Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017 2018 - sưu tầm 2_Có ma trận

9 571 4
Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017   2018 - sưu tầm 2_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH TRƯỜNG TH TÂN LẬP A MÔN : TIN HỌC MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐĐIỂM LỚP 4A, 4B HỌC KÌ I NĂM HỌC : 2017 – 2018 ĐỀ : Mạch kiến thức, kĩ Công cụ vẽ Paint Bài trình diễn đa phương tiện Biên tập Clip với Photo Story Tổng Số câu số điể m Số câu Số điể m Số câu Số điể m Số câu Số điể m Số câu Số điể m Tỷ lệ % Tỷ lệ theo mức Số câu Lí thuyết (10') 10 Mức Mức TL/ TH TN TN Mức TL/ TH TN Tổng điểm tỷ lệ % Mức TL/ TN TH TL/ TH Tổng 2 1.0 1.0 1 1.0 0.5 3.0 4.5 1 1.0 0.5 3.0 4.5 2 3.0 - - 6.0 30 % 0% 10 % 0% 60 % 30% Điể m 10 10% Tỷ lệ 100% 0 - - - 0% 0% 0% 60% 0% TL 10% 45% 45% 10 10 100% 100% Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thực hành (25') 0 0% Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH TRƯỜNG TH TÂN LẬP A MÔN : TIN HỌC MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI - LỚP 4A, 4B CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ : Chủ đề Cơng cụ vẽ Paint Bài trình diễn đa phương tiện Biên tập Clip với Photo Story Tổng số câu Số câu Câu Mức 21 số Số câu Câu số Số A1, A2 A3, A4 câu Câu số A4, A5 Mức Mức Mức Cộng 1 A8 B1 B2 A7 10 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH TRƯỜNG TH TÂN LẬP A LỚP :4… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Đề MÔN : TIN HỌC NGÀY THI : …………… THỜI GIAN : 10 PHÚT ĐIỂM LT NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHỮ KÍ TH GT GK PHẦN I – LÝ THUYẾT (4 điểm) : Khoanh tròn vàođáp ánđúng Câu 1: Trong phần mềmPaint đểvẽ hình thuyền buồm theo mẫu sau, em sử dụng công cụ công cụ sau để vẽ ?(0,5 điểm) a) b) c) d) Câu 2: Trong phần mềm Paint, công cụ dùng để nhập văn bản(0,5 điểm) a) b) c) d) Câu 3: Trong phần mềm Microsoft PowerPoint, đểbắt đầu trình diễn từ slide đầu tiên, em nhấn phím bàn phím(0,5 điểm) a) F1 b) F2 c) F4 d) F5 Câu 4: Trong phần mềmMicrosoft PowerPoint,để chèn thêm slide em chọn thẻ Home chọn lệnh lệnh dướiđây?(0,5 điểm) a) b) c) d) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 5: Phần mềm Photo Story for Windows phần mềm dùng để làm gì? (0,5 điểm) a) Tạo trang trình diễn sinh động, giúp cho trình diễn em thu hút người xem b) Tạo tranh sinh động, giúp thu hút người xem c) Tạo văn sinh động, giúp thu hút người xem d) Giúp người sử dụng biên tập tệp tin hình ảnh, âm để tạo dựán, … Câu 6: Trong phần mềm Photo Story for Windows, đểtạo nhạc có sẵn cách chọn chức chức sau ? (0,5 điểm) a) Select Music… b) Create Music… c) Delete Music… d) Import Music… Câu 7) Trong phần mềm Microsoft PowerPoint để tạo hình cho trang trình diễn, em thực ? (0,5 điểm) a) b) c) d) Chọn thẻ Design, sau chọn mẫu có sẵn Nhấp phải chuột vào Slide muốn tạo nền Chọn Nhấp phải chuột vào Slide muốn tạo nền Chọn Nhấp phải chuột vào Slide muốn tạo nền Chọn Câu 8) Trong phần mềm Photo Story for Windows, cửa sổ Import and arrange your pictures, cơng cụCrop dùng để làm gì?(0,5 điểm) a) Xoay hình ảnh b) Cắt hình ảnh c) Di chuyển hình ảnh d) Xóa hình ảnh *****HẾT***** Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH TRƯỜNG TH TÂN LẬP A LỚP :4… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Đề MÔN : TIN HỌC NGÀY THI : …………… THỜI GIAN : 25 PHÚT ĐIỂM CHỮ KÍ GIÁM THỊ CHỮ KÍ GIÁM KHẢO PHẦN II – THỰC HÀNH (6 điểm) : Câu 1: Khởi động phần mềm Microsoft PowerPoint, thực theo yêu cầu sau:(3 điểm) - Tạo trình diễn gồm Slide theo mẫu sau: + Slide 1: + Slide 2: + Slide 3: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Slide 4: + Slide 5: - Tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho Slide - Tạo hiệu ứng xuất cho đối tượng Slide Sau đóđặt thêm hiệuứng nhấn mạnh cho đối tượng Picture Slide Câu 2: Em sử dụng phần mềm Photo Story for Windows để soạn đoạn phim ngắn có nội dung minh họa cho chủ đề “Các loài hoa”: (3 điểm) *****HẾT***** Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH TRƯỜNG TH TÂN LẬP A ĐÁP ÁN MƠN TIN HỌC LỚP 4A, 4B HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ : I LÝ THUYẾT: điểm - Mỗiđáp án đạt 0,5 điểm Câu Đáp án a a d c d b c b II THỰC HÀNH: điểm Câu 1: - Tạo trình diễn gồm Slide đạt 0.5 điểm Chènđược đối tượng theo mẫuđạt 0,5 điểm Trang trí đối tượng theo mẫu đạt 0,5 điểm Tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho Slide đạt 0,5 điểm Tạo hiệu ứng xuất cho đối tượng đạt 0,5 điểm Chèn thêm hiệu ứng nhấn mạnh cho đối tượng đạt o,5 điểm Câu 2: - Tạo dựán gồm 5-6 hình đạt 0,5 điểm Chỉnh sửađược hình đạt 0,5 điểm Nhập văn cho hình đạt 0,5 điểm Tạo hiệu ứng chuyển cảnh cho hình đạt 0,5 điểm Chèn nhạc cho dựánđạt 0,5 điểm Xuất dựán lưu vàođường dẫn sau : D:\ đạt 0,5 điểm *****HẾT***** Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ... B1 B2 A7 10 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH TRƯỜNG TH TÂN LẬP A LỚP :4… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 17 – 20 18 Đề MÔN : TIN HỌC... HỎI - LỚP 4A, 4B CUỐI HỌC KÌ NĂM HỌC 20 17 – 20 18 ĐỀ : Chủ đề Công cụ vẽ Paint Bài trình diễn đa phương tiện Biên tập Clip với Photo Story Tổng số câu Số câu Câu Mức 21 số Số câu Câu số Số A1, A2... Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT TÂN THẠNH TRƯỜNG TH TÂN LẬP A LỚP :4… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 17 – 20 18 Đề MÔN : TIN HỌC NGÀY THI : ……………

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan