0

đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 3

Đề kiểm tra cuối kì I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Đề kiểm tra cuối I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Tiểu học

... hợpđức đề kiểm tra định cuối học INăm học 2 010 - 2 011 Môn: Toán lớp 1 (Thời gian làm bài 40 phút) Họ tên HS : Lớp : Câu 1. Đọc, viết số (1, 5 điểm)a) 2 : ba : 5 : sáu : b) 0, , , 3, ... đề kiểm tra định cuối học INăm học 2 010 - 2 011 Môn: tiếng Việt (Đọc) lớp 1 1. Đọc vần: (Tốc độ đọc khoảng 20 vần /1 phút) (3 điểm) ăm, ut, uôi, yên, uôn, ... (1, 5 điểm) Viết số và dấu phép tính vào đúng vị trí của mỗi ô.Câu 5. (1 điểm) có 3 hình vuông, 4 hình tam giác. đề kiểm tra định cuối học INăm học 2 010 - 2 011 Môn: tiếng Việt (viết) lớp...
 • 5
 • 1,348
 • 23
CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

Tư liệu khác

... Một ngày có giờ. *Điền dấu < > = vào ô trống 3) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg4) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lítYếu tố hình học 1) Nêu tên ba điểm thẳng hàngA D E x x x B x C ... giácGiải toán có lời văn 1) Lớp Hai A có 22 bạn Lớp Hai B có 19 bạn. Hỏi cả hao lớp có bao nhiêu bạn?2) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 15 lít dầu. Hỏi thùng bé...
 • 2
 • 1,574
 • 1
đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 cả hai ban

đề kiểm tra học 1 lớp 11 cả hai ban

Hóa học

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO 3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO 3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1.Viết phương trình phân tử và ion thu gọn từ các cặp chất sau: 1. BaCl2 + AgNO 3 →. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 5
 • 1,146
 • 6
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

Đề kiểm tra học 1 lớp 11

Vật lý

... 9[ 1] c 10 [ 1] d 11 [ 1] b 12 [ 1] b Ô ỏp ỏn ca thi :1 1[ 1] d 2[ 1] b 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] d Đáp án tự luận Đề chẵn Câu 1 Lực điện F= 8 .10 -3 NHiệu ... 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi :3 1[ 1] c 2[ 1] b 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] b 7[ 1] a 8[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] c 11 [ 1] d 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi:2 1[ 1] b 2[ 1] a 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] c ... chuyn1 in tớch q theo mt ng trũn bỏn kớnh r l?a A= 2. r.q b A=0 c A=q. 2r d A= .r2.qĐáp ánÔ ỏp ỏn ca thi:4 1[ 1] b 2[ 1] c 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] d 12 [...
 • 13
 • 992
 • 17
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra học 1 lớp 12

Vật lý

... Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIIIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Khi no cú hin tng cng hng in trong mch RLC mc ni tipa khi R=ZCb khi R=ZL c khi cos =1 d khi R rt ... cp thỡ Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Mỏy bin th cú s vũng dõy cun s cp ln hn s vũng dõy cun ... Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Súng dc l súng cú phng dao ng:a Vuụng gúc vi phng truyn...
 • 10
 • 880
 • 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 6,8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 LỚP 6,8

Lịch sử

... chiến tranh thế giới thứ hai (19 39 -19 45) ? ĐÁP ÁN,THANG ĐIỂM KIỂM TRA HỌC IMƠN : LỊCH SỬ 8NĂM HỌC : 2008-2009Câu 1: * Cách mạng cơng nghiệp ở Anh : ( 1, 5 điểm)-Từ những năm 60 của ... phương Tây: (1 điểm ) PHỊNG GIÁO DỤC AN NHƠNTRƯỜNG THCS NHƠN TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC : 2008-2009 MƠN : LỊCH SỬ 8 Thời gian làm bài 45’(khơng kể thời gian phát đề ) Câu 1: ( 2 điểm) ... năm 19 17 ?Câu 3 :( 4 điểm)* Ngun nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì giống và khác nhau ?*Lập niên biểu những sự kiện chính của chiến tranh...
 • 6
 • 873
 • 1
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8

Đề kiểm tra học 1 lớp 8

Tư liệu khác

... DỤC CÔNG DÂNLỚP 8 – HỌC I - NĂM HỌC: 2006 – 2007A / TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3, 0 điểm)I / Chọn câu trả lời đúng nhất: (2,0 điểm)Mỗi câu chọn đúng: 0.5 điểmCâu 1: D Câu 3: DCâu 2: C ... 1: D Câu 3: DCâu 2: C Câu 4: CII / Điền khuyết: (1, 0 điểm) 1. tinh thần 3. xây dựng2. phong phú 4. phòng chốngB / TỰ LUẬN: (7 điểm)Câu 1: (1, 0 điểm)Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn ... hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ,ông bà. (1, 5 điểm)Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡngnhau nếu cha mẹ không còn. (1, 0 điểm)...
 • 2
 • 1,026
 • 1
de kiem tra hoc ki 1 lop 8

de kiem tra hoc ki 1 lop 8

Lịch sử

... :LỊCH SỬ – LỚP :8I.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trả lờia a d a b ba c a b b bCâu 13 : Đức, Liên Xô(o,5 điểm) Nhật, Mó (o,5 điểm)II.Tự luận: Câu 1: Nhật trở ... trận Đồng Minh chống pháp xít được thành lập vào thời gian nào? a. 1/ 19 41 b. 10 /19 41 c .1/ 1944 d. 10 /19 44Câu 10 :Sự mâu thuẫn giữa phe đế quốc với Liên Xô được Anh, Pháp, Mó giải quyết như ... sự kiện sau: -22/6 /19 41, phát xít ……………tấn công………………………… -7 /12 /19 41, ……………………tấn công ………………ở Trân Châu Cảng. II.Tự luận :(6 điểm) Câu 1: Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – đầu...
 • 5
 • 894
 • 2
de kiem tra cuoi ki 1

de kiem tra cuoi ki 1

Tư liệu khác

... 1; 3; 2; 4; 5; 7; 6; 8; 9; …là dãy số tự nhiên Bài 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: ( 3 đ ) 1. Số bé nhất trong các số: 796 31 2 , 786 31 2 , 7964 23, 7625 43 là:A. 796 31 2 B. 786 31 2 ... 796 31 2 B. 786 31 2 C. 7964 23 D. 7625 43 2. Năm 12 84 thuộc thế kỷ thứ mấy ?A. X B. XI C. XII D. XIII 3. Trung bình cộng của các số: 17 3; 14 6; 13 1 là:A. 30 0 B. 15 0 C. 277 D. 30 54. 5 tạ 70 kg = ? kgA. ... ghi S ( 1 đ) a/ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;10 ;… là dãy số tự nhiên b/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;… là dãy số tự nhiên c/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là dãy số tự nhiên d/ 0; 1; 3; 5;...
 • 9
 • 774
 • 0
đề kiểm tra học kì 1 lớp 7

đề kiểm tra học 1 lớp 7

Ngữ văn

... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 7 (Năm học 2 010 -2 011 )Môn:ToánThời gian làm bài : 90 Phút CÂU 1: Tìm x biết : 1 2 04x + =CÂU 2: Tính 2 24 :1 7 5æ ö÷ç-÷ç÷è øCÂU 3: Tính ... :1 7 5æ ö÷ç-÷ç÷è øCÂU 3: Tính (tính nhanh nếu có): 1 3 4 3 2 3 2 3 4 3 8+ − − :CÂU 4: Tìm số tự nhiên n biết: 16 22n=CÂU 5: Tìm hai số x và y ,biết: 2 5x y=− và ... sau: a) y= 2x b) y= 1 2− x c) y= -xCÂU 10 : Cho tam giác ABC vuông tại A,có µ047B =.Hãy tính µCCÂU 11 : Vẽ cặp góc so le trong xQP,yPQ có số đo độ bằng 12 00 .Hỏi hai đường...
 • 2
 • 555
 • 1
Đề kiểm tra cuối kì 1 2010- 2011 theo cktkn

Đề kiểm tra cuối 1 2010- 2011 theo cktkn

Tiểu học

... HÓATRƯỜNG TH SỐ 1 VINH QUANGHọ và tên: Lớp 4 Thứ ngày tháng 10 năm 2 010 KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI INĂM HỌC: 2 010 - 2 011 Môn: Toán - Lớp 4Thời gian: 40 phút( Không kể thời gian giao đề) Điểm Lời ... b, 877 2 53 – 284 638 c, 37 8 x 509 d, 25 648 : 56 a, 619 .687 b, 877 2 53 c, 37 8 d, 25 648 56+ - x 509 32 4 32 .855 284 638 448 2 13 0 2802 00 652 542 592 615 18 90 19 1802 Bài 2.: a/ Tính nhanh ... đúngCâu 1: Số bé nhất trong các số sau: 785 432 ; 784 532 ; 78 534 2; là:A. 785 432 B. 784 532 C. 78 534 2Câu 2 Số gồm 6 trăm nghìn, 6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là:A. 6006 43 B. 606 430 C. 600 634 Câu 3: ...
 • 6
 • 452
 • 0
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 (hay)

Đề kiểm tra học 1 lớp 11 (hay)

Hóa học

... 2M vo 200ml dung dch H 3 PO4 1, 5M. Mui to thnh cú khi lng tng ng l (Na= 23; P= 31 ; O =16 )A. 14 ,2g Na2HPO4 ;32 ,8g Na 3 PO4B. 28,4g Na2HPO4 ;16 ,4g Na 3 PO4C. 12 ,0g NaH2PO4;28,4g ... axit mnh cú pH = 3 thu c dung dch axit cú pH = 4?A. 10 0ml.B. 18 0ml.C. 10 ml.D. 90ml. Cõu 10 . Sc V lớt khớ CO2 (ktc) vo 10 0ml dung dch Ca(OH)2 0 ,15 M thy xut hin 1gam kt ta trng. ... Giỏ tr V l: (Ca=40;O =16 ;H =1) A. 6,72 lớt.B. 0,448 lớt.C. 0,672 lớt D. 4,48 lớt Cõu 11 . Cú 4 l ng bn dung dch mt nhón l: AlCl 3 , NaNO 3 , K2CO 3 , NH4NO 3 . Nu ch c phộp dựng...
 • 2
 • 517
 • 8

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose