Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 5 năm học 2017 2018 - sưu tầm 3_Có ma trận

3 715 9
Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 5 năm học 2017   2018 - sưu tầm 3_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Điểm Nhận xét PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn : Khoa học - Lớp Thời gian : 40 phút Họ tên : ………………………………………………………………………………… Lớp 5a1 Trường Tiểu học Biên Sơn I Khoanh tròn chữ ( A,B,C,hoặc D ) trước câu trả lời Câu1.(1điểm) Để bảo vệ sức khoẻ thể chất tinh thần tuổi dậy cần ? (SGK/18)M1 A Thường xuyên tắm giặt, gội đầu thay quần áo B Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao C Thường xuyên tụ tập bạn bè để chơi D Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, chất gây nghiện Câu2 (1 điểm) Sốt xuất huyết bệnh truyền nhiễm do: (SGK/29)M1 A Kí sinh trùng gây B Một loại vi rút có máu gia súc, chim, chuột, khỉ,… gây C Một loại vi rút muỗi vằn truyền trung gian gây bệnh D Do loại vi khuẩn gây Câu3 (1 điểm) Để xây tường, lát sân người ta sử dụng vật liệu ? (SGK/69)M1 A Ghạch B Ngói C Thủy tinh D Sắt Câu4 (1 điểm) Các đồ vật làm đất sét nung gọi ? (SGK/57)M1 A Đồ gốm B Đất sét C Đồ sành D Đồ sứ II Trả lời câu hỏi Câu5 (1,5 điểm) Điền từ( hợp tử, thụ tinh, phôi, bào thai, em bé) vào chỗ chấm câu cho phù hợp (SGK/11)M2 Trứng gọi Hợp tử phát triển thành thành Bào thai nuôi dưỡng lớn lên bụng mẹ Sau khoảng tháng .sẽ sinh Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu6 (1 điểm) Nêu tính chất cao su ? (SGK/63)M2 Câu7 (2,5 điểm) Chúng ta nên dùng thuốc ? Khi mua thuốc cần ý điều ? Hãy nêu tác hại việc dùng thuốc không ? (SGK/25)M3 Câu8 (1 điểm) Em nêu việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thơng đường ? (SGK/41)M4 MA TRẬN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: KHOA HỌC LỚP 5A1 Mạch kiến thức Số câu Mức Mức Mức Mức Tổng Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ số TN TN TN TL TL KQ KQ KQ điểm Con người Số câu sức khỏe Số điểm Vật chất Số câu Và lượng Số điểm Tổng Số câu Số điểm TL TN KQ TL TN-KQ TL 1 2,0 1,5 2,5 1,0 2,0 5,0 2 2,0 1,0 2,0 1,0 1 4 4,0 2,5 2,5 1,0 4,0 6,0 ĐÁP ÁN Mỗi câu điểm Câu Câu Câu B C A Câu 5: (2 điểm) Mỗi ý nối 0,5 điểm Câu A - từ đầu từ cho (0,25 điểm) - Từ thứ cho (0,5 điểm) Câu 6: ( điểm)- Có tính đàn hồi, bị biến đổi gặp nóng, lạnh; cách nhiệt, cách điện; không tan nước, tan số chất khác Câu 7: (2 điểm) - Nêu dùng thuốc cho (1 điểm) - Nêu mua thuốc ý điều cho (0,5 điểm) - Nêu tác hại việc dùng thuốc không cho (1 điểm) Câu 8: (1 điểm) - Để phòng tránh tai nạn giao thông đường học sinh em cần: + Tuân thủ luật lệ an toàn giao thông + Đi phần đường đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông + Thực dẫn biển báo + Không lạng lách đánh võng, dàn hàng ngang + Tuyên truyền tới người thực tốt luật lệ an toàn giao thông ... không ? (SGK/25)M3 Câu8 (1 điểm) Em nêu việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thơng đường ? (SGK/41)M4 MA TRẬN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 201 7- 2018 MÔN: KHOA HỌC LỚP 5A1 Mạch kiến... Câu A - từ đầu từ cho (0,25 điểm) - Từ thứ cho (0,5 điểm) Câu 6: ( điểm )- Có tính đàn hồi, bị biến đổi gặp nóng, lạnh; cách nhiệt, cách điện; không tan nước, tan số chất khác Câu 7: (2 điểm) - Nêu... dùng thuốc cho (1 điểm) - Nêu mua thuốc ý điều cho (0,5 điểm) - Nêu tác hại việc dùng thuốc không cho (1 điểm) Câu 8: (1 điểm) - Để phòng tránh tai nạn giao thơng đường học sinh em cần: + Tuân

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan