SKKN Tổ chức một số trò chơi học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử và Địa lí- Lớp 4+5

10 724 7
SKKN Tổ chức một số trò chơi học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử và Địa lí- Lớp 4+5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tổ chức số trị chơi học tập góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử Địa lí- Lớp 4+5 Lý chọn đề tài : Trong Chương trình giáo dục tiểu học nay, mụn Lịch sử Địa lí cựng vi cỏc mụn học khác có vai trị quan trọng góp phần đào tạo nên người phát triển tồn diện B¸c Hồ đà nói: "Dân ta phải biết sử ta" đặc biệt giai đoạn nay, nớc ta hòa nhập sâu rộng với toàn giới việc giáo dục cho hệ trẻ nắm vững lịch sử, địa lí nớc nhà, nắm đợc truyền thống giữ nớc từ ngàn đời đến dân tộc ta, để ứng xử phù hợp với nớc giới nhằm mục đích vừa hòa nhập đợc với giới vừa giữ đợc độc lập, tự chủ cho dân tộc điều vô quan trọng Tuy nhiên, môn học khô khan, không gây đợc hấp dẫn cho häc sinh nãi chung vµ häc sinh tiĨu häc nãi riªng Muốn học sinh Tiểu học học tốt mơn Lịch sử Địa lí thỡ mi ngi giỏo viờn khơng truyền đạt theo tài liệu có sẵn Sách giáo khoa cách dập khuôn, máy móc làm cho học sinh học tập cách thụ động Nếu dạy học việc học tập học sinh diễn thật đơn điệu, t nht, không gây đợc hứng thú cho học sinh kết học tập khơng cao Trong vµi năm gần đây, trớc yêu cu ca giỏo dc ũi hỏi phải đổi phương pháp dạy học bậc Tiểu học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ ng sỏng to ca hc sinh, Bộ Giáo dục đào tạo đà phát động phong trào đổi phơng pháp dạy học Vì vy ngi giỏo viờn phi gây hứng thú học tập cho em cách lôi em tham gia vào hoạt ng hc Với phơng châm "Học mà chơi- chơi mµ häc" Thơng qua trị chơi em lnh hi kiến thức lịch sử, địa lí mt cỏch dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập Khi đưa trò học tËp cách thường xuyên, khoa học chắn chất lượng dạy học mơn LÞch sư Địa lí s ngy mt nõng cao Chớnh vỡ lý nêu mà chọn đề tài “Tổ chức số trò chơi häc tËp, gãp phần nâng cao chất lợng dạy- học môn Lịch sử địa lí- Lớp 4+5" 2- Thực trạng dạy học môn Lịch sử Địa lí trờng Tiểu học - Với đặc thù môn học chủ yếu kiện, với số, mốc thời gian khô khan khó nhớ, phân môn Địa lí, với đặc điểm vùng miền, vị trí dễ bị lẫn không gây đợc hấp dẫn với HS Do vậy, đa số HS hứng thú với môn học dẫn đến chất lợng học môn Lịch sử Địa lí cha đợc cao Trớc nghiên cứu đề tài, điều tra thống kê đợc nh sau: Mức độ Thích học Bình thờng Không thích học Số HS đợc hỏi 100 HS 12 HS 38 HS 50 HS - Bên cạnh đó, số GV cha đánh giá vị trí môn học, xem môn giờ, không quan trọng nh môn Toán, Tiếng Việt vậy, đầu t GV cho môn học cha đáng kể, cụ thể: phơng pháp hình thức dạy học môn nhiều GV đơn điệu, không gây đợc høng thó cho HS, nhiỊu GV cha cã sù s¸ng tạo việc tổ chức dạy học, HS không hứng thú học tập, không thích học môn Lịch sử Địa lí Kết khảo sát nh sau: Mức độ Quan trọng Bình thờng Không quan trọng Số GV đợc hái 10 Gv GV GV GV - Còn thực trạng nhiều Gv khó khăn, lúng túng việc tổ chức hình thức dạy học theo hớng đổi mới, cha biết cách tổ chức tiết học Lịch sử Địa lí để gây đợc ý, hứng thú cho HS ham thích học Qua khảo sát dự cho thấy Mức độ Vận dụng Bớc đầu biết Còn lúng túng Số GV đợc hỏi linh hoạt vận dụng 10 Gv GV GV GV Với thực trạng nh trên, đà mạnh dạn nghiên cứu áp dụng số trò chơi học tập môn Lịch sử Địa lí nhằm gây hớng thú học tập cho HS góp phần nâng cao chất lợng dạy học môn Lịch sử Địa lí nh sau: 3- Giới thiệu mt s trũ chi môn Lịch sử §Þa lÝ líp 4+5 3.1- Tổ chức trị chơi mụn Lịch sử Địa lí : cỏc trũ chơi góp phần mang lại hiệu cao học, tổ chức thiết kế trò chơi phải đảm bảo nguyên tắc sau : a Thiết kế trũ mụn Lịch sử Địa lí * T chức trò chơi đảm bảo yêu cầu sau : + Trò chơi mang ý nghĩa giáo dục + Trò chơi phải nhằm mục đích củng cố, khắc sâu nội dung học + Trò chơi phải phù hợp với tâm sinh lý học sinh lớp 4, 5, phù hợp với khả người hướng dẫn sở vật chất nhà trường + Hình thức tổ chức trị chơi phải đa dạng, phong phú gây hứng thú HS * Cấu trúc Trò chơi: + Tên trị chơi + Mục đích : Nêu rõ mục đích ca trũ chi nhm giúp học sinh nắm đợc ôn luyện, củng cố kiến thức, kỹ + Đồ dùng: Mô tả đồ dùng sử dụng Trò chơi học tập + Nêu lên luật chơi : rõ qui tắc hành động chơi quy định người chơi, quy định thắng thua trò chơi + Số người tham gia chơi : Cần rõ số người tham gia trò chơi + Nêu lên cỏch chi: Nêu cách chơi rõ ràng, dễ hiểu b Cách tổ chức trò chơi : -Thời gian tiến hành : thường từ - phút - Đầu tiên giới thiệu trò chơi, + Nêu tên trò chơi + Hướng dẫn cách chơi cách vừa mô tả vừa thực hành, nêu rõ luật chơi - Chơi thử qua nhấn mạnh luật chơi - Chơi thật - Nhận xét kết chơi, thái độ tham dự, GVcó thể nêu thêm tri thức học tập qua trò chơi, sai lầm cần tránh - Thưởng - phạt : Phân minh, luật chơi, cho HS chấp nhận thoải mái tự giác làm trò chơi thêm hấp dẫn, (như:hát bài, nhảy lũ cũ Tránh hình thức phạt gây xúc cho häc sinh) 3.2- Giới thiệu số trò chơi môn Lịch sử Địa lí Sau õy tụi xin giới thiệu số trị chơi tiêu biểu mà tơi ó ỏp dng quỏ trỡnh dy môn Lịch sử Địa lí cho hc sinh lp 4+5 Trũ chi 1: Cột mốc (Có thể sử dụng ôn tập nh: Bài 6- Ôn tập- Lịch sử -Lớp Bài 11- Ôn tập- Lịch sử - Lớp ) * Mục tiêu trò chơi: Giúp HS củng cố kiện lịch sử tơng ứng với mốc năm trục thời gian * Chuẩn bị: - Hai băng giấy kẻ trục thời gian ghi mốc năm.- Nam châm để gắn - Hai ô giấy ghi tên kiện tơng ứng với mốc thời gian VD: Bài - Ôn tập- Lớp - Hai băng giấy kẻ: khoảng 700 - Hai ô giấy ghi: CN 179 40 938 (năm) nớc chiến thắng khởi nghĩa Triệu Đà Văn Lang Bạch Đằng Hai xâm chiếm Bà Trng nớc Âu Lạc đời * Cách chơi: - Chơi theo đội, đội chơi gồm HS, HS lại làm giám khảo - Khi GV hô bắt đầu thành viên đội lên gắn ô giấy tơng ứng mốc năm trục thời gian - Kết thúc trò chơi, Gv HS lại nhận xét, tuyên dơng đội thắng * Cách tính điểm: Gắn ô kiện mốc năm đợc 10 điểm, gắn sai điểm, đội gắn xong trớc đợc thởng thêm 10 điểm, đội gắn xong trớc đợc 50 điểm Trò chơi 2: Sắm vai ( dùng lịch sử nh: Bài 15: Nớc ta cuối thời Trần- Lớp Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Mông- Nguyên- Lớp4 Bài 1: "Bình Tây Đại nguyên soái " Trơng Định- Lớp 5) * Mục tiêu: - Cho HS sắm vai nhân vật lịch sử, giúp tái lại kiện lịch sử, làm cho kiện sống động hơn, HS nhớ kiện lâu * Chuẩn bị: - Tùy theo nội dung để chuẩn bị cho phù hợp * Cách chơi: - Lựa chọn HS có khiếu diễn tiểu phẩm để tổ chức cho HS chơi, HS lại làm giám khảo - Đối với cách chơi thời điểm tổ chức chơi khác Bài 15: Nớc ta cuối thời Trần- Lớp 4, Sắm vai buổi thiết triều vua Trần: HS sắm vai vua, HS sắm vai Chu Văn An, số HS vai quan Bài 14: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Mông- Nguyên- Lớp 4, tổ chức chơi vào HĐ Tìm hiểu lòng tâm vua nhà Trần tâm chống giặc HS sắm vai vua Trần, số HS sắm vai bô lÃo, vua hỏi: "Nên đánh hay nên hòa?", bô lÃo đồng hô "Đánh!" - Kết thúc trò chơi, GV nhận xét, tuyên dơng tinh thần tham gia chơi HS Trò chơi 3: Thêm cánh cho hoa (Có thể sử dụng bài: Bài: Đồng Bằng Bắc Bộ, Đồng băng Nam Bộ- ĐL- Lớp Bài: Châu á; Châu Âu; Châu Mĩ, Châu Phi - Địa lí - Lớp Bài : Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình- Địa lí- Lớp ) * Mục tiêu: - Tìm hiểu, củng cố đặc điểm vùng địa lí; tác dụng thành tựu lịch sử, giúp HS nắm vững nội dung gây hứng thó häc tËp * Chn bÞ: - Hai bé gåm nhị cánh hoa làm giấy, ghi tên vùng địa lí đặc điểm ghi tên thành tựu lịch sử tác dụng * Cách chơi: - Chọn hai đội chơi, đội gåm 4- HS( tïy theo tõng bµi) - Gv gắn nhị hoa trớc, GV hô "Bắt đầu", thành viên hai đội chơi nhanh chóng cầm cánh hoa gắn vào với nhị để tạo thành hoa - Kết thúc trò chơi, GV nhận xét, tuyên dơng đội thắng cuộc, khuyến khích đội thua lần sau cố gắng đội thua, đội hát * Cách tính điểm: - Lắp ghép cánh hoa đợc 10 điểm, gắn sai không bị trừ điểm, - Đội gắn xong trớc đợc thởng thêm 10 điểm VD: Bài: Đồng Bắc Bộ- ĐL- Lớp Tương đồi Lớn nước có dạng hình tam giác phẳng ĐBBB có nhiều vùng trũng lớn thứ hai nư ớc S.Hồng S.Thái Bình bồi đắp nên Trò chơi 4: Ngời liên lạc ( Có thể dùng nh: Bài 6, 20, 29 - Ôn tập- LS- Lớp Bài 11,18, 29- ¤n tËp- LS- Líp Bµi 7, 16, 22, 29- Ôn tập- ĐL- Lớp Bài 10, 23, 31- Ôn tập- ĐL- Lớp 4) * Mục tiêu: - Củng cố cho HS kiện lịch sử ứng với mốc thời gian - Củng cố cho HS đặc điểm tiêu biểu vùng miền địa lí * Chuẩn bị: - Hai bảng phụ hai tờ giấy khỉ to ghi theo cét A vµ B, mét cột ghi mốc năm, cột ghi tên kiện lịch sử tơng ứng( Phân môn Lịch sử) Hoặc cột ghi tên vùng địa lí, cột ghi đặc điểm tiêu biểu( Phân môn Địa lí) VD: Bài: 29- Ôn tập- ĐL- Lớp HÃy nối tên châu lục( cột A) với đặc điểm tiêu biểu tơng ứng(cột B) cho phù hợp: A B 1) Châu Mĩ a) Có số dân đông giới 2) Châu Phi b) Nằm phía tây châu á, có khí hậu ôn hòa 3) Châu c) Nằm bán cầu Tây, có rừng rậm A-ma-dôn 4) Châu Âu d) `Có khí hậu nóng khô bậc giới * Cách chơi: - Gồm hai đội chơi, đội chơi cã 3,4,5 HS, tïy theo tõng bµi, xÕp thµnh hµng, HS lại làm giám khảo - Khi GV hô "Bắt đầu", thành viên hai đội lên nối, em nối cặp, sau vị trí cuối hàng - Kết thúc trò chơi, GV nhận xét, tuyên dơng đội thắng cuộc, khuyến kích đội thua lần sau cố gắng * Cách tính điểm: - Nối cặp nối đợc 10 điểm, nối sai không bị trừ điểm, đội nối xong trớc đợc thởng thêm 10 điểm Trò chơi 5: "Ô chữ vậy" ( Có thể dùng phần kiểm tra cũ phần củng cố bài: Lịch sử: -Tên nhân vật lịch sử: Lê Hoàn, Ngô Quyền, Lê Lợi, Quang trung (Lớp 4) Trơng Định, Phan Bội Châu, Nguyễn Quốc, (Lớp 5) - Tên kiện, địa danh lịch sử: Bạch Đằng, ải Chi Lăng, Thăng Long, sông Nh Nguyệt (Lớp 4) Đông Du, Việt Bắc, Điện Biên Phủ,Bến Tre, (lớp 5) Địa lí: - Tên vùng địa lí: Tây Nguyên, Hoàng liên Sơn, ĐBBB, ĐBNB, sông Hồng, sông Cửu Long (Lớp 4) tên châu lục, đại dơng (Lớp 5) * Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kiến thức lịch sử, địa lí đà học * Chuẩn bị: - Các băng giấy, kẻ ô chữ VD: Ô chữ gồm chữ cái, tên nhân vật lịch sử đợc mệnh danh "Thập đạo tớng quân" ( Lớp 4) - Ô chữ gồm chữ cái, tên vùng địa lí xứ sở cao nguyên xếp tầng đất đỏ badan( Lớp 4) * Cách chơi: - GV tổ chức cho HS chơi lớp, GV nêu nội dung ô chữ, HS dơ tay để trả lời ô chữ- GV nhận xét, tuyên dơng HS trả lời Trò chơi 6: " Hái hoa dân chủ" ( Dùng ôn tập lịch sử địa lí, nh bài: Bài 6, 20, 29 - Ôn tập- LSLớp Bài 11, 18, 29- Ôn tập- LS- Lớp Bài 7,16, 22, Bài 29- Ôn tập- ĐL- Lớp Bài 10, 23, 31- Ôn tập- ĐL- Lớp 4) * Mục tiêu: - Giúp HS củng cố kiến thức lịch sử địa lí đà học *Chuẩn bị: - Hệ thống câu hỏi tổng hợp kiến thức cần ôn tập - có gắn hoa ghi số câu hỏi VD: Bài 7: Ôn tập- Địa lí-Lớp 5, câu hỏi: Câu1: Nớc ta nằm khu vực châu á? Câu2: Biển cung cấp cho nớc ta gì? Câu3: Nêu dặc điểm địa hình nớc ta? Câu4: Nớc ta có khí hậu nh nào? Câu5: Kể tên vài khoáng sản nớc ta? * Cách chơi: - GV cho HS lần lợt lên hái hoa, GV đọc nội dung hoa(câu hỏi) HS trả lời, lớp theo dõi, GV nhận xét, tuyên dơng HS trả lời tốt Trò chơi 7: "Ai nhỉ?" ( Dùng ôn tập lịch sử liên quan đến nhân vật lịch sử: Quang Trung, Lê lợi, Hai Bà Trng, Nguyễn Quốc, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh) * Mục tiêu: - Giúp HS hiểu thêm nhân vật lịch sử tiêu biểu Việt Nam * Chuẩn bị: - Các câu đố nhân vật lịch sử - Thẻ học tập (màu xanh) VD: Bài : Khëi nghÜa Hai Bµ Trng- LS-Líp Ai ngêi trận cỡi voi Đánh tan Tô Định, lên vua bà Bài: Quang Trung đại phá quân Thanh- LS- Lớp Vua áo vải Đánh bại quân Thanh Lên hoàng đế? Bài: Đinh Bộ Lĩnh dẹp "Loạn 12 sứ quân"- LS-Lớp4 Bé mà lo việc quốc gia Trận bày đà lấy lau làm cờ Lớn lên xây dựng đồ 12 sứ tớng thua * Cách chơi: - Gv cho HS chơi theo hình thức lớp: GV đọc câu đố, HS dơ tay, trả lời, HS trả lời GV tặng thẻ xanh - Kết thúc chơi, Gv lớp tuyên dơng HS có thẻ Trò chơi 8: " Tập làm hớng dẫn viên du lịch" ( Có thể dùng nh: Bài: Kinh thành Huế- LS- Lớp Bài: Thành phố Đà Lạt- ĐL- Lớp Bài: Châu á; Châu Âu, Châu Mĩ - §L-Líp 5…) * Mơc tiªu: - Gióp HS hiĨu thªm giá trị tiềm phát triển du lịch vùng, địa danh, châu lục * Chuẩn bị: - Híng dÉn HS lËp dµn ý vỊ bµi giíi thiƯu - Mét sè tranh ¶nh minh häa cho tõng bµi VD: Bµi: Kinh thµnh H- LS- Líp 4, cã thể giới thiệu: Xin mời bạn đến với cố đô Huế, nơi có kinh thành Huế tòa thành đồ sộ đẹp nớc ta thời Thành có 10 vào, bên có nhiều vọng gác có mái uốn cong hình chim phợng Nằm kinh thành Huế Hoàng thành, cửa vào Hoàng thành Ngọ Môn, tiếp đến hồ sen, ven hồ có hàng đại, cầu dẫn vào điện Thái Hòa nguy nga, tráng lệ, quanh điệnThái Hòa hệ thống cung điện dành riêng cho vua hoàng tộc Đến Huế,du khách đợc chiêm ngỡng công trình lăng tẩm với kiến trúc độc đáo, bao quanh rừng cối xanh tốt quanh năm Tối đến, du khách đợc du thuyền dòng sống Hơng, nghe ca Huế, ngắm cầu Tràng Tiền lung linh ánh điện, nghe tiếng chuông từ chùa Thiên Mụ không khí thật nên thơ Tranh minh họa: Ngọ Môn, cầu Tràng Tiền, chùa Thiên Mụ * Cách chơi: - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4, nhóm lập dàn ý bµi giíi thiƯu, tËp giíi thiƯu nhãm - Sau đó, Gv gọi HS tập làm hớng dẫn viên du lịch giới thiệu trớc lớp - GV hớng dẫn líp nhËn xÐt, b×nh chän HS giíi thiƯu hay víi danh hiệu " Hớng dẫn viên du lịch" xuất sắc để lớp tuyên dơng Trò chơi 9: "Ô chữ kì diệu" ( Có thể dùng ôn tập lịch sử, địa lí lớp lớp 5) * Mục tiêu: - Giúp HS ôn luyện kiến thức lịch sử, địa lí đà học, hiểu thêm nhân vật, kiện thành tựu lịch sử đặc điểm địa lí vùng miền * Chuẩn bị: - Bảng phụ ghi ô chữ - bảng con,6 cờ con, phấn viết - Các đáp án ô chữ hàng ngang hàng dọc VD: Bài 29: Ôn tập: Lịch sử nớc ta từ kỉ XIX đến Hàng dọc: Gồm chữ cái, tên nhân vật lịch sử nớc ta Hàng ngang: 1- Gồm chữ cái, tên nhà máy thủy điện dòng sông Đà 2- Gồm chữ cái, tên phong trào chống Mĩ Bến Tre năm 1960 3- Gồm 11 chữ cái, ngời đà cổ động tổ chức phong trào Đông Du đầu kỉ XX 4- Gồm11 chữ cái, tên chiến thắng năm1954, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu 5- Gồm chữ cái, anh hùng Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa đà tổ chức sản xuất phục vụ kháng chiến 6- Gồm chữ cái, trận đánh đồi này, anh hùng Phan Đình Giót đà lấy thân lấy lỗ châu mai, cho đồng đội tiến lên 7- Gồm chữ cái, tên chiến dịch chống Pháp năm 1947 8- Gồm chữ cái, tên phong trào giúp vua cứu nớc cuối kỉ 19 9- Gồm chữ cái, từ bến cảng này, Nguyễn Tất Thành đà tìm đờng cứu nớc Đáp án: Hàng dọc: Hồ Chí Minh Hàng ngang: 1- Hòa Bình; 2- Đồng Khởi; 3- Phan Bội Châu; 4- Điện Biên Phủ; 5- Vũ khí; 6- Him Lam; 7- Việt Bắc; 8- Cần vơng; 9- Nhà Rồng Trò chơi 10: "Vua nào- Triều đại gì?" ( Có thể dùng ôn tập phân môn lịch sử nh : Bài 6; Bài 20: Ôn tập -LS- Líp 4) * Mơc tiªu: - Gióp HS cđng cè tên triều đại ứng với tên vua * Chuẩn bị: - Bảng nhóm giấy to ghi tên triều vua ( bộ) - Hai bìa giấy ghi tên nớc ta tơng ứng - Thẻ ghi điểm(màu xanh) VD: Bài 20- Ôn tập -LS- Lớp 4: HÃy gắn tên nớc ta ứng với tên triều vua tơng ứng Hai bảng: Lí Trần Đinh Hồ Hai bìa ghi tên nớc: Đại Việt Đại Cồ Việt Đại Ngu Đại Việt * Cách chơi: - Chơi theo đội chơi, đội 4HS, HS lại làm giám khảo - Từng đội xếp thành hàng dọc - Mỗi đội đợc nhận bìa ghi tên nớc - GV treo bảng có ghi tên triều đại - GV hô: " Bắt đầu", lần lợt HS đội chơi cầm bìa ghi tên nớc gắn vào ô tơng ứng sau cuối hàng đứng - Kết thúc, Gv tuyên dơng đội thắng động viên đội thua cố gắng lần sau * Cách tính điểm: - Gắn ô đợc nhận thẻ xanh, gắn sai không đợc thẻ - Đội gắn xong trớc đợc thởng thêm thẻ xanh - Đội đợc nhận nhiều thẻ xanh thắng 4- Bài soạn minh họa: Lịch sử: Ôn tập: Lịch sử nớc ta từ kỉ XIX đến nay(Tiếp)- Lớp I Mục tiêu: Giúp hs biết: - Nội dung thời kì lịch sử nớc ta từ năm 1858 đến - ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945 đại thắng mùa xuân năm 1975 Công lao Bác Hồ lịch sử dân tộc II Chuẩn bị:- GV: Hệ thống câu hỏi cho trò chơi " Hái hoa dân chủ" - Bảng phụ ghi ô chữ kì diệu; bảng con, cờ III Các hoạt động dạy học chủ yếu: A(4'): Kiểm tra cũ: - Gv nªu y/c? KĨ tªn mét sè sù kiƯn lịch sử tiêu biểu từ 1858 đến 1975? - Gọi HS nêu, bổ sung, GV chốt lại B- Dạy học HĐ1(2'): Gv giới thiệu mới- HS theo dõi HĐ2(15'): Ôn tập tổng hợp lịch sử nớc ta tõ 1858 ®Õn - GV tỉ chøc cho HS chơi trò chơi "Hái hoa dân chủ": + GV chuẩn bị hệ thống câu hỏi, chủân bị hoa + Tổ chức cho HS lên hái hoa, trả lời theo y/c cđa hoa, c¶ líp theo dâi + Tỉ chức nhận xét- GV chốt lại: HĐ3(15'): Ôn tập tổng hợp nhân vật, kiện lịch sử tiêu biểu - Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi " Ô chữ kì diệu" * Cách chơi: - Chơi theo đội chơi( đội HS), đội có bảng con, cờ con, phấn viết- Gv làm trọng tài dẫn cho trò chơi - GV treo bảng phụ có ghi ô chữ, nêu nội dung ô chữ hàng dọc - GV gọi đội chơi lựa chọn ô chữ, GV đọc nội dung ô hàng ngang - Các đội bàn bạc, ghi đáp án vào bảng con, dơ bảng - GV chốt đáp án đúng, ghi điểm cho đội lên bảng - Khi đội chơi tìm đợc đáp án hàng dọc dơ cờ làm tín hiệu xin trả lời từ hành dọc trò chơi dừng lại - Gv nhận xét, tuyên dơng đội đợc nhiều điểm * Cách tính điểm: - Mỗi từ hàng ngang đúng, đội ghi đợc10 điểm - Nếu đội tìm đợc ô chữ hàng dọc có từ hàng ngang đợc mở đợc 50 điểm, tìm đợc từ hàng dọc sau từ hàng ngang thứ hai đợc mở trở sau hàng ngang số điểm giảm điểm - Sau ô chữ hàng dọc đợc lật mở đội đợc nhiều điểm giành chiến thắng - GV HD HS thấy đợc công lao Bác Hồ lịch sử dân tộc ta C(2'): Củng cố- dặn dò: - Gv chốt nội dung bài, dặn ôn tập, chuẩn bị cho KTĐK- HS theo dõi * ( Câu hỏi cho trò chơi "Hái hoa dân chủ": Câu1: Thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lợc nớc ta năm nào? Câu2: Ai đợc gọi "Bình Tây đại nguyên soái"? Câu3: Nêu kiện lịch sử ngày 30-4-1975? Câu 4: Nêu kiện lịch sử diễn vào Thu-đông 1947? Câu5: Em biết phong trào Đông Du? Câu6: Lễ kí hiệp định Pa-ri diễn nào? Câu7: Nêu kiện lịch sử ngày 3-2-1930? Câu8: Em biết phong trào Xô Viết Nghệ- Tĩnh? Câu9: Nêu kiện lịch sử ngày 19-8-1945? Câu 10: Nêu kiện lịch sử ngày 2-9-1945? * Trò chơi: "Ô chữ kì diệu"(có phần trò chơi 9) 5- Kết quả: Sau nghiên cứu triển khai áp dụng trờng, năm học vừa qua, kết thu đợc nh sau: - Đa số Gv đà thấy đợc tầm quan trọng môn L/ sử Địa lí cấp TH - Gv đà tích cực vận dụng hình thức dạy häc theo híng ®ỉi míi, ®ã cã viƯc tỉ chức trò chơi học tập môn học Lịch sử Địa lí Kết khảo sát: Mức độ Vận dụng Biết cách vận Còn lúng túng Số GV đợc hỏi linh hoạt dụng 10 Gv GV GV GV - Đa số HS đà hứng thú học tập môn Lịch sử Địa lí, háo hức chờ đợi đến học để đợc học tập, đợc chơi trò chơi học tập Kết khảo sát: Mức độ Thích học Bình thờng Không thích học Số HS đợc hỏi 100 HS 50 HS 40 HS 10 HS - Kết quả, HS nhớ đợc nhiều kiến thức lịch sử địa lí hơn, thi KTĐK đạt chÊt lỵng cao 6- KÕt ln Trị chơi học tập loại hình hoạt động vui chơi có nhiều tác dụng học học sinh Tiều học Trị chơi học tập tạo khơng khí vui tươi, hồn nhiên, sinh động học Nó cịn kích thích trí tưởng tượng, tị mị, ham hiểu biết trẻ Việc tổ chức trò chơi gi hc Lịch sử Địa lí l vụ cựng cần thiết Song không nên lạm dụng phương pháp học ta nên tổ chức cho em chơi từ đến trò chơi khoảng từ đến phút 10 phút Trên số kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy Rất mong hội đồng xét duyệt bạn đồng nghiệp góp ý kiến bổ sung thêm Tôi xin chân thành cảm ơn ! Ph¹m Mai ... chất lợng dạy học môn Lịch sử Địa lí nh sau: 3- Giới thiệu mt s trũ chi môn Lịch sử Địa lí líp 4+5 3.1- Tổ chức trị chơi mơn LÞch sử Địa lí : cỏc trũ chi gúp phần mang lại hiệu cao học, tổ chức. .. nh sau: - Đa số Gv đà thấy đợc tầm quan trọng môn L/ sử Địa lí cấp TH - Gv đà tích cực vận dụng hình thức dạy học theo hớng đổi mới, có việc tổ chức trò chơi học tập môn học Lịch sử Địa lí Kết... túng Số GV đợc hỏi linh ho¹t dơng 10 Gv GV GV GV - Đa số HS đà hứng thú học tập môn Lịch sử Địa lí, háo hức chờ đợi đến học để đợc học tập, đợc chơi trò chơi học tập Kết khảo sát: Mức độ Thích học

Ngày đăng: 01/06/2015, 14:56

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan