Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 4 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

7 4K 69
Đề kiểm tra cuối HK1 Tiếng Việt lớp 4 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KỲ I - LỚP NĂM HỌC 2017 – 2018 Chủ đề Câu Mạch nội dung kiến thức Mức độ Mỗi HS đọc khoảng 80 tiếng / Đọc thành tiếng Điểm 2đ phút Mỗi HS trả lời câu hỏi cuối Hiểu nội dung văn Hiểu nội dung văn Hiểu nội dung văn Câu hỏi Từ loại: Tính từ Xác định phận VN câu Ngữ pháp: Biện pháp so sánh Từ loại: Động từ 1đ 3đ Trả lời câu hỏi Đọc hiểu văn PhầnI: Kiểm Kiến thức trađọc tiếng Việt M1 M4 M3 M1 M2 M3 M1 M4 0,5đ 0,5đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 7đ -Viết tả : Nghe – viết Chính tả PhầnII : Kiểm Tập làm văn traviết -Thời gian viết: 15- 20 phút - Tả đồ chơi mà em yêu thích -Thời gian viết: 30 phút 2đ 8đ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường: TH …………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I Họ & tên HS: …… ……………………… ………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 Lớp: MÔN: TIẾNG VIỆT THỜI GIAN: 70 PHÚT Ngày kiểm tra: …tháng … năm 20… Nhận xét thầy cô Điểm ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN I: KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm ) A Đọc thành tiếng (3 điểm) 1.Đọc bài: “Văn hay chữ tốt” (TV4 - Tập1, trang 129) Mỗi HS đọc khoảng 80 tiếng / phút (2điểm) Trả lời câu hỏi cuối đọc: “Văn hay chữ tốt” (TV4 - Tập1, trang 129) (1điểm) B Đọc hiểu (7 điểm) Đọc thầm văn sau trả lời câu hỏi: Bầu trời cửa sổ Bầu trời cửa sổ bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc Ở đấy, Hà thấy điều lạ Một đàn vàng anh, vàng dát vàng lên lông, lên cánh, mà trống to hơn, óng ánh sắc lơng bay đến bay Nhưng có lúc, đàn vàng anh đậu lên chót vót bạch đàn chanh cao bầu trời cửa sổ Những bạch đàn chanh cao vút chốc đâm “búp vàng” Rồi từ chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót Tiếng hót mang theo hương thơm bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, tiếng chim lại chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà Chốc sau, đàn chim chao cánh bay đi, tiếng hót đọng bầu trời ngồi cửa sổ Trích Nguyễn Quỳnh Dựa vào nội dung đọc, em khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời cho câu hỏi đây: Câu 1: ( 0,5 điểm) Bầu trời ngồi cửa sổ bé Hà có đặc điểm ? A Đầy ánh sáng B Đầy màu sắc C Đầy ánh sáng, đầy màu sắc Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 2: ( 0,5 điểm) Từ “búp vàng” câu “Những bạch đàn chanh cao vút chốc đâm “búp vàng”.” ? A Chỉ vàng anh B Ngọn bạch đàn C Ánh nắng trời Câu 3: ( điểm) Vì nói đàn chim bay tiếng hót “đọng bầu trời ngồi cửa sổ” ? A Vì tiếng hót ngân nga khơng gian B Vì tiếng hót âm vang tâm trí bé Hà C Vì tiếng hót lưu luyến với cửa sổ bé Hà Câu 4: ( điểm) Câu hỏi “ Sao vàng anh đẹp ?” dùng để thể điều ? A Thái độ khen ngợi B Sự khẳng định C Yêu cầu, mong muốn Câu 5: ( điểm) Trong dòng đây, dòng có tính từ A Óng ánh, bầu trời B Rực rỡ, cao C Hót, bay Câu 6: ( điểm) Trong câu “Những bạch đàn chanh cao vút chốc đâm “búp vàng” Bộ phận vị ngữ ? A Bỗng chốc đâm “búp vàng” B Đâm “búp vàng” C Cao vút Câu 7: ( điểm) Câu có hình ảnh so sánh? (Gạch hình ảnh so sánh ) A Bầu trời cửa sổ bé Hà thường đầy ánh sáng, đầy màu sắc B Rồi từ chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót C Tiếng chim hót chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà Câu 8: ( điểm) Câu “Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, tiếng chim lại chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà ” A Hai động từ (là từ…………………………………) B Ba động từ (là từ…………………………………) C Bốn động từ (là từ…………………………………) PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) A Chính tả (2 điểm, thời gian 15-20 phút) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Mùa đông dẻo cao” (TV4 - Tập 1-Trang 165) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ B Tập làm văn (8 điểm; thời gian 30 phút) Đề bài: Hãy tả đồ chơi mà em yêu thích Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Phần Câu Mỗi HS đọc đoạn - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu; giọng đọc có biểu cảm (đọc khoảng 80 tiếng/ phút) - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa, đọc tiếng, từ (không sai tiếng) Đọc thành tiếng Đọc hiểu Chính tả Tập Đáp án Tiếng Việt lớp Năm học: 2017 -2018 Kết cần đạt -Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc C Đầy ánh sáng, đầy màu sắc A Chỉ vàng anh B Vì tiếng hót âm vang tâm trí bé Hà A Thái độ khen ngợi B Rực rỡ, cao A Bỗng chốc đâm “búp vàng” C Tiếng chim hót chuỗi vàng lọc nắng bay đến với Hà C Bốn động từ (là từ: chớp, khoe, lọc, bay) Nghe – viết đúng, tốc độ viết khoảng 80 chữ/ 15 đến 20 phút: - Chữ viết rõ ràng, viết kiểu chữ, cỡ chữ; Trình bày quy định, viết sạch, đẹp - Viết tả (không mắc lỗi) Viết văn (đúng cấu trúc) * Mở Điểm 1 3đ 0,5đ 0,5đ 1đ 1đ 1đ 1đ 1đ 7đ 1đ 1 2đ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ làm Nội * Thân : văn + Nội dung (1,5đ) dung + Kĩ (1,5đ) + Cảm xúc (1đ) *Kết - Chữ viết rõ ràng, viết tả Kỹ năng: - Dùng từ hợp lí, viết câu ngữ pháp; Biết sử dụng dấu chấm, dấu phẩy hợp lí - Viết có sáng tạo 8đ 0,5 0,5 ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường: TH …………………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I Họ & tên HS: …… ……………………… ………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 Lớp: MÔN: TIẾNG VIỆT... từ…………………………………) PHẦN II: KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) A Chính tả (2 điểm, thời gian 1 5-2 0 phút) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài: “Mùa đông dẻo cao” (TV4 - Tập 1-Trang 165) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/... 80 tiếng/ phút) - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa, đọc tiếng, từ (không sai tiếng) Đọc thành tiếng Đọc hiểu Chính tả Tập Đáp án Tiếng Việt lớp Năm học: 2017 -2 018 Kết cần đạt -Trả lời câu hỏi

Ngày đăng: 08/12/2017, 17:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan