Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017 2018 sưu tầm 4

2 680 3
Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 4 năm học 2017   2018 sưu tầm 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Thứ …… ngày … tháng 12 năm 2017 BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I Trường TH Trần Quốc Tuấn Lớp: Họ tên: ………………… Điểm Lý thuyết NĂM HỌC: 2017- 2018 Môn: Tin Học - lớp ( Thời gian làm bài: 40 phút) Giáo viên coi thi Tên GV coi thi: ………… Ký tên: …….……………… Thực thành Giáo viên chấm thi Tên GV chấm thi: ……… Ký tên: …….…………… Lý thuyết : (3 điểm) Thời gian 15 phút Câu 1: Câu A Máy tính có khả làm việc nhanh, xác, liên tục giao tiếp thân thiện với người B Máy tính làm việc chậm khơng xác C Máy tính khơng thể tính tốn Câu : Bộ phận đưa thơng tin A Bàn phím B Chuột C Thân máy D Màn hình Câu 3: Biểu tượng để mở phần mềm Paint A B C Câu 4: Để tô màu em dùng công cụ A B C Câu 5: Công cụ để tẩy vùng hình cơng cụ nào? A B C Câu 6: Gõ bàn phím 10 ngón tay có lợi ích gì? a Gõ nhanh b Gõ xác c Tiết kiệm thời gian công sức d Tất lợi ích Câu 7: Trước gõ, em cần đặt tay sẵn sàng bàn phím với hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai Các ngón tay đặt hàng phím nào? a Hàng phím số b Hàng Phím sở Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ c Hàng phím d Hàng phím Câu 8: Hai phím Shift nằm hàng phím nào? a Hàng phím số b Hàng Phím sở c Hàng phím d Hàng phím Câu 9: Điền vào chỗ trống a Hai phím hai phím có gai b Hai ngón tay phụ trách gõ phím phím dài Câu 10: Phần mềm Mario gồm học a b c d Luyện tập phím hàng sở Luyện tập phím hàng Luyện tập phím hàng Tất ******************** Phần tự luận( điểm): thời gian 25 phút ************************* Các em vẽ lại tranh đây: ...Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ c Hàng phím d Hàng phím Câu 8: Hai phím Shift nằm hàng... ******************** Phần tự luận( điểm): thời gian 25 phút ************************* Các em vẽ lại tranh đây:

Ngày đăng: 16/12/2017, 21:08

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan