Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 4 năm học 2017 2018_sưu tầm_Có ma trận

6 1K 14
Đề kiểm tra cuối HK1 lịch sử và địa lí lớp 4 năm học 2017   2018_sưu tầm_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP Mức Mức Mức Mức Tổng Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điể m TN K Q Buổi đầu dựng nước giữ nước Số câu 1 0,5 0,5 Số điể m Hơn nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập Nước Đại Việt thời Lý Số câu Số điể m TL HT khác TN KQ TL HT khác TN KQ 1 0,5 0,5 TL HT kh ác TN K Q TL HT khác TN K Q TL HT khác 1 1 2 1 Số câu 1,0 Số điể m Nước Đại Việt thời Trần Số câu Số điể m Địa lí Việt Nam 2,0 1 0,5 0,5 Số câu 2 1,0 Tổng Số điể m Số câu Số điể m 1,0 1,0 2,0 1 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 1,0 3.5 5,5 1,0 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mạch kiến thức, kĩ Lịch sử Địa lí Số câu câu số Số câu Câu số Số câu Câu số Mức Mức Mức Mức 1,2 7,8 3,4 9,10 11 Cộng 12 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học 2017- 2018 Mơn: Lịch sử- Địa lí - Lớp A PHẦN LỊCH SỬ I TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước nước ta có tên gì? A Âu Lạc B Văn Lang C Đại Cồ Việt D Đại Việt Câu 2(0,5 điểm): Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán vào năm nào? A 40 B 179 C 938 D 968 Câu (0,5 điểm): Trong kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, vua nhà Trần dùng kế để đánh giặc? A Phòng tuyến sông Như Nguyệt B Cắm cọc gỗ sông Bạch Đằng C Chủ động rút khỏi kinh thành Thăng Long D Giảng hòa với qn Mơng Ngun Câu (0,5 điểm): Nhà Trần lập “Hà đê sứ” để làm gì? A Để phòng chống lũ lụt B Để phòng chống hạn hán C Để trơng coi việc đắp đê bảo vệ đê D Để tuyển mộ người khẩn hoang Câu (2 điểm): Hãy nối kiện cột A với tên số nhân vật lịch sử cột B cho Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ A B A Xây thành Cổ Loa An Dương Vương B Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt Nhà Trần C Chống quân xâm lược Mông Nguyên Lý Công Uẩn D Dời kinh đô Thăng Long Lý Thường Kiệt II TỰ LUẬN: Câu (1 điểm): Vì Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô? B PHẦN ĐỊA LÍ I TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 7(0,5 điểm): Hoàng Liên Sơn dãy núi: A Cao nước ta, có đỉnh tròn, sườn thoải B Cao nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc C Cao thứ hai nước ta, có đỉnh nhọn, sườn dốc D Cao nước ta, có đỉnh tròn, sườn dốc Câu (0,5 điểm):Trung du Bắc Bộ vùng: A Có mạnh đánh cá B Có diện tích trồng cà phê lớn nước ta C Có mạnh trồng chè ăn D Có mạnh khai thác khống sản Câu (0,5 điểm): Khí hậu Tây Nguyên có đặc điểm là: A Có mùa: Xn, Hạ, Thu, Đơng B Có hai mùa rõ rệt mùa mưa mùa khô C Cả A B D Cả A B sai Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 10 (0,5 điểm): Thành phố nằm cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ, có rừng thơng, có nhiều hoa rau xanh là: A.Thành phố Cần Thơ B Thành phố Đà Lạt C Thành phố Nha Trang D Thành phố Đà Nẵng Câu 11(2 điểm): Nối ý cột A với ý cột B cho phù hợp: \ A Đặc điểm tự nhiên Tây Nguyên dân Tây Nguyên Có cao nguyên phủ đất đỏ Ba-dan B Hoạt động sản xuất ngườidân Tây Nguyên A Khai thác sức nước Có nhiều loại rừng B Khai thác gỗ lâm sản Là nơi bắt nguồn nhiều sơng C Chăn ni gia súc Có nhiều đồng cỏ lớn D Trồng công nghiệp lâu năm II TỰ LUẬN: Câu 12(1 điểm): Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp? Nêu đặc điểm địa hình đồng Bắc Bộ HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ A: PHẦN I: LỊCH SỬ I TRẮC NGHIỆM: (2 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1: (0,5 điểm) ý B Câu 2: (0,5 điểm) ý C Câu 3: (0,5 điểm) ý C Câu 4: (0,5 điểm) ý C Câu 5( điểm): Hãy nối kiện cột A với tên số nhân vật lịch sử cột B cho Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ A B A Xây thành Cổ Loa An Dương Vương B Xây dựng phòng tuyến sơng Như Nguyệt Nhà Trần C Chống quân xâm lược Mông Nguyên Lý Công Uẩn II TỰ (2đ ) Long D Dời kinhLUẬN: đô Thăng Lý Thường Kiệt Câu 6( điểm): Vì Lí Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đơ? Trả lời: Vì Đại La vùng đất trung tâm đất nước, đất đai phẳng, màu mỡ, dân cư khơng khổ ngập lụt B PHẦN ĐỊA LÍ I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 7: (0,5 điểm) ý B Câu 8: (0,5 điểm) ý C Câu 9: (0,5 điểm) ý B Câu 10: (0,5 điểm) ý B Câu 11: (2 điểm) Nối ý cột A với ý cột B cho phù hợp: A Đặc điểm tự nhiên Tây Nguyên dân Nguyên Tây Có cao nguyên phủ đất đỏ Ba-dan B Hoạt động sản xuất ngườidân Tây Nguyên A Khai thác sức nước Có nhiều loại rừng B Khai thác gỗ lâm sản Là nơi bắt nguồn nhiều sơng C Chăn ni gia súc Có nhiều đồng cỏ lớn D Trồng công nghiệp lâu năm Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ II TỰ LUẬN: Câu 12: (1 điểm) Đồng Bắc Bộ sông bồi đắp? Nêu đặc điểm địa hình đồng Bắc Bộ Trả lời: - Đồng Bắc Bộ Sơng Hồng sơng Thái Bình bồi đắp - Đặc điểm ĐBBB: ĐBBB có dạng hình tam giác, với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy đường bờ biển, ĐB có bề mặt phẳng, nhiều sơng ngòi bồi đắp, ven sơng có đê để ngăn lũ ... 3,4 9,10 11 Cộng 12 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học 201 7- 2018 Mơn: Lịch s - Địa lí - Lớp A PHẦN LỊCH SỬ I TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1(0,5 điểm): Nhà nước... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mạch kiến thức, kĩ Lịch sử Địa lí Số câu câu số Số câu Câu số Số câu Câu số Mức Mức Mức Mức 1,2 7,8 3,4 9,10 11 Cộng 12 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI... Đồng Bắc Bộ sơng bồi đắp? Nêu đặc điểm địa hình đồng Bắc Bộ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH S - ĐỊA LÍ A: PHẦN I: LỊCH SỬ I TRẮC NGHIỆM: (2 đ) Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu 1: (0,5 điểm)

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan