Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 3 năm học 2017 2018 có ma trận (sưu tầm)

4 2.4K 26
Đề kiểm tra cuối HK1 tin học lớp 3 năm học 2017   2018 có ma trận (sưu tầm)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20172018 MÔN TIN HỌC Mạch kiến thức, kỹ Làm quen với máy tính Chơi máy tính Em tập gõ bàn phím Tổng Số câu số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Mức TNK TL Q 0,5 0,5 Mức TNK TL Q 1,5 0,5 0,5 2,5 Mức TNK TL Q 0,5 1,5 Mức TNK TL Q 1 Tổng TNK TL Q 3,5 1,5 14 Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TH :……………… KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học: 2017 - 2018 Họ Tên:………………… MÔN: TIN HỌC – KHỐI Lớp…… (Thời gian: 35 phút) Ngày….tháng… năm 2017 Điểm Chữ ký giám thị Chữ ký giám khảo ………… ……………… ………………… ………………… Nhận xét I TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời Câu 1: Máy tính gồm phận ? A Màn hình, thân máy B Màn hình, thân máy, bàn phím C Màn hình, thân máy, chuột D Màn hình, thân máy, bàn phím chuột Câu 2: Bộ phận máy tính coi não điều khiển hoạt động máy tính: A Chuột B Thân máy C Màn hình D Bàn phím Câu 3: Các loại máy tính em thường thấy A Máy tính xách tay B Máy tính để bàn C Máy tính bảng D Máy tính xách tay máy tính để bàn Câu 4: Các dạng thơng tin thường gặp A Thơng tin dạng hình ảnh B Thông tin dạng âm C Thông tin dạng văn D Cả đáp án Câu 5: Khu vực bàn phím gồm hàng phím ? A B C D Câu 6: Hàng phím phím gai F J làm mốc cho việc đặt ngón tay gõ ? A Hàng phím B Hàng phím số Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ C Hàng phím sở D Hàng phím Câu 7: Các thao tác sử dụng chuột gồm : A Di chuyển chuột , nháy chuột B Nháy đúp chuột, kéo thả chuột C Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột D Kéo thả chuột, nháy chuột Câu 8: Phần mềm Blocks giúp em: A Luyện dùng chuột trí nhớ B Nghe nhạc C Xem phim D Trí nhớ Câu 9: Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp rèn luyện sử dụng phận máy tính ? A Chuột máy tính B Thân máy tính C Màn hình D Bàn phím Câu 10: Để bắt đầu lượt chơi Blocks, Dots, Sticks em nhấn phím bàn phím ? A Phím F1 B Phím F2 C Phím Atl D Phím Shift Câu 11: Đặt tay bàn phím để bắt đầu gõ phím hàng phím ? A Hàng phím B Hàng phím số C Hàng phím D Hàng phím sở Câu 12: Phần mềm để tập gõ bàn phím A Mario B Block C Paint D Word Câu 13: Ngón trỏ tay trái gõ phím hàng phím sở ? A Phím A B Phím L C Phím F, G D Phím S Câu 14: Ngón tay phải gõ phím bàn phím ? A Phím Z B Phím Q C Phím T D Phím cách II TỰ LUẬN (điểm) Thư viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 1: (2điểm): Khi xem phim hoạt hình, em nhận thơng tin dạng……………………….và dạng……………………………… Câu 2: (1 điểm ) : Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ơ……………để quay hình ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 20172018 MÔN TIN HỌC I Câu hỏi Đáp án TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) 10 11 12 13 14 D B D D C C C A A B D A B D II TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 1: (2 điểm) : Hình ảnh, âm Câu 2: (1 điểm): MENU ... liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ TRƯỜNG TH :……………… KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - Năm học: 2017 - 2018 Họ Tên:………………… MÔN: TIN HỌC – KHỐI Lớp … (Thời gian: 35 phút) Ngày….tháng… năm 2017. .. điểm ) : Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ơ……………để quay hình ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN TIN HỌC I Câu hỏi Đáp án TRẮC NGHIỆM (7 Điểm) 10 11 12 13 14 D B D D C C C... viện Tài liệu học tập_http://www.thuvientailieu.edu.vn/ Câu 1: (2điểm): Khi xem phim hoạt hình, em nhận thơng tin dạng……………………….và dạng……………………………… Câu 2: (1 điểm ) : Trong phần mềm Mario nháy chuột

Ngày đăng: 09/12/2017, 10:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan