Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 5 năm học 2017 2018 sưu tầm 2_Có ma trận

5 1.3K 22
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 5 năm học 2017   2018 sưu tầm 2_Có ma trận

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Mạch kiến thức, kĩ Đọc viết số thập phân phép tính với số thập phân Đại lượng đo đại lượng với đơn vị đo học Gải toán yếu tố hình học: Tính diện tích hình tam giác Giải toán tỉ số phần trăm Tổng Số câu số điểm Mức TNK Q TL Số câu Mức TNK Q Mức TL TNK Q Mức TL TNK Q Tổng T L TNK Q TL 1 2,0 1,0 0, 2,0 3,5 Số điểm 2,0 Số câu 1 Số điểm 0,5 1,0 1,5 Số câu 1 Số điểm 1,0 1,0 Số câu 1 1 0,5 1,5 0,5 1,5 4,0 6,0 Số điểm Số câu Số điểm 1 3,0 1,0 2,0 1,0 2,5 0, MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TỐN HỌC KÌ I LỚP – NĂM HỌC 2017 – 2018 Trường: TH Phú Xuân Lớp: 5/………………………… Họ tên:…………………… KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2017– 2018 Mơn: Tốn Lớp : Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ………………………………… Mã phách: Thời gian làm bài: 40 phút Mã phách Điểm: A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào chữ đứng trước ý trả lời nhất: Câu 1: Chữ số số thập phân 24,135 có giá trị là: A 10 B 100 C 100 Câu 2: Hỗn số 100 số thập phân số sau : A 8,05 B 8,5 C 8,005 Câu 3: 35m2 7dm2 = ……… m2 Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: A 3,57 B 35,07 C 35,7 Câu 4: Số lớn số 5,798 ; 5,897 ; 5,978 ; 5,879 là: A 5,978 B 5,798 C 5,897 Câu 5: Phép nhân nhẩm 34,245 x 100 có kết là: A 3,4245 B 34245 C 3424,5 Câu : 20% 520 là: A 401 B 104 C 140 B PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: (1 điểm) Tính cách thuận tiện nhất: 8,99 x 89,9 – 19,5 x 8,99 + 8,99 x 29,6 = …………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ HỌC SINH KHƠNG VIẾT VÀO Ơ NÀY VÌ ĐÂY LÀ PHÁCH SẼ BỊ CẮT MẤT Bài 2: (2 điểm) Đặt tính tính: a) 36,75 + 89,46 b) 351 – 138,9 c) 60,83 x 47,2 d) 109,44 : 6,08 ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… ……………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Câu 3: (2 điểm) Tính tích hình tam giác có độ dài đáy 10,8cm chiều cao 7cm Câu 4: ( điểm) Lớp 5A có 18 học sinh nữ số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh lớp Hỏi lớp 5A có tất học sinh? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐN CUỐI KÌ I – LỚP A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh vào ý câu 0,5 điểm Câu Ý B A C A D B PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) C Bài (1 điểm ) 8,99 x 89,9 – 19,5 x 8,99 + 8,99 x 29,6 = 8,99 x ( 89,9 – 19,5 + 29,6) = 8,99 x 100 = 899 (Lưu ý: Học sinh phải làm cách thuận tiện có điểm.) Bài 2:( điểm) - Đúng phép tính cho 0,5 điểm Đ/a: a/ 126,61; b/ 212,1; c/ 2871,176; Bài : (2 điểm) d/ 18 Giải Diện tích mảnh vườn là: 27,5 x 14 = 385 (m2) Đ/s: 385 m2 Bài 4: Giải toán : điểm Giải Lớp 5A có tất số học sinh là: 18 : 60 x 100 = 30 (học sinh) Đ/s: 30 học sinh Lưu ý: Học sinh giải theo cách khác giải cho điểm tối đa Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ ... 89,9 – 19,5 + 29 ,6) = 8,99 x 100 = 899 (Lưu ý: Học sinh phải làm cách thuận tiện có điểm.) Bài 2: ( điểm) - Đúng phép tính cho 0,5 điểm Đ/a: a/ 126 ,61; b/ 21 2,1; c/ 28 71,176; Bài : (2 điểm) d/ 18... Câu 4: ( điểm) Lớp 5A có 18 học sinh nữ số học sinh nữ chiếm 60 % số học sinh lớp Hỏi lớp 5A có tất học sinh? Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/... Diện tích mảnh vườn là: 27 ,5 x 14 = 385 (m2) Đ/s: 385 m2 Bài 4: Giải toán : điểm Giải Lớp 5A có tất số học sinh là: 18 : 60 x 100 = 30 (học sinh) Đ/s: 30 học sinh Lưu ý: Học sinh giải theo cách

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan