Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017 2018_ sưu tầm 3_Có ma trận

4 482 7
Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017   2018_ sưu tầm 3_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MƠN TIN HỌC CUỐI HỌC KÌ I LỚP Mạch kiến thức, kĩ (Chủ đề) Khám phá máy tính Em tập vẽ Em tập gõ 10 ngón Số câu & Số điểm TNK Q Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Học chơi Số máy tính điểm Số câu Tổng Mức Số điểm TN TL Mức TNK Q TN TL Mức TN KQ TN TL Mức TN KQ TN TL Tổng điểm tỉ lệ % Tổng điểm 0,5 1,5 0.5 4,5 1 0.5 0,5 1 0,5 0,5 5 1 12 2,5 2,5 10 % 15 % 45 % 30 % 10 % 100 % Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường Tiểu Học Xuân Phương Họ tên: Lớp: Điểm KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2017 – 2018 Môn: Tin Học Thời gian làm 60 phút Nhận xét giáo viên A: Lý thuyết (5 điểm) Em khoanh tròn chữ trước câu trả lời Câu Máy tính điện tử đời vào năm nào? A 1985 B 1995 C 1935 D 1945 Câu Chiếc máy tính điện tử có tên gọi gì? A EIAC B ENIAC C ANCIE D INIAC Câu Khi tính tổng 15 26, thơng tin vào gì, thơng tin gì? A Thơng tin vào 15 26, thông tin 41 B Thông tin vào 15, thông tin 41 C Thông tin vào 26, thông tin 41 D Thông tin vào 41, thông tin 15 26 Câu Thao tác để chọn phần hình vẽ là: A.Nháy chuột vùng cần chọn B Kéo thả chuột bao quanh vùng cần chọn C Nháy đúp chuột vùng cần chọn D Nháy nút phải chuột vùng cần chọn Câu Hãy biểu tượng công cụ vẽ tự cọ vẽ ? A B C D Câu Phần mềm Mario có mức luyện tập gõ ? A mức B mức C mức D mức Câu Khi vẽ hình chữ nhật để vẽ hình vng em nhấn giữ phím nào? A Phím Alt B Phím Shift C Phím Enter D Phím cách Câu Gõ phím 10 ngón tay có lợi gì? A Gõ nhanh B Gõ xác C Tiết kiệm thời gian công sức D Tất lợi ích Câu Trong trò chơi khám phá khu rừng nhiệt đới có tất tầng sinh thái ? A tầng B tầng C tầng D tầng Câu 10 Một bạn học sinh định đánh bóng vào lỗ trò chơi Golf cách xác định đoạn thẳng hình Quả bóng chắn khơng thể lăn vào lỗ đích lí đây: A Đoạn thẳng nối bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng mạnh Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ B Đoạn thẳng nối bóng với lỗ đích cho biết việc đánh bóng q nhẹ C Xác định sai hướng đánh bóng D Vướng vật cản B: Thực hành (5 điểm) Câu (2 điểm) Mở phần mềm soạn thảo văn gõ theo mẫu sau Con Meo ma treo cay cau Hoi tham chu Chuot di dau vang nha Chu Chuot di cho duong xa Mua mam mua muoi gio cha Meo Câu 2.(3 điểm) Em sử dụng cơng cụ thích hợp phần mềm Paint để vẽ theo mẫu sau Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đáp án – biểu điểm tin học lớp học kì A: Lí thuyết (5 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm Câu – D Câu – B Câu – A Câu – B Câu – B Câu - C Câu – B Câu – B Câu – C Câu 10 - D B Thực hành (5 điểm) Câu điểm) Mỗi dòng gõ theo yêu cầu, đầy đủ vận dụng kiến thức học hợp lí 0,5 điểm - Gõ sai gõ thiếu trừ 0,25 điểm Câu (3 điểm) - Học sinh vẽ hình theo mẫu điểm - Học sinh tơ màu hình vẽ điểm - Học sinh vẽ thiếu trừ 0,25 điểm ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường Tiểu Học Xuân Phương Họ tên: Lớp: Điểm KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2017 – 2018 Môn: Tin Học Thời gian làm 60 phút... - C Câu – B Câu – B Câu – C Câu 10 - D B Thực hành (5 điểm) Câu điểm) Mỗi dòng gõ theo yêu cầu, đầy đủ vận dụng kiến thức học hợp lí 0,5 điểm - Gõ sai gõ thiếu trừ 0,25 điểm Câu (3 điểm) - Học. .. cha Meo Câu 2. (3 điểm) Em sử dụng cơng cụ thích hợp phần mềm Paint để vẽ theo mẫu sau Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Đáp án – biểu điểm tin học lớp học kì A: Lí thuyết

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Câu 1. (2 điểm) Mở phần mềm soạn thảo văn bản gõ theo mẫu sau.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan