Đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 - Năm học 2015 - 2016

3 3.2K 6
Đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử và Địa lí lớp 5 - Năm học 2015 - 2016

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Trường: ……………………….…………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II - LỚP Họ tên HS: …………………………………………………… Lớp:…… NĂM HỌC: 2015-2016 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN 70: PHÚT (Không kể thời gian giao đề) Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm 2016 Nhận xét thầy cô Điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… PHẦN I : LỊCH SỬ (10 điểm) Câu (2,5 điểm) Điền vào chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai a) Ngày 27-1-1973, Pa –ri diễn lễ kí Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lặp lại hòa bình Việt Nam b) Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, đế quốc Mĩ bè lũ tay sai khủng bố, tàn sát đồng bào miền Nam, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta c) Ngày 30 – 4- 1975, quân ta giải phòng Sài Gòn, kết thúc thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp bè lũ tay sai d) Ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng định mở đường Trường Sơn nhằm góp phần mở rộng giao thông để phát triển kinh tế miền núi e) 17 30 phút ngày 7-5/1954, Tướng Đờ Ca-xtơ-ri Bộ huy tập đoàn điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống Câu (2 điểm) Chọn điền từ ngữ cho trước vào chỗ (….) đoạn văn sau cho thích hợp : a) Ngừng ném bon bắn phá miền Bắc; b) Hà Nội thành phố lớn; c) máy bay B52; d) “ Điện Biên Phủ không” Trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, đế quóc Mĩ dùng………………(1) ném bom hòng hủy diệt………………… (2) miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta Song, quân dân ta lập nên chiến thắng oanh liệt……………………………… Ngày 30-12-1972, Tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố………………………………… Câu (2,5 điểm) Hãy điền nội dung phù hợp vào ô trống bảng Quyết định kì họp thứ I, khóa VI Nội dung Quốc hội nước Việt Nam thống Tên nước Quốc kì Quốc ca Thủ đô Thành phố Sài Gòn – Gia định Câu (3 điểm) Trình bày tóm tắt công vào Sứ quán mĩ quân giải phóng miền Nam dịp tết Mậu Thân 1968 cách xếp lại ý sau : a) Đúng giao thừa quân ta lao vào chiếm giữ tầng Sứ quán Mĩ Lính Mĩ chống trả liệt không đẩy lùi công quân ta b) Cuộc chiến đấu diễn đồng hồ khiến Sứ quán Mĩ bị tê liệt c) Địch dùng máy bay lên thẳng chở thêm quân Mĩ đổ xuống Sứ quán để phản kích Bọn địch bí mật đưa Đại sứ Mĩ chạy khỏi Sứ quán xe bọc thép Thứ tự cần điền : ……………………………………………………………………… PHẦN II : ĐỊA LÍ (10 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời (đối với câu từ đến 4) Câu 1(1 điểm) Châu Á có đủ đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới : A) Châu Á nằm bán cầu Bắc B) Châu Á có diện tích lớn Châu lục C) Châu Á trải dài từ tây sang đông D) Châu Á trải dài từ gần cực Bắc tới Xích đạo Câu (1 điểm) Sản phẩm sản phẩm công nghiệp tiếng giới châu Âu ? A) Len D) Dược phẩm B) Hàng điện tử E Đồ chơi trẻ em C) Mĩ phẩm G Thiết bị Câu (1 điểm) Trong ý sau, ý nói không đặc điểm châu Nam Cực ? A) Động vật tiêu biểu châu Nam Cực chim cánh cụt B) Châu Nam Cực châu lục nàm vùng địa cực C) Châu Nam Cực có dân cư đông đúc D) Quanh năm nhiệt độ 00C đặc điểm châu Nam Cực Câu (1 điểm) Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông : A) Đồng lớn, núi cao, hoang mạc B) Núi cao, đồng lớn, núi thấp cao nguyên C) Đồng bằng, núi cao, núi thấp cao nguyên D) Núi cao, hoang mạc, núi thấp cao nguyên Câu (2 điểm) Điền từ, ngữ vào chỗ chấm (……) cho Châu Á có số dân………………………(1) giới Người dân sống tập trung đông đúc các…………………………….(2) châu thổ sản xuất…………………… (3) Một số nước phát triển công nghiệp khai thác……………………(4) Trung Quốc, Ấn Độ Câu (3 điểm) Nối tên nước cột A với tên Châu lục cột B cho phù hợp A (Tên nước) Trung Quốc Ai Cập Học Kì Liên bang Nga Ô –xtrây-li-a Pháp B (Ở Châu lục) Câu (1 điểm) Vì khu vực Đông Nam Á lại sản xuất nhiều lúa gạo ? ... chạy khỏi Sứ quán xe bọc thép Thứ tự cần điền : ……………………………………………………………………… PHẦN II : ĐỊA LÍ (10 điểm) Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời (đối với câu từ đến 4) Câu 1(1 điểm) Châu Á có đủ đới... điểm) Trình bày tóm tắt công vào Sứ quán mĩ quân giải phóng miền Nam dịp tết Mậu Thân 1968 cách xếp lại ý sau : a) Đúng giao thừa quân ta lao vào chiếm giữ tầng Sứ quán Mĩ Lính Mĩ chống trả liệt không... cánh cụt B) Châu Nam Cực châu lục nàm vùng địa cực C) Châu Nam Cực có dân cư đông đúc D) Quanh năm nhiệt độ 00C đặc điểm châu Nam Cực Câu (1 điểm) Địa hình châu Mĩ từ tây sang đông : A) Đồng

Ngày đăng: 25/03/2016, 22:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan