Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 5 năm học 2017 2018 sưu tầm 1

12 908 15

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ BỘ ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KÌ CĨ ĐÁP ÁN ĐỀ 1: MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA MƠN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ Mạch Số kiến câu thức, số kĩ điểm Hơn 80 năm chốn g TDP đô hộ 18581945 Số câu T N K Q Mức Mức TL TL HT TN khác KQ 1,0 0,5 Số điể m Mức Mức Tổng HT TN TL HT TN TL HT TN TL HT khác KQ khác KQ khác KQ khác 1,0 0,5 Bảo vệ quyề n non trẻ, trườn g kì khán g chiến chốn g TDP Số câu 2 0.5 Số điể m 1,0 1,0 1,0 2,0 1,5 Địa lí Việt Nam Tổng Số câu Số điể m Số câu Số điể 2,0 1,5 1.0 4,0 2,5 0,5 2,0 0,5 1,0 3,5 1,5 13 6,5 3,5 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ m Ma trận câu hỏi kiềm tra học kì I Mơn Lịch sử- Địa lí Mạch kiến thức, kĩ Số câu Mức Mức Mức Mức câu số Hơn 80 năm chống TDP Số câu đô hộ 1858-1945 Câu số 1,2 Bảo vệ quyền non Số câu trẻ, trường kì kháng chiến Câu số 3,4 5,6,7 8,9, 10 chống TDP Địa lí Việt Nam Số câu Câu số Họ tên: …………………………… Lớp: Điểm 11,12, 15,16, 18,19 13,14 Cộng 1,2 3,4,5,6,7,8,9,10 20 10 11,12,13, 14,15,1,6, 17,18,19,20 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học Mơn: Lịch sử- địa lí - Lớp Thời gian: 60 phút Lời phê thầy cô giáo ……………………………………………………… … ……………………………………………………… …… PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào đáp án nhất) Câu 1: Thực dân pháp nổ súng xâm lược nước ta vào ngày tháng năm nào? A Tháng 8-1945 C Tháng 8-1957 B Tháng 9- 1855 D Tháng 9-1858 Câu 2: Giữa lúc nghĩa quân Trương Định chiến đấu chống Pháp thắng lợi triều đình nhà Nguyễn làm gì? A Đưa thêm quân đến tăng cường cho Trương Định B Kêu gọi quân sĩ nơi hưởng ứng Trương Định C Trọng thưởng người có cơng đánh giặc chống Pháp Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ D Ra lệnh giải tán nghĩa quân Gia Định Trương Định huy điều ông tỉnh khác Câu 3: Người chủ trì hội nghị hợp tổ chức cộng sản Việt Nam ai? A Lê Hồng Phong B Nguyễn Văn Cừ C Nguyễn Ái Quốc D Trần Phú Câu 4: Đảng Cộng sản Việt Nam đời vào ngày tháng năm nào? A - - 1929 B - - 1930 C - - 1935 D - - 1940 Câu 5: Lần nhân dân Nghệ -Tĩnh có điều điều sau: A Cơm ăn áo mặc B Có quyền C Quyền bầu cử D Quyền học Câu 6: Ý nghĩa to lớn cách mạng tháng Tám: A Thực dân Pháp phải chấm dứt ách cai trị nước ta B Đập tàn xiềng xích nơ lệ suốt 80 năm, giành quyền tay nhân dân ta, mở trang lịch sử cho dân tộc C Toàn dân ấm no hạnh phúc D Sự lãnh đạo tài tình Đảng Bác Hồ PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 7: Phong trào chống Pháp mạnh mẽ kéo dài từ cuối kỉ 19 đến đầu kỉ 20 phong trào nào? ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………… ………………………………… Câu 8: Đài tiếng nói Việt Nam phát lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến Bác Hồ vào ngày tháng năm nào? ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………… … Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ……………………………………………………………………………………… … Câu 9: Âm mưu thực dân Pháp công lên địa Việt Bắc gì? ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … Câu 10: Ở địa phương, nhân dân ta chiến đấu để đánh đuổi giặc Pháp với tinh thần nào? ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … PHẦN ĐỊA LÍ Câu 11: Tuyến đường sắt dài nước ta là: A Huế - Đà nẵng B Bắc - Nam C Hà Nội - Đà Nẵng D Đà Nẵng - Nha Trang Câu 12 Nơi có hoạt động thương mại lớn nước ta là: A Đà Nẵng B Huế C Vũng tàu D TP Hồ Chí Minh Câu 13: Nước ta có dân tộc? A 45 B 54 C 64 D 53 Câu 14: Lợn, gà gia cầm nuôi nhiều vùng nước ta? A Vùng núi B Ven biển C Đồng D Tất ý Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 15: Nước ta có mật độ dân số so với khu vực giới? A Rất cao B Cao C Thấp D Rất thấp Câu 16: Phần đất liền nước ta nơi hẹp km ? A 70km B 80 km C Chưa đầy 50 km D 65 km Câu 17: Đặc điểm sơng ngòi nước ta là: A Mạng lưới sơng ngòi nước ta dày đặc B Lượng nước sơng ngòi nước ta thay đổi theo mùa có nhiều phù sa C Có sông lớn ,phân bố rông khắp nước D Cả ý điều Câu 18: Vì thành phố Hồ Chí Minh trung tâm cơng nghiệp lớn nước? ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………… … Câu 19: Điều kiện để phát triển ngành du lịch nước ta? ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … Câu 20: Kể tên sân bay quốc tế nước ta Những thành phố có cảng biển lớn bậc nước ta? ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………… ………………………………… ……………………………………………………………………………………… … Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ……………………………………………………………………………………… … Đ ÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ Phần Lịch sử Câu Đáp án D D C B B Phong trào Cần Vương B Câu 8: Đài tiếng nói Việt Nam phát lời kêu gọi tồn quốc kháng chiến Bác Hồ vào ngày tháng năm nào? Trả lời: Đài tiếng nói Việt Nam phát lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Bác Hồ vào ngày 20 tháng 12 năm 1946 Câu 9: Âm mưu thực dân Pháp công lên địa Việt Bắc gì? Trả lời: Âm mưu thực dân Pháp công lên địa Việt Bắc nhằm tiêu diệt quan đầu não kháng chiến đội chủ lực ta Câu 10: Ở địa phương, nhân dân ta chiến đấu để đánh đuổi giặc Pháp với tinh thần nào? Trả lời: Ở địa phương khác nước, chiến đấu chống quân xâm lược diễn liệt Nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài với niềm tin “ kháng chiến định thắng lợi” PHẦN ĐỊA LÍ Câu 11 12 13 14 15 16 17 Đáp án B D B C B C D Câu 18: Vì thành phố Hồ Chí Minh trung tâm cơng nghiệp lớn nước? Trả lời: Vì nơi dân cư đơng đúc, giao thơng thuận lợi, gần vùng có nhiều lương thực thực phẩm, TPHCM trung tâm văn hóa khoa học kĩ thuật nước đầu tư nhiều Câu 19: Điều kiện để phát triển ngành du lịch nước ta? Trả lời: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Nước ta có di tích lịch sử cơng trình kiến trúc độc đáo Nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc Nhiều phong cảnh đẹp bãi tắm tốt Câu 20: Kể tên sân bay quốc tế nước ta Những thành phố có cảng biển lớn bậc nước ta? Trả lời: - Các sân bay quốc tế nước ta là: Nội Bài (Hà Nội ), Tân sơn Nhất (Thành Phố Hồ Chí Minh) - Những thành phố có cảng biển lớn bậc nhất: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh ĐỀ TRƯỜNG TH ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Họ tên:…………………………………………………… Lớp: ………… Năm học: Môn: Lịch sử Địa lí – Khối Thời gian làm bài: 50 phút ĐIỂM Chữ kí giám thị Chữ kí giám khảo Nhận xét thầy, …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ĐỀ CHÍNH THỨC PHẦN I LỊCH SỬ Câu Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập vào ngày, tháng, năm nào? A – – 1945 B – – 1945 C – – 1946 D – – 1946 Câu Chọn câu trả lời Ngay sau Cách mạng tháng Tám, đất nước ta gặp nhiều khó khăn vì: A Chính quyền thành lập, bị nhiều kẻ thù phá hoại B Tình trạng vỡ đê, mùa, nạn đói đe dọa C Thiếu trường học, bệnh viện, trạm y tế D Phải đối phó với: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm Câu “Không, hi sinh tất cả, định không chịu nước, định khơng chịu làm nơ lệ” câu nói Chủ tịch Hồ Chí Minh trong: A Bút tích Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến B Cuộc vận động nhân dân vượt qua tình hiểm nghèo C Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng (năm 1951) D Đại hội Chiến sĩ thi đua Cán gương mẫu toàn quốc Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu Nhìn vào lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đơng năm 1947 điền vào chỗ thiếu câu đây: Câu Trả lời câu hỏi sau theo hiểu biết em a) Kết chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … b) Ai cử làm Chỉ huy trưởng Bộ huy chiến dịch Biên giới? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … PHẦN II ĐỊA LÍ Câu Nước ta có dân tộc anh em? A 54 B 45 C 56 D 65 Câu Quan sát bảng số liệu trả lời câu hỏi: STT Bảng dân số số nước Đông Nam Á năm 2012 Số dân Số dân Tên nước STT Tên nước (triệu người) (triệu người) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Việt Nam 241 96,2 88,8 Thái Lan Mi-an-ma Ma-lai-xi-a 69,9 54,6 29,0 Nước ta có số dân đứng hàng thứ số nước Đông Nam Á? A B C D Câu Hình ảnh thể ngành cơng nghiệp nào? Câu Trình bày điều em cần làm để giảm gia tăng dân số: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Quan sát biểu đồ sản lượng thủy sản qua năm Em so sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng năm 1990 so với năm 2012 ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ……………………………………………………………………………… Câu a) Dân tộc có số dân đơng nước ta dân tộc: ……………………………………………… b) Dân số nước ta năm 2005 84,2 triệu người, năm 2010 88,3 triệu người, năm 2015 93,4 triệu người Em nhận xét mức độ gia tăng dân số nước ta? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ĐỀ PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ NĂM HỌC Môn Lịch sử Địa lý – Lớp Thời gian làm bài: 40 phút Họ tên:…….……………………………… … Lớp: 5A Sơng Nhạn Trường Tiểu học PHẦN MƠN: LỊCH SỬ PHẦN I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời hoàn thành tập sau theo yêu cầu! Câu 1: Năm 1862, người nhân dân nghĩa qn suy tơn "Bình Tây Đại ngun sối"? A Tơn Thất Thuyết B Phan Đình Phùng C Trương Định D Hàm Nghi Câu 2: Người tổ chức phong trào Đông du là: A Phan Châu Trinh B Phan Bội Châu Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ C NguyễnTrường Tộ D Nguyễn Tất Thành Câu 3: Hãy nối tên kiện lịch sử cột A với mốc thời gian cột B cho A B Đảng Cộng sản Việt Nam đời a Thu - đông 1950 Chiến thắng Biên giới b Ngày tháng năm 1945 Khởi nghĩa giành quyền Hà Nội thắng c Thu - đơng 1947 lợi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập d Ngày 19 tháng năm 1945 Chiến thắng Việt Bắc e Ngày tháng năm 1930 PHẦN II TỰ LUẬN ( điểm) Câu Em nêu ý nghĩa việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam PHẦN MÔN: ĐỊA LÝ PHẦN I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời hoàn thành tập sau theo yêu cầu! Câu 1: Phần đất liền nước ta giáp với nước: A Trung Quốc, Lào, Thái Lan B Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia C Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia D Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia Câu 2: Ở nước ta, dân cư tập trung đông đúc ở: A Vùng núi, cao nguyên B Ven biển hải đảo C Đồng bằng, ven biển Câu 3: Nối từ cột A với từ cột B cho phù hợp A Tên khoáng sản Dầu mỏ Bơ-xít Sắt A-pa-tít Than B Nơi phân bố a Hà Tĩnh, Yên Bái, Thái Nguyên b Biển Đông c Tây Nguyên d Quảng Ninh e Lào Cai PHẦN II TỰ LUẬN (2 điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu Em nêu vai trò biển nước ta sản xuất đời sống HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KTĐK CUỐI HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ - LỚP Phần Lịch sử: điểm Câu 1: C (0,5 điểm) Câu 2: B (0,5 điểm) Câu 3: (1,5 điểm) Đáp án: - e ; - a ; - d ; - b ; - c Câu 4: 2,5 điểm - ĐCSVN đời đề đường lối cách mạng Việt Nam, đưa đấu tranh nhân dân ta theo đường đắn - ĐCSVN đời lãnh đạo cách mạng Việt nam giành nhiều thắng lợi vẻ vang Phần Địa lý: điểm Câu 1: B (0,5 điểm) Câu 2: C (0,5 điểm) Câu 3: (1,5 điểm ) Đáp án: - b ; - c ; - a ; - e ; - d Câu 4: 2,5 điểm - Biển điều hồ khí hậu - Biển nguồn tài nguyên lớn, cho ta dầu mỏ, khí tự nhiên, muối, cá, tôm - Biển đường giao thông quan trọng - Ven biển nước ta có nhiều bãi tắm phong cảnh đẹp, nơi du lịch nghỉ mát hấp dẫn Điểm toàn : 10 điểm = LS (5 điểm) + ĐL (5 điểm) ... 11 ,12 , 15 ,16 , 18 ,19 13 ,14 Cộng 1, 2 3,4,5,6,7,8,9 ,10 20 10 11 ,12 ,13 , 14 ,15 ,1, 6, 17 ,18 ,19 ,20 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học Mơn: Lịch s - địa lí - Lớp Thời gian: 60 phút Lời phê thầy cô giáo... KTĐK CUỐI HỌC KÌ I MƠN LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ - LỚP Phần Lịch sử: điểm Câu 1: C (0,5 điểm) Câu 2: B (0,5 điểm) Câu 3: (1, 5 điểm) Đáp án: - e ; - a ; - d ; - b ; - c Câu 4: 2,5 điểm - ĐCSVN đời đề đường... Việt Nam đời vào ngày tháng năm nào? A - - 19 29 B - - 19 30 C - - 19 35 D - - 19 40 Câu 5: Lần nhân dân Nghệ -Tĩnh có điều điều sau: A Cơm ăn áo mặc B Có quyền C Quyền bầu cử D Quyền học Câu 6: Ý

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan