Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 3 năm học 2017 2018 có ma trận đề 1 (sưu tầm)

3 977 4
Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 3 năm học 2017   2018 có ma trận đề 1 (sưu tầm)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG TH TÂN PHÚ Họ Tên:………………… Lớp…… Điểm KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I Năm học: 2017 - 2018 MÔN: TIN HỌC – KHỐI (Thời gian: 35 phút) Ngày….tháng… năm 2017 Chữ ký giám thị Chữ ký giám khảo ………… ……………… ………………… ………………… Nhận xét I TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Máy tính gồm phận ? A Màn hình, thân máy B Màn hình, thân máy, bàn phím C Màn hình, thân máy, chuột D Màn hình, thân máy, bàn phím chuột Câu 2: Bộ phận máy tính coi não điều khiển hoạt động máy tính: A Chuột B Thân máy C Màn hình D Bàn phím Câu 3: Các loại máy tính em thường thấy A Máy tính xách tay B Máy tính để bàn C Máy tính bảng D Máy tính xách tay máy tính để bàn Câu 4: Các dạng thông tin thường gặp A Thông tin dạng hình ảnh B Thơng tin dạng âm C Thông tin dạng văn D Cả đáp án Câu 5: Khu vực bàn phím gồm hàng phím ? A B C D Câu 6: Hàng phím phím gai F J làm mốc cho việc đặt ngón tay gõ ? A Hàng phím B Hàng phím số C Hàng phím sở D Hàng phím Câu 7: Các thao tác sử dụng chuột gồm : A Di chuyển chuột , nháy chuột B Nháy đúp chuột, kéo thả chuột C Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột D Kéo thả chuột, nháy chuột Câu 8: Phần mềm Blocks giúp em: A Luyện dùng chuột trí nhớ B Nghe nhạc C Xem phim D Trí nhớ Câu 9: Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp rèn luyện sử dụng phận máy tính ? A Chuột máy tính B Thân máy tính C Màn hình D Bàn phím Câu 10: Để bắt đầu lượt chơi Blocks, Dots, Sticks em nhấn phím bàn phím ? A Phím F1 B Phím F2 C Phím Atl D Phím Shift Câu 11: Đặt tay bàn phím để bắt đầu gõ phím hàng phím ? A Hàng phím B Hàng phím số C Hàng phím D Hàng phím sở Câu 12: Phần mềm để tập gõ bàn phím A Mario B Block C Paint D Word Câu 13: Ngón trỏ tay trái gõ phím hàng phím sở ? A Phím A B Phím L C Phím F, G D Phím S Câu 14: Ngón tay phải gõ phím bàn phím ? A Phím Z B Phím Q C Phím T D Phím cách II TỰ LUẬN (điểm) Câu 1: (2điểm): Khi xem phim hoạt hình, em nhận thơng tin dạng……………………….và dạng……………………………… Câu 2: (1 điểm ) : Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ô……………để quay hình TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20172018 MÔN TIN HỌC Thời gian: 35 phút MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI Mức Số câu Mạch kiến thức, TNK kỹ TL số điểm Q Số câu Làm quen với máy tính Số điểm Số câu Chơi máy tính Số điểm 0,5 Số câu Em tập gõ bàn phím Số điểm 0,5 Số câu Tổng Số điểm I Câu hỏi Đáp án Mức TNK TL Q 1,5 0,5 0,5 2,5 Mức TNK TL Q Mức TNK TL Q 0,5 1,5 Tổng TNK TL Q 3,5 1,5 14 1 TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) 10 11 12 13 14 D B D D C C C A A B D A B D II TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 1: (2 điểm) : Hình ảnh, âm Câu 2: (1 điểm): MENU ... Mức TNK TL Q 1, 5 0,5 0,5 2,5 Mức TNK TL Q Mức TNK TL Q 0,5 1, 5 Tổng TNK TL Q 3,5 1, 5 14 1 TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) 10 11 12 13 14 D B D D C C C A A B D A B D II TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 1: (2 điểm) :... ơ……………để quay hình TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ MA TRẬN VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2 017 – 2 018 MÔN TIN HỌC Thời gian: 35 phút MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI Mức Số câu Mạch kiến thức, TNK kỹ TL... Câu 1: (2điểm): Khi xem phim hoạt hình, em nhận thơng tin dạng……………………….và dạng……………………………… Câu 2: (1 điểm ) : Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ơ……………để quay hình TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN PHÚ MA

Ngày đăng: 08/12/2017, 21:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan