Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

6 3.7K 80
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN CUỐI KỲ I - LỚP NĂM HỌC 20172018 Mạch kiến thức, kĩ Số học Đại lượng Số câu số điểm Mức Mức Mức TN KQ TL TN KQ Số câu 02 01 02 01 01 Câu số 1,4 10 2,3 11 Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Số câu 02 Câu số 5, Số điểm 1,0 TL TN KQ Mức TL TN KQ Tổng TL 07 02 đo đại lượng Yếu tố Số câu 01 01 01 hình học Câu số 12 1,0 1,0 2,0 Số điểm Tổng Số câu Số điểm 03 12 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0 PHÒNG GD&ĐT BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP TRƯỜNG TH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: Mơn: Tốn Lớp: Thời gian: 40 phút Điểm Lời phê giáo viên I TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số thập phân 502, 467 đọc là: A Năm trăm linh hai phẩy bốn trăm sáu mươi bảy B Năm trăm linh hai phẩy bốn sáu bảy C Năm không hai phẩy bốn trăm sáu mươi bảy D Năm trăm linh hai bốn trăm sáu mươi bảy Câu 2: Số thập phân gồm có: Năm đơn vị, hai phần trăm viết là: A 20 100 B 5,02 C D 5,2 100 Câu 3: Giá trị chữ số số thập phân 879,457 có giá trị là: 5 C 50 D 1000 100 806 Câu 4: Phân số thấp phân viết thành số thập phân là: 100 A 10 B A 8,6 B 0,806 C 8,60 Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 50g = … kg A 50 000 kg B.0,05 kg C 0,5kg D 8,06 D 5kg Câu : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 927 m2 = A 927 B 0,0927ha C 9,027ha D.9,27 m chiều rộng m là: 2 C m D m Câu 7: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài A m B m Câu 8: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 7m, chiều cao 24dm là: A 94m2, B 16,8m2 C 8,4m2 D 84 m2 Câu 9: Trong phép chia 33,14 : 58 lấy đến hai chữ số phần thập phân thương Thì số dư là: A B 0,8 C 0,08 D 0,008 II TỰ LUẬN: (4 điểm) Câu 10: (1 điểm) Đặt tính tính: 19,48 + 26,15 62,05 - 20,18 Câu11:(1điểm) Tìm x: 35,5 : x – 2,5 : x = 15 4,06 x 3,4 91,08 :3,6 Câu 12:(2 điểm) Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 46m, chiều rộng Tính chu diện tích ruộng chiều dài ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM TOÁN PHẦN I: Trắc nghiệm: (6 điểm) Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, câu đạt 0,5 điểm Câu 7, 8, 9, câu 1điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu A B D D B B C C PHẦN II: Tự luận (4 điểm) Câu 10: (1 điểm) Mỗi phép tính 0,25 điểm Câu 11: (1 điểm) 35,5 : x – 2,5 : x = 15 (35,5 - 2,5) : x =15 33 : x = 15 x = 33 : 15 x = 2,2 Câu 12: (2 điểm) Chiều rộng ruộng là: (0,25đ) 46 x = 27,6 (0,25đ) Chu vi mảnh đất là: (0,25đ) (46 + 27,6) x = 147,2 (m) (0,25 đ) Diện tích mảnh đất là: (0,25đ) 46 x 27,6 = 1269,6 (m2) (0,5 đ) Đáp số: 147,2 m 1269,6m2 (0,25đ) C ... 2 ,5 : x = 15 ( 35, 5 - 2 ,5) : x = 15 33 : x = 15 x = 33 : 15 x = 2,2 Câu 12: (2 điểm) Chiều rộng ruộng là: (0, 25 ) 46 x = 27,6 (0, 25 ) Chu vi mảnh đất là: (0, 25 ) (46 + 27,6) x = 147,2 (m) (0, 25. ..PHỊNG GD&ĐT BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - LỚP TRƯỜNG TH NĂM HỌC 2017 - 2018 Họ tên: Mơn: Tốn Lớp: Thời gian: 40 phút Điểm Lời phê giáo viên I TRẮC... số thập phân là: 100 A 10 B A 8,6 B 0,806 C 8,60 Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 50 g = … kg A 50 000 kg B.0, 05 kg C 0,5kg D 8,06 D 5kg Câu : Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 927 m2 = A

Ngày đăng: 09/12/2017, 21:54

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan