0

de kiem tra 15 phut tin hoc lop 10 hk1

Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Tin học

... 4.5. 5.6. 6.7. 7.8. 8.9. 9. 10. 10. Họ tên : ………………………Lớp 11ĐỀ KIỂM TRA 15 PhútMôn : Tin Học 11Họ tên : ………………………Lớp 11ĐỀ KIỂM TRA 15 PhútMôn : Tin Học 111.1. Câu lệnh rẽ nhánh ... 3.4. 4.5. 5.6. 6.7. 7.8. 8.9. 9. 10. 10. Họ tên : ………………………Lớp 11ĐỀ KIỂM TRA 15 PhútMôn : Tin Học 11Họ tên : ………………………Lớp 11ĐỀ KIỂM TRA 15 PhútMôn : Tin Học 11 ... giá trị của max:a:= 15; b:= 62;If a>b Then max := aElse max := b;Write(max); a. 15 b. 62 c. thông báo lỗi d. tất cả đều đúng Cho đoạn chöông trìnha := 2 ; b := 15; For i := 2 To 6 Do...
 • 3
 • 8,363
 • 122
Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Đề kiểm tra 15 phút tin học 11

Tin học

... …………7 …………8 …………1 …………2 …………3 …………4 …………5 …………6 …………7 …………8 …………KIỂM TRA 15 Môn : Tin HọcKIỂM TRA 15 Moân : Tin Hoïc ... trình trênngôn ngữ máy mới có thể thực hiện được.  Điền các tên sau vào cột tương ứng: Program ; Delta ; End ; S ; ConstTên dành riêng Tên do người lập trình đặt Trình bày đại lượng biến trong...
 • 2
 • 7,554
 • 96
Đề kiểm tra 15 phút môn địa lớp 10 docx

Đề kiểm tra 15 phút môn địa lớp 10 docx

Khoa học xã hội

... Trường THPT Hùng Vương Đề 02Lớp : Họ và tên học sinh: Kiểm tra 15 phútMôn: Địa líI. LÝ THUYẾT1. Câu nào sau đây không chính xác về lớp vỏ địa líA. Gồm khí...
 • 3
 • 2,842
 • 9
Bài kiểm tra 15’ Môn Tin học lớp 10 pot

Bài kiểm tra 15’ Môn Tin học lớp 10 pot

Tin học văn phòng

... kiểm tra 15 Môn Tin học lớp 10 Cam Mạnh Dần K56ACNTT. Caâu 1 : Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau: Tin học là A_ ngành khoa học về xử lý thông tin tự ... đúng: Lĩnh vực tin học A_ nghiên cứu cấu trúc, tính chất chung của thông tin, phương pháp thu thập, xử lý và truyền thông tin. ( * ) B_ nghiên cứu cấu trúc, tính chất của thông tin C_ nghiên ... tử thông tin D_ công nghiệp máy tính điện tử thông tin Caâu 8 : Chọn phát biểu đúng trong các câu sau A_ Một byte có 8 bits . ( * ) B_ RAM là bộ nhớ ngoài. C_ Dữ liệu là thông tin . D_...
 • 4
 • 704
 • 1
Đề kiểm tra 15 phút .hình học 12( giữa chương I)

Đề kiểm tra 15 phút .hình học 12( giữa chương I)

Toán học

... C/50; D/20Câu 3: Số hạng chứa 5xtrong khai triển 10 (2x y)+ +là:A/ 5 420x y; B/ 5 5 5 10 32C x y; C/6 5 5 10 16C x y; D/5 5 3 10 16C x yCâu 4: Số hạng không chứa x trong khai triển ... y-8x cắt nhau ở mấy điểm ?A/ 1; B/ 2 ; C/3; D /4 Đáp án : 1/C ; 2/A; 3/B ; 4/ A ;5/ C.ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT .GIẢI TÍCH 12( Giữa chương II) (Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng Mỗi ... (2x 1)= +; C/ 3y x 2x 3= − − +; D/4 2y x 3x 2= − + Đáp án : 1/ A ;2/ B ;3/C ;4/AĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT .GIẢI TÍCH 12(Chương III) (Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng Mỗi phương...
 • 3
 • 6,850
 • 14
kiểm Tra 15 phút tin hoc 10

kiểm Tra 15 phút tin hoc 10

Tư liệu khác

... Đông Hồ Tin 4 LA_KG Lê Khắc ĐạiĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIN LỚP 10 CHƯƠNG I I - BÀI 10 A. Mục tiêu cần đánh giá.Đánh giá kết quả tiếp thu của học sinh sau khi học Chương II – Bài 10. B. Yêu ... nghỉ. 1(4đ ,10 ) 1 10 4đ 40Tổng 4 1 5 15 10 100% Qua kiểm tra ngoài việc cho điểm, giáo viên cần phải:- Nhận xét dựa trên 3 mục tiêu: kiến thức, kỹ năng, thái độ.- Phân kết quả kiểm tra qua ... Biết phân biệt các loại hệ điều hành.Ma trận đềMô tả yêu cầu cần đạt được của nội dung kiểm tra. Câu hỏi, bài tậpTN TL TSBiết-Biết khái niệm hệ điều hành.-Biết hệ điều hành được lưu trữ...
 • 3
 • 8,858
 • 29
Đề kiểm tra trắc nghiệm tin học lớp 11 - Mã đễ 138

Đề kiểm tra trắc nghiệm tin học lớp 11 - Mã đễ 138

Tin học

... sai ?A. x := 6 ; B. y := +10. 5 ; C. n := 3.5 ; D. m := -4 ;Câu 14: Để tính căn bậc 2 không âm của y ta dùng hàm:A. Abs(y); B. Exp(y); C. Sqrt(y); D. Sqr(y);Câu 15: Trường hợp nào dưới đây ... bàn phím vào biến x?A. Readln(x); B. Writeln(‘Nhap x = ’);C. Writeln(x); D. Read(‘X’); HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 138 A. Var S : real; B. Var S : integer; C. Var S : word; D. Var S : longint;Câu ... dấu nào ?A. { và } B. /* và */ C. [ và ] D. ( và )Câu 22: Trong Ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểm tra chương trình ta nhấn phímA. F9 B. F3 C. F5 D. F2Câu 23: Khi khai báo biến, cần lưu ý:A. Không...
 • 3
 • 9,669
 • 103
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TRẮC NGHIỆM LỚP 6

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TRẮC NGHIỆM LỚP 6

Mỹ thuật

... TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KỲ I Họ và tên: …………………………… ………………………… MÔN MỸ THUẬT – LỚP 6 Lớp: ……………………… NĂM HỌC 2009 - 2 010 Thời gian làm bài: 15 phút (Không tính thời gian ... vào chữ cái đầu câu trả lời đúng (2 điểm).a. Tranh Đông Hồ là loại tranh hiện đại.b. Tranh Đông Hồ được sản xuất tại làng Hồ (Bắc Ninh).c. Tranh Đông Hồ phục vụ chủ yếu cho tầng lớp trung ... HồngTRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - HỌC KỲ IIHọ và tên: …………………………… ………………………… MÔN MỸ THUẬT – LỚP 6 Lớp: ……………………… NĂM HỌC 2009 - 2 010 Thời gian làm bài: 15 phút (Không tính thời gian...
 • 5
 • 2,236
 • 6
Đề Kiểm tra 15 phút Môn học Vật lí 12 NC docx

Đề Kiểm tra 15 phút Môn học Vật lí 12 NC docx

Cao đẳng - Đại học

... đề Kiểm tra 15 phút Độ khó TB Câu 1 Phương trình của hiệu điện thế giữa hai bản tụ của một mạch dao động LC là u = 20sin (10 6t + 2)(V), biết tụ điện có điện dung C = 10nF. Phương ... dòng điện trong mạch là: A. i = 0,2cos (10 6t + 2)(A) B. i = 0,02sin (10 6t + 2 )(A) C. i = 0,2sin (10 6t + 2)(A) D. i = 0,02cos (10 6t + 2)(A) Câu 2 Trong các ... pháp nào sau đây? A. Cung cấp thêm năng lượng cho mạch bằng cách dùng máy phát dao động dùng trandito. B. Ban đầu tích điện cho tụ điện một điện tích rất lớn. C. Tạo ra dòng điện trong...
 • 4
 • 652
 • 2
Đề kiểm tra 15 phút- Hóa học pptx

Đề kiểm tra 15 phút- Hóa học pptx

Cao đẳng - Đại học

... thủy tinh hữu cơ là 25000 đvC. Trùng hợp 120kg metyl metacrylat được 108 kg thủy tinh hữu cơ. Sử dụng dữ kiện trên để trả lời các câu 46, 47. 46) Số mắc xích trong công thức phân tử của thủy tinh ... 200.3570 100 ml  2 5C H OHm= 70.0,8 = 56g (câu a).  ( 106 ) 14,7( 150 ) 19,1a Ra R    0,141aR (C3H5)  A có CTCT: (câu c). 46 Thủy tinh hữu cơ ... A. 200g B. 166,6g C. 150 g D. 120g 42) Để sản xuất 1 tấn thuốc nổ proxilin (xem như là trinitrat xenlulozơ nguyên chất) thì cần dùng một lượng xenlulozơ là : A. 100 0kg B. 611,3kg C. 545,4kg...
 • 11
 • 603
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HÓA HỌC pdf

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HÓA HỌC pdf

Cao đẳng - Đại học

... CH2OH(CHOH)4COOH + 2 Ag 0,25 HCOOH + Ag2O CO2 + H2O + 2Ag 0,25 HCOOCH3 + Ag2O HOCOOCH3 + 2Ag 0,25 CH2=CHCHO + Ag2O CH2=CHCOOH + 2Ag 0,25 b. HCOOH + NaOH HCOONa ... COOH + 2Ag mol 0,055 0,11 0,5 Số mol Ag = 0,11 + 0,11 = 0,22 (mol) khối lượng Ag = 0,22 . 108 = 23,76 (gam) 0,25 Ghi chú: - Tổng điểm toàn bài là 20,0 điểm, chiết đến 0,25 điểm. - ... 0,25 Dung dịch B gồm: 0,04 mol Fe(NO3)2 , 0,07 mol Cu(NO3)2 0,25 mA = 0,02 . 108 + 0,03 . 64 = 4,08 (gam) 0,25 b. Nồng độ các chất trong dung dịch B Nồng độ mol/lit của...
 • 5
 • 567
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008