân" Lý Công Uẩn Tiêu diệt quân Nam Hán sông Bạch Đằng Câu (0,5 điểm) (1)…sông Hồng … (2) đồng (3) đê điều (4) nông nghiệp Câu 7.(1,5 điểm) Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên -Mông Lần thứ Lần thứ hai Lần thứ ba PHẦN II:ĐỊA LÍ (5 điểm) Kết cục qn Mơng - Ngun Chúng cắm cổ bỏ chạy, khơng hăng cướp phá vào xâm lược… Tướng giặc thoát Hoan phải chui vào ống đồng để thoát thân…… Quân ta chặn đường rút lui giặc, dùng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt chúng sông Bạch Đằng Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 1- B (0,5 điểm ) Câu 2- A (0,5 điểm ) Câu 3- C (0,5 điểm ) Câu (1 điểm ) Làng nghề (địa điểm) Sản phẩm Bát Tràng (Hà Nội) Các loại đồ gỗ (giường ,tủ, bàn, ghế,….) Vạn Phúc(Hà Nội) Các đồ chạm bạc Đồng Kị (Bắc Ninh) Các loại vải lụa Đồng Sâm( Thái Bình) Các đồ gốm sứ(bát, đĩa,cốc, chén, lọ hoa…) Câu (1 điểm ) Đ a Thành phố Hà Nội trung tâm trị, kinh tế, văn hóa, khoa học hàng đầu nước ta Đ b Người dân sống đồng Bắc Bộ chủ yếu người Kinh S c Đồng Bắc Bộ vựa lúa lớn thứ nước Sd d Thành phố Đà Lạt có khí hậu nóng quanh năm Câu (1 điểm ) làm đất gieo mạ nhổ mạ cấy lúa chăm gặt lúa tuốt sóc lúa lúa Câu (0,5 điểm) HS tự liên hệ thực tế địa phương ( ) phơi thóc Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ... Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường: TH …………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I Họ & tên HS: …… ……………………… ………… Lớp: NĂM HỌC: 2017 - 2018 MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ THỜI... Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM A PHẦN LỊCH SỬ (5 điểm ) Câu 1- C ( 0,5 điểm ) Câu 2- A ( 0,5 điểm ) Câu 3- A ( 0,5 điểm ) Câu 4- B ( 0,5 điểm )... quân Nguyên -Mông Lần thứ Lần thứ hai Lần thứ ba PHẦN II:ĐỊA LÍ (5 điểm) Kết cục qn Mơng - Ngun Chúng cắm cổ bỏ chạy, khơng hăng cướp phá vào xâm lược… Tướng giặc thoát Hoan phải chui vào ống đồng

Ngày đăng: 08/12/2017, 17:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan