Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 1 năm học 2017 2018 (chương trình cải cách)

7 4K 73
Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 1 năm học 2017   2018 (chương trình cải cách)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

KIỂM TRA HỌC KỲ I MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA Môn: Tiếng Việt cải cách Lớp 1- Học kì I năm học 2017- 2018 Nội dung kiểm tra Số câu số điểm A Đọc thành tiếng I.Kiểm tra đọc B Đọc hiểu A Chính tả II Kiểm tra viết B Bài tập Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL Mức TN Tổng TL Số câu Số điểm Số câu 1 Số điểm 1 Số câu Số điểm Số câu 1 Số điểm 1 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ PHỊNG GD&ĐT HỌC KÌ I - LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: TIẾNG VIỆT Thời gian: 40 phút (Thời gian kiểm tra đọc vào tiết ôn tập) Họ tên:…………………………… Lớp:…… Trường: Tiểu học Thứ … ngày….tháng…năm 2017 ĐIỂM: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN: Đọc: Viết: Chung: I Kiểm tra đọc (10 điểm): A Đọc thành tiếng: 1, Đọc âm vần: anh, inh, uông, ênh 2, Đọc thành tiếng từ ngữ: Buổi sáng, cành chanh, ao chuôm, lưỡi liềm, cháy đượm 3, Đọc thành tiếng câu sau: Những hoa cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Trên trời, bướm bay lượn đàn B Đọc hiểu: Chọn vần dấu thích hợp điền vào chỗ trống: iêu/ yêu: quý, cánh d 2: Điền từ thích hợp ngoặc đơn sau vào chỗ chấm cho thành câu văn hoàn nội dung đoạn văn trên: ( cánh đồng, bầu trời) Những hoa cải nở rộ nhuộm vàng Nối ô chữ cột A với cột B tạo thành câu có nghĩa cho phù hợp: B A Bé Cô giáo dạy em hát chăm học II Kiểm tra viết (10 điểm) A Chính tả: Vần: anh, ay, ươt, inh, ênh Từ ngữ: Cái giếng, đu quay, trắng tinh, diều sáo Câu: Tập chép Khi em hỏi Khi em chào Miệng em chúm chím Mẹ có u khơng nào? B Bài tập Ghép tiếng tạo thành từ có nghĩa:( M - điểm – Mỗi ý 0, điểm làng non rau xóm 2: Điền vào chỗ chấm thích hợp: (c/ k/q ): kính (ng/ ngh ): ngợ .ềnh ênh ngang Gạch chân chữ viết tả: ( theo mẫu) ( M - điểm Mỗi ý 0, điểm) gấu/ ghấu trim câu / chim câu nuôi tằm/ luôi tằm ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM I Kiểm tra đọc: (10 đ) A Đọc thành tiếng: ( điểm) Đọc thành tiếng vần (2đ) - Đọc to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,4 điểm/vần - Đọc sai không đọc (dừng 5giây/vần) không điểm 2, Đọc thành tiếng từ ngữ (2đ) - Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định (0,4đ/ vần) - Đọc sai không đọc (dừng 5giây/từ ngữ) không điểm 3, Đọc thành tiếng câu văn xuôi (3đ) - Đọc đúng, to, rõ ràng, trôi chảy (1, đ/ câu) - Đọc sai không đọc (dừng 5giây/vần) không điểm B Đọc hiểu: ( điểm) 2, Chọn vần dấu thích hợp điền vào chỗ trống: ( M1 - điểm Mỗi ý 0,5 điểm): + Điền đúng: 0,5đ/vần (Các vần điều đúng: - Yêu quý, cánh diều) + Điền sai không điền được: không điểm Điền từ thích hợp ngoặ đơn sau vào chỗ chấm cho thành câu văn hoàn nội dung đoạn văn trên: ( cánh đồng, bầu trời): ( M2 - điểm): Những hoa cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Nối ô chữ cột A với cột B tạo thành câu có nghĩa cho phù hợp: ( M3 - điểm Mỗi ý 0,5 điểm): - Đọc hiểu, nối đúng: Bé -> chăm học; Cô giáo -> dạy em hát; (0,5 điểm/ cặp từ ngữ) II/ Kiểm tra viết (10 đ) A Viết tả: ( điểm) Vần (1,5đ) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0,4 điền/vần - Viết đúng, khơng nét, không cỡ chữ: 0,2điểm/vần - Viết sai không viết được: không điểm Từ ngữ: (1,5đ) - Viết đúng, thẳng dòng, cỡ chữ: 0,5đ/chữ - Viết đúng, không nét, không cỡ chữ: 0,25điểm/ chữ - Viết sai không viết được: không điểm Câu (4đ) - Viết từ ngữ câu, thẳng dòng cỡ chữ: điểm/ câu (dòng thơ) - 0,2 điểm/ chữ - Viết khơng nét, không cỡ chữ trừ 0,15 điểm (câu, dòng, thơ (0,15đ/chữ) - Viết sai lỗi trừ điểm không viết được: Không điểm B Bài tập Ghép tiếng tạo thành từ có nghĩa: ( M - điểm – Mỗi ý 0, điểm): làng non rau xóm 2: Điền vào chỗ chấm thích hợp: : ( M - điểm – Mỗi ý 0,25 điểm): (c/ k/q ): kính kềnh (ng/ ngh ): ngờ ngợ nghênh ngang Gạch chân chữ viết tả: ( theo mẫu) ( M - điểm Mỗi ý 0, điểm) Chú gấu/ ghấu trim câu / chim câu nuôi tằm/ luôi tằm ...KIỂM TRA ĐỊNH KỲ PHỊNG GD&ĐT HỌC KÌ I - LỚP NĂM HỌC 2 017 - 2 018 MÔN: TIẾNG VIỆT Thời gian: 40 phút (Thời gian kiểm tra đọc vào tiết ôn tập) Họ tên:…………………………… Lớp: …… Trường: Tiểu học ... Thứ … ngày….tháng năm 2 017 ĐIỂM: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN: Đọc: Viết: Chung: I Kiểm tra đọc (10 điểm): A Đọc thành tiếng: 1, Đọc âm vần: anh,... đồng, bầu trời) Những hoa cải nở rộ nhuộm vàng Nối ô chữ cột A với cột B tạo thành câu có nghĩa cho phù hợp: B A Bé Cô giáo dạy em hát chăm học II Kiểm tra viết (10 điểm) A Chính tả: Vần:

Ngày đăng: 09/12/2017, 08:53

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan