Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 5 năm học 2017 2018 sưu tầm 2

4 743 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Điểm Nhận xét PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Lịch Sử & Địa lí - Lớp Thời gian: 40 phút Họ tên : ………………………………………………………………………………… Lớp 5a1 Trường Tiểu học Biên Sơn Lịch sử Câu (1điểm) Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn đâu ? (SGK/16)M1 A Việt Nam B Hồng Công (Trung Quốc) C Thái Lan D Lào Câu (1điểm) Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì ? (SGK/16)M1 A Phan Bội Châu B Tôn Thất Thuyết C Anh Lê D Nguyễn Tất Thành Câu (1điểm) Chiến thắng Việt Bắc thu – đơng 1947 có ý nghĩa kháng chiến chống Pháp ? (SGK/31)M4 Câu (2điểm) Cuối Tuyên ngôn độc lập Bác Hồ thay mặt nhân dân khẳng định điều ? (SGK/21)M3 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Địa lí Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu (1điểm) Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta phía : (SGK/77)M1 A Đơng, Nam Tây B Bắc, Đông Nam C Đông, Nam Đông Nam D Đông, Nam Tây Nam Câu (1điểm) Ngành sản xuất nơng nghiệp nước ta : (SGK/87)M1 A Chăn Nuôi B Trồng trọt C Trồng rừng D Nuôi đánh bắt cá, tôm Câu (2điểm) Vì ngành cơng nghiệp dệt may, chế biến lương thực thực phẩm nước ta lại tập trung nhiều vùng đồng băng ven biển ? (SGK/95)M2 Câu (1điểm) Hãy kể tên nhà máy điện lớn nước ta mà em biết ? (SGK/75)M2 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ-LỚP 5A1 Lịch sử : (5 đ) Câu 1: ( 1điểm) - Ý- B Câu 2: (1điểm) - Ý- D Câu 3: (1điểm) - Đập tan âm mưu kết thúc chiến tranh thực dân Pháp, - Bảo vệ quan đầu não kháng chiến, Câu 4: (2điểm) - Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập, thật trở thành nước tự độc lập Toàn thể dân tộc Việt nam đem tất tinh thần lực lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập Địa lí: ( điểm) Câu 5: (1 điểm ) Khoanh vào D Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào B Câu 7: (2điểm) - Vì vùng đồng băng ven biển nơi có nhiều lao động, nguồn nguyên liệu phong phú, dân cư đông đúc, Câu 8: (1điểm) - Thủy điện Hòa Bình, Trị An, I-a-li, Thác Bà Nhiệt điện Phả Lại, nhiệt điện Phú Mĩ - MA TRẬN Mạch nội dung Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược hộ (1858 – 1945) Bảo vệ quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Việt Nam Châu Á Tổng Mức Mức Mức Mức TN TN TN TN Tổng Số câu số điểm KQ Số câu 2 Số điểm 2,0 2,0 2,0 2,0 TL KQ TL KQ TL KQ TL TN KQ TL Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 Số câu 2 2 Số điểm 2,0 3,0 2,0 3,0 4 Số câu Số điểm Số câu 1 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Số điểm 4,0 3,0 2,0 1,0 4,0 6,0 ... (SGK/75)M2 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ-LỚP 5A1 Lịch sử : (5 đ) Câu 1: ( 1điểm) - - B Câu 2: (1điểm) - - D Câu 3: (1điểm) - Đập... (194 5-1 954) Việt Nam Châu Á Tổng Mức Mức Mức Mức TN TN TN TN Tổng Số câu số điểm KQ Số câu 2 Số điểm 2, 0 2, 0 2, 0 2, 0 TL KQ TL KQ TL KQ TL TN KQ TL Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 Số câu 2 2 Số điểm 2, 0... lượng, tính mạng cải để giữ vững quyền tự độc lập Địa lí: ( điểm) Câu 5: (1 điểm ) Khoanh vào D Câu 6: (1 điểm ) Khoanh vào B Câu 7: (2 iểm) - Vì vùng đồng băng ven biển nơi có nhiều lao động,

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan