Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 5 năm học 2017 2018 - sưu tầm 3_Có ma trận

4 738 9
Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 5 năm học 2017   2018 - sưu tầm 3_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Điểm Nhận xét PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Lịch Sử & Địa lí - Lớp Thời gian: 40 phút Họ tên : ………………………………………………………………………………… Lớp 5a1 Trường Tiểu học Biên Sơn Lịch sử Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu (1 điểm) Ai người lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi Chiếu Cần vương ?(SGK/8)M1 A Phan Bội Châu B Quang Trung C Trương Định D Tôn Thất Thuyết Câu (1 điểm) Năm 1947 thực dân Pháp mở công lên Việt Bắc nhằm mục đích ? (SGK/30)M2 A Tiêu diệt quan đầu não kháng chiến đội chủ lực ta, mau chóng kết thúc chiến tranh B Mau chóng kết thúc chiến tranh C Khai thác khống sản D Phát triển nông- lâm nghiệp Câu (2 điểm) Sau cách mạng tháng nhân dân ta làm để chống lại giặc đói giặc dốt (SGK/24)M3 Câu (1 điểm) Cuối Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều ? (SGK/21)M2 Địa lí Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu (1 điểm) Phần đát liền nước ta giáp với nước ? (SGK/66)M1 A Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia B.Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia C Thái Lan, Trung Quốc, Lào D Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia Câu 6: (1 điểm) Ngành sản xuất nơng nghiệp nước ta là: (SGK/87)M1 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ A Trồng lúa B.Trồng rừng C Chăn nuôi D Nuôi trồng đánh bắt thủy sản Câu (2điểm) Vì ngành công nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm nước ta lại tập trung nhiều vùng đồng băng ven biển ? (SGK/93)M2 Câu (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có địa điểm du lịch ? (SGK/21)M4 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIỂM MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP 5A1 Lịch sử : (5 đ) Câu 1: ( 1đ) Ý-D Câu 2: điểm Ý-A Câu 3: (2đ) - Khẩu hiệu không tấc đất bỏ hoang,” Tấc đát tấc vàng” Những đoạn đê vỡ đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất - Phong trào xóa nạn mù chữ phát động khắp nơi, lớp học bình dân mở Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 4: (1đ) - Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật trở thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập Địa lí: ( điểm) Câu 5: (1 điểm ) Khoanh vào A Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào A Câu 7: (2 điểm) - Vì vùng đồng băng ven biển nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc, Câu 6: (1 điểm ) - Học sinh nêu từ địa điểm trở nên cho (1điểm) - MA TRẬN Mạch nội dung Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược đô hộ (1858 – 1945) Mức Mức Mức Mức TN TN TN TN Tổng Số câu số điểm KQ Số câu 1 1 Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 TL KQ TL KQ TL KQ TL TN KQ TL Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bảo vệ quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Việt Nam Châu Á Tổng Số câu 1 1 Số điểm 1,0 2,0 1,0 2,0 2 Số câu Số điểm 2,0 2,0 1,0 2,0 3,0 Số câu Số điểm Số câu Số điểm 3,0 1,0 3,0 2,0 1,0 4,0 6,0 ... (SGK/ 93) M2 Câu (1 điểm) Tỉnh Bắc Giang có địa điểm du lịch ? (SGK/21)M4 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIỂM MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP 5A1 Lịch sử : (5 đ) Câu 1: ( 1đ) Ý-D Câu 2: điểm Ý-A Câu 3: (2đ) -. .. Khoanh vào A Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào A Câu 7: (2 điểm) - Vì vùng đồng băng ven biển nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc, Câu 6: (1 điểm ) - Học sinh nêu từ địa. .. hoang,” Tấc đát tấc vàng” Những đoạn đê vỡ đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất - Phong trào xóa nạn mù chữ phát động khắp nơi, lớp học bình dân mở Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan