Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 5 năm học 2017 2018 - sưu tầm 4_Có ma trận

3 840 14
Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 5 năm học 2017   2018 - sưu tầm 4_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Điểm Nhận xét PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Lịch Sử & Địa lí - Lớp Thời gian: 40 phút Họ tên : ………………………………………………………………………………… Lớp 5a1 Trường Tiểu học Biên Sơn Lịch sử Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu (1điểm) Ai người đề nghị canh tân đất nước ? (SGK/6)M1 A Nguyễn Trường Tộ B Trương Định C Nguyễn Lộ Trạch D Tôn Thất Thuyết Câu (1điểm) Phong trào Đơng du thất bại, ? (SGK/12)M1 A Vì c̣c sống niên Việt Nam yêu nước sang Nhật du học khó khăn B Vì đường từ Việt Nam sang Nhật xa C Vì thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đơng du D Vì Phan Bợi Châu khơng đủ kiên trì Câu (2 điểm) Sau cách mạng tháng nhân dân ta làm để chống lại giặc đói giặc dốt ? (SGK/24)M3 Câu (1 điểm) Chiến thắng Việt Bắc thu- đơng 1947 có ý nghĩa thế c̣c kháng chiến chống Pháp ? (SGK/30)M2 Địa lí Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu (1 điểm) Phần đát liền nước ta giáp với nước ? (SGK/66)M1 A Lào, Trung Quốc, Cam Pu Chia B.Thái Lan, Trung Quốc, Cam Pu Chia C Thái Lan, Trung Quốc, Lào D Lào, Thái Lan, Cam Pu Chia Câu 6: (1 điểm) Ngành sản xuất nơng nghiệp nước ta là: (SGK/87)M1 A Trồng lúa B.Trồng rừng C Chăn nuôi D Nuôi trồng đánh bắt thủy sản Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu (2điểm) Vì ngành cơng nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm nước ta lại tập trung nhiều vùng đồng băng ven biển ? (SGK/93)M2 Câu (1 điểm) Em kể tên một số cảnh thiên nhiên châu Á ? (SGK/105)M4 - MA TRẬN Mạch nội dung Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược đô hộ (1858 – 1945) Mức Mức Mức Mức TN TN TN TN Tổng Số câu số điểm KQ Số câu 2 Số điểm 2,0 2,0 Số câu TL KQ TL KQ TL KQ TL TN KQ TL Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bảo vệ quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Việt Nam Châu Á Tổng Số điểm 1,0 2,0 3,0 Số câu 2 Số điểm 2,0 2,0 2,0 2,0 Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 Số câu Số điểm 4,0 3,0 2,0 1,0 4,0 6,0 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIỂM MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP Lịch sử : (5 đ) Câu 1: ( 1đ) Ý-A Câu 2: điểm Ý-C Câu 3: (2đ) - Khẩu hiệu không một tấc đất bỏ hoang,” Tấc đát tấc vàng” Những đoạn đê vỡ đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất - Phong trào xóa nạn mù chữ phát đợng khắp nơi, lớp học bình dân mở Câu 4: (1đ) Đập tan âm mưu kết thúc chiến tranh thực dân Pháp, Bảo vệ quan đầu não c̣c kháng chiến, Địa lí: ( điểm) Câu 5: (1 điểm ) Khoanh vào A Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào A Câu 7: (2 điểm) - Vì vùng đồng băng ven biển nơi có nhiều lao đợng, nguồn ngun liệu phong phú, dân cư đông đúc, Câu 8: (1 điểm ) - Học sinh nêu từ cảnh thiên nhiên trở nên cho (1điểm) ... điểm 1,0 1,0 Số câu Số điểm 4, 0 3,0 2,0 1,0 4, 0 6,0 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ– CHO ĐIỂM MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ LỚP Lịch sử : (5 đ) Câu 1: ( 1đ) Ý-A Câu 2: điểm Ý-C Câu 3: (2đ) - Khẩu hiệu không một tấc... tấc vàng” Những đoạn đê vỡ đắp lại, nông dân hăng hái tham gia sản xuất - Phong trào xóa nạn mù chữ phát đợng khắp nơi, lớp học bình dân mở Câu 4: (1đ) Đập tan âm mưu kết thúc chiến tranh... dân Pháp, Bảo vệ quan đầu não cuộc kháng chiến, Địa lí: ( điểm) Câu 5: (1 điểm ) Khoanh vào A Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào A Câu 7: (2 điểm) - Vì vùng đồng băng ven biển nơi có nhiều lao đợng,

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan