Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 5 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

11 5K 97
Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 5 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KỲ I - LỚP PHẦN ĐỌC HIỂU - NĂM HỌC 2017 – 2018 Mức Mức Mức Mức TT Cộng Chủ đề TN Đọc hiểu văn Kiến thức Tiếng Việt Tổng số TL TN TL TN TL TN TL Số câu 2 1 Câu số 2, 1,4 Số câu 1 1 Câu số 10 TS câu TS điểm 3 2 10 1,5 1,5 2 PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I Năm học 2017- 2018 Mơn: Tiếng Việt - Lớp Họ tên:…………………………… Lớp: Lời phê thầy cô giáo Điểm Đọc: Viết: TB: ………………………………………………………… …………………………………………………………… PHẦN I KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) A Đọc thành tiếng: (3 điểm) * Nội dung: Bốc thăm, đọc trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc - Những sếu giấy Trang 36 - Một chuyên gia máy xúc Trang 45 - Những người bạn tốt Trang 64 - Cái quý nhất? Trang - Đất Cà Mau Trang 89 - Chuyện khu vườn nhỏ - Trang 102 - Mùa thảo - Trang 113 - Trồng rừng ngập mặn - Trang128 - Chuỗi ngọc lam - Trang 134 - Bn Chư Lênh đón giáo - Trang144 * Thời lượng: Khoảng 110 tiếng/ phút B Đọc thầm làm tập: (7 điểm) Cho nhận Một cô giáo giúp hiểu rõ ý nghĩa phức tạp việc cho nhận Khi thấy cầm sách tập đọc, cô nhận thấy có khơng bình thường, liền thu xếp cho khám mắt Cô không đưa đến bệnh viện, mà dẫn đến bác sĩ nhãn khoa riêng Ít hơm sau, với người bạn, đưa cho tơi cặp kính - Em khơng thể nhận được! Em khơng có tiền trả đâu thưa cơ! – Tơi nói, cảm thấy ngượng ngùng nhà nghèo Thấy vậy, liền kể câu chuyện cho nghe Chuyện kể rằng: “ Hồi cô cịn nhỏ, người hàng xóm mua kính cho cô Bà bảo, ngày cô trả cho cặp kính cách tặng cho bé khác Em thấy chưa, cặp kính trả tiền từ trước em đời” Thế rồi, nói với tơi lời nồng hậu nhất, mà chưa khác nói với tơi: “Một ngày đó, em mua kính cho bé khác” Cơ nhìn tơi người cho Cơ làm cho tơi thành người có trách nhiệm Cơ tin tơi có để trao cho người khác Cô chấp nhận thành viên giới mà cô sống Tôi bước khỏi phịng, tay giữ chặt kính tay, khơng phải kẻ vừa nhận quà, mà người chuyển tiếp q cho người khác với lịng tận tụy ( Xn Lương) Câu 1: Vì giáo lại dẫn bạn học sinh khám mắt? (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời a Vì bạn bị đau mắt b Vì bạn khơng có tiền c Vì bạn khơng biết chỗ khám mắt d Vì thấy bạn cầm sách đọc cách khơng bình thường Câu 2: Cơ giáo làm để bạn học sinh vui vẻ nhận kính? (0,5 điểm) Khoanh trịn vào chữ trước câu trả lời a.Nói cặp kính rẻ tiền, khơng đáng bao nên bạn khơng phải bận tâm b Nói có nhờ cô mua tặng bạn c Kể cho bạn nghe câu chuyện để bạn hiểu bạn người nhận quà mà người chuyền tiếp q cho người khác d Vì lời ngào, dễ thương Câu 3: Việc làm chứng tỏ cô người nào? (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời a Cô người quan tâm đến học sinh b Cô giỏi y học c Cô muốn người biết người có lịng tốt d Nói cô muốn tặng em làm kỉ niệm Câu 4: Việc thuyết phục bạn học sinh nhận kính cho thấy cô người nào? (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời a Cơ người thường dùng phần thưởng để khuyến khích học sinh b Cô người hiểu rõ ý nghĩa việc cho nhận c Cô người ln sống người khác d Cơ người biết làm cho người khác vui lòng Câu 5: Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (1 điểm) Viết câu trả lời em: Câu 6: Qua câu chuyện em học điều nhân vật ? (1 điểm) Viết câu trả lời em: Câu 7: Từ trái nghĩa với từ in đậm câu sau: “Một cô giáo giúp hiểu rõ ý nghĩa phức tạp việc cho nhận.” (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: a đơn giản b đơn điệu c đơn sơ d đơn Câu 8: Câu sau câu ghép: (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời a Một cô giáo giúp hiểu rõ ý nghĩa phức tạp việc cho nhận b Khi thấy cầm sách tập đọc, nhận thấy có khơng bình thường, liền thu xếp cho tơi khám mắt c Thấy vậy, cô liền kể câu chuyện cho nghe d Bà bảo, ngày trả cho cặp kính cách tặng cho cô bé khác Câu 9: Xác định thành phần câu sau: (1 điểm) Em thấy chưa, cặp kính trả tiền từ trước em đời Trạng ngữ: Chủ ngữ: Câu 10: Tìm từ đồng nghĩa với từ "hạnh phúc" Đặt câu với từ tìm ? (1 điểm) Viết câu trả lời em: PHẦN II PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) A Chính tả: (2 điểm) (15 phút) Nghe - viết “Luật bảo vệ môi trường” trang 103, SGK TV5 , tập B Tập làm văn: (8 điểm) Đề bài: Hãy tả người thân (ông, bà, cha, mẹ ) em người bạn mà em yêu mến ĐÁP ÁN MƠN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I –LỚP PHẦN I Kiểm tra phần đọc A Đọc thành tiếng: (3 điểm) B.Đọc thầm làm tập (7 điểm): - Mỗi câu trả lời từ câu đến câu 6: 0,5 điểm - Các câu 7,8,9, câu điểm ĐÁP ÁN PHẦN ĐỌC HIỂU: CÂU Ý ĐÚNG d c a b Sống nhận mà phải biết cho a b TN : Em thấy chưa CN : cặp kính - Câu 10: Tìm từ 0,5 điểm, đặt câu 0,5 điểm + Từ đồng nghĩa với hạnh phúc: sung sướng (may mắn, toại nguyện, giàu có ) + Đặt câu với từ tìm được: Em sung sướng đạt giải cao kì thi vừa qua PHẦN II Kiểm tra viết: A Chính tả (2 điểm) A Đánh giá cho điểm tả: - Bài viết khơng mắc lỗi tả, chữ viết rõ ràng trình bày đoạn văn xi: điểm - Mỗi lỗi tả viết (sai - lẫn phụ âm đầu vần thanh; không viết hoa quy định), trừ 0,25 điểm * Lưu ý: chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn, bị trừ 0,5 điểm tồn B Tập làm văn: (8 điểm) - Đảm bảo yêu cầu sau: + Viết văn tả người đủ phần mở bài, thân bài, kết yêu cầu đề độ dài viết khoảng 12 câu + Viết câu ngữ pháp, dùng từ thể loại văn miêu tả + Chữ viết rõ ràng, khơng mắc lỗi tả Trình bày viết Không liệt kê văn kể chuyện - Tuỳ theo mức độ sai sót ý, cách diễn đạt, chữ viết cho mức điểm: 8,0; 7,5; 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 0,5 ... người bạn tốt Trang 64 - Cái quý nhất? Trang - Đất Cà Mau Trang 89 - Chuyện khu vườn nhỏ - Trang 102 - Mùa thảo - Trang 113 - Trồng rừng ngập mặn - Trang128 - Chuỗi ngọc lam - Trang 134 - Bn Chư Lênh...PHÒNG GD&ĐT TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I Năm học 201 7- 2018 Mơn: Tiếng Việt - Lớp Họ tên:…………………………… Lớp: Lời phê thầy cô giáo Điểm Đọc: Viết: TB: …………………………………………………………... yêu mến ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I –LỚP PHẦN I Kiểm tra phần đọc A Đọc thành tiếng: (3 điểm) B.Đọc thầm làm tập (7 điểm): - Mỗi câu trả lời từ câu đến câu 6: 0 ,5 điểm - Các câu 7,8,9,

Ngày đăng: 09/12/2017, 21:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan