0

đề kiểm tra 45 phút tin học lớp 8

Đề kiểm tra 45 phút ( hóa học 11 nâng cao)

Đề kiểm tra 45 phút ( hóa học 11 nâng cao)

Hóa học

... CẦN THƠTrường THPT NGUYỄN VIỆT HỒNGĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Nhóm HóaMÔN HOÁ 11 NÂNG CAOHọ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11B1II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 2Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng ... CẦN THƠTrường THPT NGUYỄN VIỆT HỒNGĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Nhóm HóaMÔN HOÁ 11 – NÂNG CAOHọ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11B1II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 3Hãy khoanh tròn trước đáp án ... CẦN THƠTrường THPT NGUYỄN VIỆT HỒNGĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Nhóm HóaMÔN HOÁ 11 NÂNG CAOHọ và tên: ……………………………………………………………… Lớp : 11B1II. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ĐỀ 1Hãy khoanh tròn trước đáp án đúng...
 • 16
 • 2,833
 • 42
đề kiểm tra 45'' môn hình học lớp 6

đề kiểm tra 45'' môn hình học lớp 6

Toán học

... tròn(O;1,5 cm).Khi đóA. OM = 1,5 B. OM > 1,5C. OM < 1,5 C. Không xác định đợc độ dài OMCâu 8: Khẳng định nào sai với hình vẽ bên A. AD là cạnh chung của 2 ACD và ABDB. Có 3 tam giácC. ... tự luận: Câu 1: Cho hai tia Oy, Oz nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho xOy = 80 0 , xOz = 300. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính xOm. Câu 2: Cho hai điểm A,B cách...
 • 2
 • 3,619
 • 48
Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Tin học

... 3.4. 4.5. 5.6. 6.7. 7. 8. 8. 9. 9.10. 10.Họ tên : ……………………… Lớp 11ĐỀ KIỂM TRA 15 Phút Môn : Tin Học 11Họ tên : ……………………… Lớp 11ĐỀ KIỂM TRA 15 Phút Môn : Tin Học 111.1. Câu lệnh rẽ nhánh ... 7. 8. 8. 9. 9.10. 10.Họ tên : ……………………… Lớp 11ĐỀ KIỂM TRA 15 Phút Môn : Tin Học 11Họ tên : ……………………… Lớp 11ĐỀ KIỂM TRA 15 Phút Môn : Tin Học 11 ... Writeln (8) a. For b. If c. While d. Else(9) a. If b. While c. Else d. For(10) a. biến c b. biến a c. biến b d. biến max2. 2.3. 3.4. 4.5. 5.6. 6.7. 7. 8. 8. 9. 9.10. 10.Họ tên : ………………………Lớp...
 • 3
 • 8,358
 • 122
Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Tin học

... …………3 …………4 …………5 …………6 …………7 ………… 8 …………1 …………2 …………3 …………4 …………5 …………6 …………7 ………… 8 …………KIỂM TRA 15’Môn : Tin Học KIỂM TRA 15’Môn : Tin Học ... ngữ lập trình thường có các loại hằng nào ? a. Hằng số học và hằng xâu c. Hằng xâu và hằng lôgic b. Hằng số học và hằng lôgic d. Hằng số học, hằng xâu, hằng lôgic  Ghép mỗi câu ở cột 1 với ... Họ tên : ………………………………… Lớp : 11Họ tên : ………………………………… Lớp : 111. Ngôn ngữ để máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện là : a. Ngôn ngữ bậc...
 • 2
 • 7,553
 • 96
đề kiểm tra 45 phút hóa học 9

đề kiểm tra 45 phút hóa học 9

Ngữ văn

... Họ và tên Lớp Kiểm tra 45 phút Môn: Hoá học Điểm Lời phê của cô giáoA. Trắc nghiệm( 4 điểm ) Khoanh tròn chữ cái đứng trớc ... dụng đợc với Na còn những chất có nhóm-COOH vừa tác dụng đợc với NaOH vừa tác dụng đợc với NaCâu 8. Những chất nào dới đây tác dụng với dd bromA. Rợu etylicB. Axit axeticC. Ben zenD. Metan...
 • 2
 • 1,258
 • 7
đề kiểm tra 45'''' môn hình học lớp 6

đề kiểm tra 45'''' môn hình học lớp 6

Toán học

... tròn(O;1,5 cm).Khi đóA. OM = 1,5 B. OM > 1,5C. OM < 1,5 C. Không xác định đợc độ dài OMCâu 8: Khẳng định nào sai với hình vẽ bên A. AD là cạnh chung của 2 ACD và ABDB. Có 3 tam giácC. ... tự luận: Câu 1: Cho hai tia Oy, Oz nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho xOy = 80 0 , xOz = 300. Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Tính xOm. Câu 2: Cho hai điểm A,B cách...
 • 2
 • 1,784
 • 3
de kiem tra 45 phut so 2 lop 10

de kiem tra 45 phut so 2 lop 10

Tiếng anh

... SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG KIỂM TRA : 45 minutes TRƯỜNG: THPT LỤC NGẠN SỐ 2 Môn: Anh Văn-10 Thời gian kiểm tra: ……/… /2010 Đề số 2Name……………………………………….Class……………………….Mark……………… ... class.…………………………………………………………………………………………………………………….SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG KIỂM TRA : 15 minutes TRƯỜNG: THPT LỤC NGẠN SỐ 2 Môn: Anh Văn-10 Thời gian kiểm tra: ……/… /2010 Đề số 2Name……………………………………….Class……………………….Mark……………… ... had b. eating c. ate d. eaten4. The teacher told us …………… quiet.a. having kept b. being keep c. to keep d. is keeping5. …………. did they start the party? – They started the party at 8 last night.a....
 • 3
 • 1,149
 • 11
De kiem tra 45 phut Tin 6

De kiem tra 45 phut Tin 6

Tin học

... tên: Lớp: . bài kiểm tra Môn: Tin học Thời gian: 45 phút Điểm Nhận xét của thầy giáo Đề bàiPhần I: Trắc nghiệm (2.5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng.Câu 1. Nhiệm vụ chính của bộ môn Tin học ... bị dạy và học . + Giáo viên: GA, SGK, SGV, phấn, Phòng máy. + Học sinh: SGK, vở, bút.III. Tiến trình các hoạt động dạy và học. 1. ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số lớp 6A, 6B. 2. Kiểm tra bài cũ ... tập học sinh củng cố lại: + Ôn tập lại các kiến thức đà học chơng I, II.+ Ghi nhớ và thực hiện các thao tác để sử dụng phần mềm: Mario, Solar System 3D Simulator.+ Chuẩn bị kiểm tra 45 phút II....
 • 7
 • 536
 • 1
Kiểm tra 45 phút số học 6 (tiết 18) có ma trận đề

Kiểm tra 45 phút số học 6 (tiết 18) có ma trận đề

Toán học

... Trờng THCS Hồng Hng Kiểm tra: 45 phút Môn: Số học 6Ngày 04 tháng 10 năm 20 08 I - ma trận đề Ch Cỏc mc cn ỏnh giỏTng sNhn bit Thông hiu Vn dngTNKQ ... 32=0,5đ1đb) 2 24 .45 4 .55+= 16 .45 +16.550,5đ= 16 (45 +55) 0,5đ= 16.100 =16000,5đ0,5đc) ( ){ }2120 : 54 50 : 2 3 2.4 ( ){ }120 : 54 50 : 2 9 8 = 0,25đ ... bằng :A. 2 B. 3 C. 6 D. 8 Câu 5. Viết kết quả phép tính 8 29 : 3dới dạng một luỹ thừa, ta đợc kết quả :A. 43B. 79C. 1627D. 63Câu 6. Một tàu hoả cần chở 89 2 khách tham quan. Biết...
 • 3
 • 13,871
 • 284
Đề kiểm tra 45 phút lớp 7

Đề kiểm tra 45 phút lớp 7

Lịch sử

... điểm )Trình bày diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Nguyên lần thứ 2 ( 1 285 ) ...
 • 2
 • 2,452
 • 2

Xem thêm