0

đề kiểm tra giữa hk1 môn toán lớp 2 năm 2010 2011

Đề thi Học Kì I Môn Toán Lớp 12 năm 2010-2011

Đề thi Học Kì I Môn Toán Lớp 12 năm 2010-2011

Toán học

... 2 ⇔0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 b)- Tính đúng SA= 0 2 1os60 2 OA aac= =- Tính đúng SO = sin600.OA = 3 2 a- Sxq = 2 . . 2OA SA aπ π=- V = 2 1 3.( ) .3 6aOA SOππ=0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Giáo ... SOππ=0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Giáo viên: Huỳnh Ngọc Quảng – Tổ Toán – Tin trường THPT Tây Giang4TRƯỜNG THPT TÂY GIANG KIỂM TRA HỌC KỲ ITỔ TOÁN TIN Môn: GIẢI TÍCH 12 – Năm học 20 10 - 20 11 ĐỀ THI CHÍNH ... Mà IS = IC nên I cách đều 5 đỉnh của hình chóp. Do đó I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.Mặt cầu có bán kính R = a)2a(aa 2 1ADABSA 2 1 2 SCIS 22 222 2=++=++==0, 50,54 a)...
 • 4
 • 982
 • 2
Đề kiểm tra tháng 9 - môn toán lớp 1

Đề kiểm tra tháng 9 - môn toán lớp 1

Tiểu học

... Bài kiểm tra tháng 9 năm 20 10 - 20 11 Môn: Toán Thời gian: 40 pkút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên HS: Họ, tên, chữ kỹ người coi thi Lớp Trường tiểu học Thanh Hưng ... CHẤM MÔN TOÁN LỚP 11 Hướng dẫn chấm Điểm bài kiểm tra là số nguyên( làm tròn theo cách: 5,5 thành 6; 7 ,25 thành 7)Học sinh làm bài bằng cách khác đáp án nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. 2. Đáp ... Bài 4: (2 điểm) Đúng ghi đ sai ghi s vào ô trống: 1 < 2 4 < 3 7 < 6 9 > 8* Bài 5: (2 điểm) 2 5 3 5 7 6 9 10 8 9 3 1 3 4 4 2 1><=1 3 6 9 10010 9 7 5 2 0HƯỚNG...
 • 3
 • 1,784
 • 76
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 10 NÂNG CAO

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN TOÁN LỚP 10 NÂNG CAO

Toán học

... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MƠN TỐN LỚP 10 NÂNG CAOCâu 1 (2 đ) a) Giải phương trình sau: 2 1 1 2 11x xx x x x− −− =+ +b) Tìm m để phương trình x 2 − 4(m − 1)x +4 m 2 − 3m - 2 = 0 có ... A=(-∞; -2] ; B=[-3;+∞) và C=(-4;4]. Tìm AACBACAB \,\,,∩∪, )(\,)( BACCAB∩∪∩.Câu 4: (2 đ) Cho E = { }5;4;3 ;2; 1 , A = { }3 ;2; 1 , B = { }3 ;2 .Tìm tập X⊂E thỏa A∩X = B ?ĐỀ KIỂM TRA ... TRA 1 TIẾT MƠN TỐN LỚP 10 NÂNG CAOCâu 1 (2 đ) a) Giải phương trình sau: 2 2 333x xxx+ −+ =−b) Tìm m để phương trình mx 2 − 2( m − 1)x + m - 2 = 0 có nghiệm .Câu 2: ( 3 đ). Chứng minh...
 • 3
 • 10,163
 • 94
kiem tra giua ki mon toan lop 3

kiem tra giua ki mon toan lop 3

Tiểu học

... 1 = 2 2 + 1 = 3 2 - 1 = 1 3 - 2 = 1- 1HS.a) Tùng có 2 quả bóng. Tùng cho Nam 1 2. HS:- Bộ đồ dùng toán 1.III. Các hoạt động dạy học.1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2 . Kiểm tra bài ... rời. 2. HS: Bộ đồ dùng toán III. Các hoạt động dạy học :1. ổ n định tổ chức : Cho HS hát đầu giờ 2. Kiểm tra bài cũ:- Kiểm tra 2 HS lên bảng, dới lớp làm bảng con. 80 17 = 6390 2 = 88- ... hình SGKIII. Các hoạt độ dạy học 2. Kiểm tra bài cũ- Cho học sinh lên bảng: 4 - 2 - 1 = - 2 học sinh lên bảng: 4 - 2 - 1 = 1 3 - 1 +2 = 3 -1 + 2 = 4- cho dới lớp làm vào bảng con. - HS làm vào...
 • 23
 • 634
 • 1
Đề kiểm tra giữa kì 1moon Toán - lớp 4

Đề kiểm tra giữa kì 1moon Toán - lớp 4

Toán học

... ngµy . th¸ng . n¨m 20 09…… … …Hä vµ tªn:…………………………………Líp………ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – LỚP 4 Năm học: 20 09 – 20 10 Môn: Tiếng việt (viết ) (Đề 1) §iĨm Lêi phª cđa c« gi¸o Đề bài:A. Chính ... – 2, 5 – 2, 0 – 1,5 – 1,0 – 0,5. - 3 -- 6 -Trêng T.H sè 1 Vinh Quang Thø ngµy . th¸ng . n¨m 20 09…… … …Hä vµ tªn:……………………………………………Líp: ………KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I. Năm học: 20 09 – 20 10 Môn: ... tiếng Việt 4 tập một, trang 96- 4 -§¸p ¸n KiĨm tra gi÷a k× m«n TiÕng ViƯtn¨m häc : 20 09- 20 10Đáp án: TV (Đọc thầm – TLCH) (5 điểm). Mçi ý ®óng ®ỵc 0,5 ®iĨmC©u1 C©u2 C©u3 C©u4 C©u5 C©u6...
 • 7
 • 871
 • 4
đề kiểm tra KSCL GHKI mon Toan Lop 5

đề kiểm tra KSCL GHKI mon Toan Lop 5

Tiểu học

... như nhau) Bài giải Câu 5. (1 ®iÓm) TÝnh nhanh 99119811 411311 2 11××××× = Gi¸o viªn coi Gi¸o viªn chÊm ...
 • 2
 • 840
 • 3
đề kiểm tra giữa kì môn TV lớp 1

đề kiểm tra giữamôn TV lớp 1

Tiểu học

... Trường TH Tân Liên Đề kiểm tra giữa kì I Môn Tiếng Việt Năm học 20 10 -20 11Họ và tên: I. Đọc hiểuBài 1: Em hãy gạch dưới các tiếng chứa vần ... gạch dưới các tiếng chứa vần ai – ay - ây trong câu văn sau: Giờ ra chơi, bé trai thi chạy, bé gái chơi nhảy dây.Bài 2: NốiBài 3: a) Điền ui hoặc ưi m bưởi đồi n g thư ng hoaa) Điền uôi...
 • 3
 • 849
 • 3
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TOÁN LỚP

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TOÁN LỚP

Lớp 6

... biết 10 22 x<≤− Câu 11: (0,75 điểm) a) So sánh 1 2. 3 với 11 23 − b) Tính 111 11 .2 2.3 3.4 20 05 .20 06+++ +"""" (tổng này có 20 05 số hạng) Câu 12: (1,75 ... Đề số 13/ Toán 6 /học kỳ 2/ Quận 3- TP Hồ Chí Minh 2 Câu 10: (2, 5 điểm) a) Tìm x biết 11 3 1 12 4 6x−+=− b) Tìm x biết 122 3.633x⎛⎞−− =⎜⎟⎝⎠ c) Tìm...
 • 2
 • 578
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TNXH LỚP 2

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TNXH LỚP 2

Tư liệu khác

... TâyCâu 5 ( 2 điểm ) : - ánh sáng mặt trời chói chang, nóng- ánh sáng mặt trăng : Mát dịuTrờng Tiểu học Đồi ngô Đề kiểm tra định kì lần 3 năm học 20 07 - 20 08 Môn : Tự nhiên xà hội lớp 2 (Thời ... súng ) và nêu lợi ích của loại cây đóTrờng Tiểu học Đồi ngô Đề kiểm tra định kì lần 2 năm học 20 07 - 20 08 Môn tự nhiên xà hội lớp 2 (Thời gian 35 phút)I. Phần trắc nghiệm:Khoanh vào chữ trớc ... trong trờng em?Câu4: Đáp án chấm kiểm tra định kì lần 2 môn tự nhiên xà hội lớp 2 Câu1: 1 điểm - Thực hiện tất cả các ý trênCâu2: 1 điểm - ý 2 và 3Câu3: 2 điểm - Điền vào ý 3Câu4: 3 điểm....
 • 4
 • 9,932
 • 86

Xem thêm