Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 5 năm học 2017 2018 - sưu tầm 1_Có ma trận

5 1K 19

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Trường Tiểu học An Nong ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 Lớp: 5…… Môn : Khoa học - Lớp Họ tên: ………………………… Thời gian : 40 phút Nhận xét giáo viên: Điểm: PHẦN I: Trắc nghiệm (7 điểm) Câu 1: (1đ) Hãy điền vào chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai: Mức Đồng chất dẫn điện tốt Nhôm chất dẫn nhiệt Nước không dẫn điện Nhựa vật cách điện Câu 2: Vật hoạt động nhờ lượng gió? (0,5đ) Mức A Tua-bin nhà máy thủy điện B Pin mặt trời C Quạt điện D Thuyền buồm Câu 3: Để đề phòng dòng điện q mạnh gây cháy đường dây cháy nhà người ta lắp thêm vào mạch điện gì? (0,5đ) Mức A Một quạt B Một bóng đèn C Một cầu chì D Một chng điện Câu 4: Nỗn phát triển thành gì? (0,5đ) Mức A Phơi B Hạt C Quả D Quả chứa hạt Câu 5: Hỗn hợp dung dịch? (0,5đ) Mức A Nước đường B Nước muối C Nước dầu D Nước giấm Câu 6: Hươu mẹ dạy tập chạy nhằm mục đích gì? (0,5đ) Mức A.Rượt đuổi kẻ thù B Kiếm ăn C.Trốn tránh kẻ thù D Chạy cho kịp đàn Câu 7: Em đồng ý với ý kiến đây? (0,5đ) Mức A Tài nguyên Trái đất có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch tiết kiệm B Tài nguyên Trái đất có hạn, người việc sử dụng thoải mái C Tài nguyên Trái đất vơ tận có thể sử dụng cho mọi việc thoải mái D Tài nguyên Trái đất vô tận ,con người việc sử dụng thoải mái Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 8: Trong biện pháp làm tăng sản lượng lúa diện tích đất canh tác, biện pháp làm ô nhiễm môi trường đất? (0,5đ) Mức A Tăng cường làm thủy lợi B Chọn giống tốt C Tăng cường dùng phân hóa học thuốc trừ sâu D Tăng cường mối quan hệ lúa, sinh vật tiêu diệt sâu hại lúa sâu hại lúa Câu 9: (1đ) Điền từ ngữ sinh dục, sinh sản, nhị, nhụy vào chỗ cho phù hợp câu sau: Mức Hoa quan của lồi thực vật có hoa Cơ quan đực gọi Cơ quan sinh dục gọi Câu 10: (1,5đ) Hãy điền tên giai đoạn thiếu sơ đồ đây: Mức Trứng Trứng Dòi Nòng nọc Ruồi Ếch Nhộng Bướm PHẦN II: Tự luận (3 điểm) Câu 11: Mức a) Những loài hoa thụ phấn nhờ trùng thường có đặc điểm gì? Em nêu ví dụ (1đ) b) Những lồi hoa thụ phấn nhờ gió thường có đặc điểm gì? Em nêu ví dụ (1đ) Câu 12: Bảo vệ môi trường việc ai? Em nêu việc thân cần làm để góp phần bảo vệ mơi trường? (1đ) Mức Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN PHẦN I: Trắc nghiệm (7 điểm) Câu 1: Đúng Sai Sai Đúng * Học sinh làm ý được 0,25 đ Câu – Câu 8: Học sinh làm câu được 0,5 đ Câu Đáp án D C B C C A D Câu 9: Học sinh điền chỗ trống được 0,25 đ Hoa quan sinh sản của lồi thực vật có hoa Cơ quan sinh dục đực gọi nhị Cơ quan sinh dục gọi nhụy Câu 10: Học sinh điền chỗ trống được 0,5 đ Trứng Dòi Trứng Trứng Nhộng Nòng nọc Sâu Ruồi Ếch Nhộng Bướm PHẦN II: Tự luận (3 điểm) Câu 11: (2đ) a) Những lồi hoa thụ phấn nhờ trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng (0,5đ) Ví dụ: hoa táo, hoa sen, hoa mai, hoa đào, hoa phượng, lăng, (0,5đ) b) Những loài hoa thụ phấn nhờ gió khơng có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc khơng có (0,5đ) Ví dụ: hoa bắp (ngơ), lúa, bơng lau, bồ cơng anh, (0,5đ) Câu 12: (1đ) - Bảo vệ môi trường nhiệm vụ chung của tất mọi người thế giới (0,5đ) - Học sinh nêu việc cần làm (Tùy theo mức độ học sinh trả lời để cho điểm) (0,5đ) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Ma trận nội dung kiểm tra cuối HKII môn Khoa học lớp Mạch kiến thức, kĩ Sự biến đổi chất Sử dụng lượng Sự sinh sản thực vật Sự sinh sản động vật Môi trường tài nguyên Mối quan hệ môi trường người Tổng Số câu, số điểm Câu số Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Mức 1, TN TL Mức TN TL Tổng Mức TN TL TN 0,5 0,5 1; ;3 2 TL 4;9 11 1,5 1,5 6;10 2 0,5 0,5 12 1 0,5 0,5 1 10 4,5 2,5 ... Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Mức 1, TN TL Mức TN TL Tổng Mức TN TL TN 0,5 0,5 1; ;3 2 TL 4;9 11 1, 5 1, 5 6 ;10 2 0,5 0,5 12 1 0,5 0,5 1 10 4,5 2,5 ... Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Ma trận nội dung kiểm tra cuối HKII môn Khoa học lớp Mạch kiến thức, kĩ Sự biến đổi chất Sử dụng lượng Sự sinh sản thực vật Sự sinh... 12 : (1 ) - Bảo vệ môi trường nhiệm vụ chung của tất mọi người thế giới (0,5đ) - Học sinh nêu việc cần làm (Tùy theo mức độ học sinh trả lời để cho điểm) (0,5đ) Thư viện Tài liệu học

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Nhận xét của giáo viên:

Tài liệu liên quan