Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 4 năm học 2017 2018 - sưu tầm 2_Có ma trận

5 705 4
Đề kiểm tra cuối HK1 khoa học lớp 4 năm học 2017   2018 - sưu tầm 2_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mạch kiến thức, kĩ Con người cần để sống Trao đổi chất người Ăn phối hợp đạm động vật vật đạm thực vật Ăn phối họp nhiều loại thức ăn Vai trò chất đạm chất béo Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng Nước, khơng khí Mức Số câu TN T HT KQ L khác số điểm Số câu Số điểm 1.0 Mức TN KQ TL Mức HT khác TN KQ TL Mức HT c TN KQ TL Tổng HT khác TN KQ TL 1.0 Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm 1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1 1.0 1.0 1.0 1 1.0 1.0 2.0 1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0 1 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 HT kh Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN KHOA HỌC LỚP NĂM HỌC 2017-2018 MA TRẬN CÂU HỎI MÔN KHOA HỌC LỚP Mạch kiến thức, kĩ Con người cần để sống Trao đổi chất người Ăn phối hợp đạm động vật vật đạm thực vật Ăn phối họp nhiều loại thức ăn Vai trò chất đạm chất béo Phòng số bệnh thiếu chất dinh dưỡng Nước, không khí Số câu câu số Số câu Câu số Số câu Câu số Số câu Câu số Mức Số câu Câu số Số câu Câu số Số câu Câu số Số câu Câu số Mức Mức Mức 1 Cộng 1 10 10 4,8 2,7 3,9 5,6 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TH …… ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học 2017 - 2018 Môn: Khoa học - Lớp Họ tên:…………………………… Thời gian: 40 phút Lớp: Lời phê thầy cô giáo Điểm ………………………………………………………… …………………………………………………………… PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu (1điểm): Như sinh vật khác, người cần để trì sống mình? A Khơng khí, ánh sáng, nhiệt độ thích hợp B Thức ăn C Nước uống D Tất ý Câu (1 điểm) Nên ăn khoảng muối tháng? A Ăn vừa phải B Ăn theo khả C Ăn 300g muối D Ăn 300g muối Câu (1 điểm): Chất đạm chất béo có vai trò: A Giàu lượng giúp thể hấp thụ vi-ta-min: A, D, E, K B Xây dựng đổi thể C Tạo tế bào giúp thể lớn lên D Tất ý Câu (1 điểm): Dựa vào lượng chất dinh dưỡng chứa loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành nhóm? A nhóm B nhóm C nhóm D nhóm Câu (1 điểm): Khơng khí có thành phần là: A Khí Ni-tơ B Khí Ơxi khí Hiđrơ C Khí Ơxi khí Ni-tơ D Khí Các - bơ- níc khí ni-tơ Câu (1 điểm): Khơng khí ước có tính chất giống nhau: A Hòa tan số chất B Khơng màu, không mùi C Chảy từ cao xuống thấp D Tất ý PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) Câu (1 điểm): Quá trình trao đổi chất gì? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu (1 điểm): Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi ăn? Câu (1 điểm): Để phòng bệnh béo phì ta nên làm gì? Câu 10 (1 điểm): Tại cần ăn phối hợp đạm đông vật đạm thực vât? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ MƠN KHOA HỌC LỚP Năm học 2017 - 2018 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu hỏi Đáp án D C D A C B Điểm 1 1 0,5 0,5 PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm) Câu (1 điểm): Quá trình trao đổi chất gì? Trả lời: Trong trình người lấy thức ăn, nước uống, khơng khí từ mơi trường thải mơi trường ngững chất thừa, cặn bã Q trình gọi trình trao đổi chất Câu (1 điểm): Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi ăn? Trả lời; Chúng ta phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xun thay đổi khơng có loại thức ăn cung cấp đủ chất cần thiết cho thể Tất chất mà thể cần lấy từ nguồn thức ăn khác Câu (1 điểm): Để phòng bệnh béo phì ta nên làm gì? Trả lời: Muốn phòng bệnh báo phì cần: - Ăn uống hợp lí, rèn luyện thói quen ăn uống điều độ, ăn chậm, nhai kĩ - Năng vận động thể, rèn luyện thể dục, thể thao Câu 10(1 điểm): Tại cần ăn phối hợp đạm đông vật đạm thực vât? Trả lời: Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng q khơng thay thé thường khó tiêu Đạm thực vật dễ tiêu thiếu số chất bổ dưỡng quý Vì cần ăn phối hợp đạm động vật đạm thực vật ... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN KHOA HỌC LỚP NĂM HỌC 20 1 7- 20 18 MA TRẬN CÂU HỎI MÔN KHOA HỌC LỚP Mạch kiến thức, kĩ Con người cần để sống Trao... 1 10 10 4,8 2, 7 3,9 5,6 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ PHÒNG GD&ĐT …… TRƯỜNG TH …… ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học 20 17 - 20 18 Môn: Khoa học - Lớp Họ tên:……………………………... Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ MƠN KHOA HỌC LỚP Năm học 20 17 - 20 18 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm) Câu hỏi Đáp án

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan