0

Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 4 năm học 2017 2018 - sưu tầm 1_Có ma trận

3 610 6
  • Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 4 năm học 2017   2018 - sưu tầm 1_Có ma trận

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN KHOA HỌC LỚP NĂM HỌC 2017-2018 Mạch kiến thức, kĩ Con người cần để sống Trao đổi chất người Ăn phối hợp đạm động vật vật đạm thực vật Ăn phối họp nhiều loại thức ăn Vai trò chất đạm chất béo Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng Nước, khơng khí Mức Số câu TN T HT KQ L khác số điểm Số câu Số điểm 1.0 Mức TN KQ TL Mức HT khác TN KQ TL Mức HT c TN KQ TL Tổng HT khác TN KQ TL 1.0 Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm 1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1 1.0 1.0 1.0 1 1.0 1.0 2.0 1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0 1 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 HT khác Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐỀ KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN KHOA HỌC LỚP (Thời gian 35 phút) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu (1 điểm): Như sinh vật khác, người cần để trì sống mình? A Khơng khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp B Thức ăn, khơng khí đầy đủ C Nước uống, ánh sáng thích hợp D Thức ăn, thức uống, khơng khí, sánh sáng Câu (1 điểm): Chất đạm chất béo có vai trò: A Giàu lượng giúp thể hấp thụ vi-ta-min: A, D, E, K B Xây dựng đổi thể C Tạo tế bào giúp thể lớn lên D Không tham gia vào trình xây dựng thể Câu (1 điểm) Nên ăn khoảng muối tháng? A Ăn vừa phải B Ăn theo khả C Ăn 300g muối D Ăn 300g muối Câu (1 điểm): Dựa vào lượng chất dinh dưỡng chứa loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành nhóm? A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu (1 điểm): Khơng khí có thành phần là: A Khí Ni-tơ khí khác B Khí Ơxi khí Hiđrơ C Khí Các - bơ- níc khí ni-tơ D Khí Ơxi khí Ni-tơ Câu (1 điểm): Khơng khí nước có tính chất giống nhau: A Hòa tan số chất B Không màu, không mùi C Chảy từ cao xuống thấp D Có hình dạng định Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHẦN II; TỰ LUẬN Câu (1 điểm): Quá trình trao đổi chất gì? Câu (1 điểm): Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi ăn? Câu (1 điểm): Để phòng bệnh béo phì ta nên làm gì? Câu 10 (1 điểm): Tại cần ăn phối hợp đạm đông vật đạm thực vât? HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KSCL CHK I NĂM HỌC 2017– 2018 MÔN KHOA HỌC (5 ĐIỂM) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu Đáp án D D C D D B PHẦN II; TỰ LUẬN Câu (1 điểm): Quá trình trao đổi chất gì? Trả lời: Trong trình người lấy thức ăn, nước uống, khơng khí từ môi trường thải môi trường ngững chất thừa, cặn bã Q trình gọi q trình trao đổi chất Câu (1 điểm): Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi ăn? Trả lời; Chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi khơng có loại thức ăn cung cấp đủ chất cần thiết cho thể Tất chất mà thể cần lấy từ nguồn thức ăn khác Câu (1 điểm): Để phòng bệnh béo phì ta nên làm gì? Trả lời: Muốn phòng bệnh báo phì cần: - Ăn uống hợp lí, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ - Năng vận động thể, rèn luyện thể dục, thể thao Câu 10(1 điểm): Tại cần ăn phối hợp đạm đông vật đạm thực vât? Trả lời: Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng q khơng thay thé thường khó tiêu Đạm thực vật dễ tiêu thiếu số chất bổ dưỡng quý Vì cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐỀ KIỂM TRA KSCL CHK II NĂM HỌC 2 017 2 018 MÔN KHOA HỌC LỚP (Thời gian 35 phút) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu (1 điểm): Như sinh vật... phòng bệnh béo phì ta nên làm gì? Câu 10 (1 điểm): Tại cần ăn phối hợp đạm đông vật đạm thực vât? HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA KSCL CHK I NĂM HỌC 2 017 2 018 MÔN KHOA HỌC (5 ĐIỂM) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Câu... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHẦN II; TỰ LUẬN Câu (1 điểm): Quá trình trao đổi chất gì? Câu (1 điểm): Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi ăn? Câu (1 điểm):
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 4 năm học 2017 2018 - sưu tầm 1_Có ma trận, Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 4 năm học 2017 2018 - sưu tầm 1_Có ma trận