Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 3 năm học 2017 2018 (có ma trận theo TT22)

5 4.9K 114
Đề kiểm tra cuối HK1 toán lớp 3 năm học 2017  2018 (có ma trận theo TT22)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN CUỐI KỲ I- LỚP NĂM HỌC 20172018 TT Chủ đề Mức TN Số học Đại lượng đo đại lượng Yếu tố hình học TL Mức TN TL Mức TN TL Mức TN Cộng TL Số câu 2 Câu số 1; 5, 7, Số câu Câu số câu 1câu Số câu 1 Câu số 10 câu TS câu câu câu câu câu 10 câu TS điểm 3điểm điểm điểm điểm 10 điểm Tổng số Trường: …… …………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I - LỚP Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Họ tên HS: …… …………………… Lớp:……………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 MƠN: TỐN - THỜI GIAN: 40 PHÚT Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm …… Nhận xét thầy Điểm ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Câu Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Kết phép tính: 315 x là: A 985 B 955 C 945 D 935 Câu Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Kết phép tính: 336 : là: A 65 B 56 C 53 D 51 Câu Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: 6m 4cm = ……….cm Số thích hợp điền vào chỗ trống là: A 10 B 24 C 604 D 640 Câu Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Một hình vng có cạnh 5cm Chu vi hình vng là: A 20cm B 15cm C 10cm D 25cm Câu Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Một phép chia có số dư lớn Số chia là: A B C 12 D 18 Câu Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Biểu thức 220 – 10 x có giá trị là: A 420 B 210 C 440 D 200 Câu Tìm x a) X : = 115 b) x X = 648 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu Tóm tắt: 125 kg Con lợn to: 30 kg Con lợn bé: ? kg Bài giải: Câu Một thùng đựng 25 lít nước mắm Người ta lấy số lít nước mắm Hỏi thùng lại lít nước mắm ? Bài giải: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Hình bên có: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ - ………….hình tam giác - ………….hình tứ giác ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT Mỗi câu điểm x 10 câu = 10 điểm Câu C 945 Câu B 56 Câu C 604 Câu A 20cm Câu B Câu D 200 Câu Tìm x: Mỗi phép tính 0,5đ (Mỗi lượt tính 0,25đ) a) X : = 115 X = 115 x X = 575 b) x X = 648 X = 648 : X = 81 Câu Mỗi câu trả lời phép tính 0,5đ Thiếu đáp số trừ 0,25đ Bài giải: Con lợn bé cân nặng là: 125 - 30 = 95 (kg) Cả hai lợn cân nặng : 125 +95 = 220 (kg) Đáp số: 220 kg Câu Mỗi câu trả lời phép tính 0,5đ Thiếu đáp số trừ 0,25đ Bài giải: Số lít nước mắm lấy là: 25 : = (l) Số lít nước mắm lại : 25 – = 20 (l) Đáp số: 20l nước mắm Câu 10 Hình bên có: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ - hình tam giác - hình tứ giác ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Họ tên HS: …… …………………… Lớp: ……………… NĂM HỌC: 2017 - 2018 MƠN: TỐN - THỜI GIAN: 40 PHÚT Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm …… Nhận... ……………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 10 Hình bên có: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ - ………….hình tam giác - ………….hình tứ giác ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT Mỗi câu điểm x 10 câu = 10 điểm... 20 (l) Đáp số: 20l nước mắm Câu 10 Hình bên có: Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ - hình tam giác - hình tứ giác

Ngày đăng: 10/12/2017, 16:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan