Đề kiểm tra môn Lịch sử lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017-2018 (có ma trận)_Sưu tầm - Copy

6 325 0
Đề kiểm tra môn Lịch sử  lớp 5 - Cuối HK 2 - Năm học 2017-2018 (có ma trận)_Sưu tầm - Copy

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Trường Tiểu học Xuyên Mộc ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I Họ tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NĂM HỌC 2009 -2010 Lớp : 5. . . Môn : Lòch sử (Lớp 5) ; Thời gian : 30 phút Điểm Chữ kí giám khảo Câu 1/ Hãy điền các từ sau đây: đường cứu nước, 1911, Nguyễn Tất Thành, Nhà Rồng vào chỗ chấm ở câu dưới cho thích hợp. Năm . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., với lòng yêu nước thương dân, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đã từ cảng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quyết chí ra đi tìm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Câu 2/ (2đ) Em hãy khoanh tròn chữ cái trước những ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: a/ Ai được phong “Bình Tây Đại nguyên soái” ? A. Phan Chu Trinh B. Hoàng Hoa Thám C. Trương Đònh D. Lí Thường Kiệt b/ Phong trào Đông Du do ai khởi xướng ? A. La văn Cầu B. Hoàng Hoa Thám C. Nguyễn i Quốc D. Phan Bội Châu c/ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời khi nào, do ai chủ trì ? A. Ngày 03/02/1930, do Nguyễn i Quốc chủ trì. B. Ngày 03/02/1930, do Phan Bội Châu chủ trì. C. Ngày 23/02/1930, do Nguyễn i Quốc chủ trì. D. Ngày13/02/1930, do Nguyễn i Quốc chủ trì. d/ Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khi nào , ở đâu ? A. Ngày 02/09/1945, tại Hồng Công. B. Ngày 02/09/1945, tại Quảng trường Ba Đình. C. Ngày 02/09/1945, tại Bến cảng Nhà Rồng. D. Ngày 12/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình. Câu 4 : Nêu những biểu hiện của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. (3đ) Câu 5 : Sau Cách mạng tháng Tám, tình hình nước ta như thế nào ? (3đ) Trường: ……………… …………… Họ tên: …………… ……………… Lớp: ………… BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC: 2017-2018 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP Thời gian làm 40 phút (Không kể thời gian giao đề) Điểm Lời nhận xét giáo viên ĐỀ BÀI Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời câu 1, 2, 3, 6, 7, Câu (1 điểm) Chiến dịch Điên Biên Phủ thắng lợi vào vào thời gian nào? A Ngày / / 1954 B Ngày / / 1954 C Ngày 17 / / 1954 D Ngày / / 1954 Câu (1 điểm) Vì gọi chiến thắng quân dân Hà Nội thành phố khác ở miền Bắc 12 ngày đêm cuối năm 1972 chiến thắng “Điện Biên Phủ không” ? A Diễn bầu trời Điện Biên Phủ B Diễn đường Điên Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội C Tầm vóc ý nghĩa của chiến thắng cũng tương tự chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 D Quân dân Điện Biên Phủ tham gia chiến đấu Câu (1 điểm) Nhà máy Thủy điện Hòa Bình thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào? A Ngày 30 / 12 / 1988 B Ngày / 11 / 1979 C Ngày 16 / 11 / 1979 D Ngày 04 / 04 / 1994 Câu (1 điểm) Tại nói: Ngày 30 / / 1975 mốc quan trọng lịch sử dân tộc ta ? Câu (1 điểm) Cuối tháng 6, đầu tháng – 1976, Quốc hội nước Việt Nam thống (khóa VI) họp Hà Nội có định gì ? Câu (1 điểm) Ngành sản xuất đa số người dân châu Á là: A Công, nông nghiệp B Nông nghiệp C Công nghiệp D Thủ công nghiệp Câu (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào? A Châu Phi B Châu Mĩ C Châu Đại Dương D Châu Âu Câu (1 điểm) Châu Nam Cực có khí hậu ? A Nóng ẩm B Mát mẻ C Lạnh thế giới D Khí hậu khô Câu (1 điểm) Nêu hoạt động kinh tế nước châu Âu? Câu 10 (1 điểm) Trên trái đất có đại dương ? Đó đại dương nào? Đại dương có diện tích độ sâu trung bình lớn nhất? - HẾT- Giáo viên coi Giáo viên chấm ………………………………… ………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 2017 - 2018 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP Câu (1 điểm) Khoanh vào ý D Câu (1 điểm) Khoanh vào ý C Câu (1 điểm) Khoanh vào ý B Câu 4: (1 điểm) Vì ngày 30 / / 1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử Đất nước thống độc lập, non sông thu một mối, Bắc Nam sum họp một nhà Câu (1 điểm) Quốc hội quyết định: lấy tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì cờ đỏ vàng; Quốc ca Tiến quân ca ; Thủ đô Hà Nội; thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh Câu (1 điểm) Khoanh vào ý B Câu (1 điểm) Khoanh vào ý A Câu (1 điểm) Khoanh vào ý C Câu 9: (1 điểm) Hoạt động kinh tế của nước châu Âu là: Các nước châu Âu có kinh tế phát triển, họ sản xuất buôn bán nhiều loại hang hóa Những sản phẩm công nghiệp của châu Âu tiếng thế giới máy bay, ô tô, thiết bị, hàng điện tử, len dạ, dược phẩm, mĩ phẩm,… Câu 10: (1 điểm) Trên trái đất có đại dương Đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương Bắc Băng Dương Thái Bình Dương đại dương có diện tích độ sâu trung bình lớn * Tổ chuyên môn thống cho điểm cụ thể Điểm toàn làm tròn theo quy định BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2017 -2018 MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI Mạch kiến thức, kĩ Số câu số điểm Xây dựng CNXH Số ở miền Bắc đấu câu tranh thống đất Số nước (1954-1975) điểm Mức TN Châu Á, châu Âu Châu Phi, châu Mĩ, Số Châu Đại Dương, câu châu Nam Cực Số đại dương điểm Tổng Số câu Số điểm TN T N Tổng TL TN TL 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1 1.0 1.0 1 1.0 1.0 1 1.0 1.0 1 1.0 1.0 1 Số điểm Số điểm TL TL Mức Số câu Số câu TN Mức Số Xây dựng CNXH câu nước (tư Số 1975 đến nay) điểm Việt Nam, T L Mức 1.0 1.0 1 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 4.0 3 3.0 3.0 1.0 2.0 MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI TT Chủ đề Xây dựng CNXH ở miền Bắc đấu tranh thống đất nước (1954-1975) Xây dựng CNXH nước (tư 1975 đến nay) Mức Số câu Câu số Mức Cộng 1 1 Số câu 1 Câu số 1 Số câu Việt Nam, Châu Á, châu Âu Mức Mức Câu số 2 Số câu Châu Phi, châu Mĩ, Câu số Châu Đại Dương, châu Nam Cực đại dương Tổng số câu Số câu 1 Câu số 10 2 10 Họ tên:………………………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Lớp: MÔN: TIẾNG VIỆT– LỚP Trường: NĂM HỌC : 2016 - 2017 Thời gian: Điểm phút Lời phê Giáo viên Người coi: ………… …… Người chấm: ……… …… A Kiểm tra đọc 10 điểm I Đọc trả lời câu hỏi Con ngan nhỏ Con ngan nhỏ nở ba hôm, trông to trứng tí Nó có lông vàng óng Một màu vàng đáng yêu màu tơ non guồng Nhưng đẹp đôi mắt với mỏ Đôi mắt hột cườm, đen nhánh hạt huyền lúc long lanh đưa đưa lại có nước làm hoạt động hai bóng mỡ Một mỏ nhung hươu vừa ngón tay đứa bé đẻ có lẽ mềm mại thế, mọc ngắn trước đầu xinh xinh vàng xuộm Ở bụng, lủn hai chân bé tí màu đỏ hồng (Theo Tô Hoài) Đoạn văn tả ? (M1 : 0.5 điểm) a Con vịt b Con gà c Con ngan Con ngan to nào? ( M2 : 0.5 điểm ) a To nắm tay b To bàn tay c To trứng tí Tìm từ điền vào chỗ trống ( M1: 0.5 điểm ) a Một màu vàng …………………………như màu tơ non guồng b Ở bụng, lủn chủn…………………………bé tí màu đỏ hồng Đoạn văn cho em biết về: ( M2 : 0.5 điểm ) a Vẻ đáng yêu tơ non b Vẻ đáng yêu bàn tay em bé c Vẻ đáng yêu ngan nở Viết câu tả đôi chân ngan ( M3 : điểm ) * Kiểm tra nghe nói ( điểm ) Giáo viên hỏi hai câu : Em chọn câu “Con ngan nhỏ” em thích đọc câu Em thích phận ngan nhất? Em giải thích em thích không? ( Học sinh trả lời theo ý hiểu ) B.Kiểm tra viết Viết tả ( điểm) Mùa hè Mùa hè hoa rau muống Tím lấp lánh đầm Cơn mưa rào ập xuống Cá rô lạch sân Mùa hè nắng vàng Bãi cát dài chói nắng Con sông qua mùa cạn, Nước dềnh rộng mênh mang ( Tạ Vũ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………… Bài tập * Điền âm vần Bài 1.Điền vào chỗ trống ch hay tr (M1: 0.5 điểm) Con … ăn Cái … ăn Bài Điền vần ươ ưa Tr….ng học Hộp s… * Tìm từ thích hợp Bài Nối từ ngữ cột a với từ ngữ em chọn cột b để thành câu ( M2: 0.5 điểm) A B chăm Bạn Hồng xanh mơn mởn viết chữ đẹp sai trĩu 4.Chọn từ cho ngoặc điền vào chỗ trống để tạo thành câu văn sau: ( M2- 0.5 điểm) Mẹ em…………………… ngon ( tưới cây, đạp xe, nấu cơm) Hãy viết từ đến tên loại rau em biết ( M3: điểm ) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KỲ II - LỚP PHẦN ĐỌC HIỂU - NĂM HỌC 2016 – 2017 Mức Mức Mức Mức TT Cộng Chủ đề TN Đọc hiểu văn Kiến thức Tiếng Việt TL TN TL TN TL TN TL Số câu Câu số 1, 2,3 4, 5, Số câu 1 Câu số TS câu Tổng số TS điểm câu câu câu câu câu câu câu câu điểm điểm 1 Điểm điểm điểm điểm Trường: …… …………………… … ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II - LỚP Họ tên HS: …… …………………… Lớp:……………… NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN: 75 PHÚT (Không kể thời gian kiểm tra đọc thành tiếng) Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm 2017 Điểm Nhận xét thầy cô ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Phần I: Kiểm tra đọc (10 điểm): Đọc thành tiếng (4 điểm): - Nội dung: Bốc thăm, đọc trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc + Cuộc chạy đua rừng + Buổi học thể dục + Một mái nhà chung + Bác sĩ Y - éc - xanh + Cuốn sổ tay + Mặt trời xanh + Sự tích Cuội cung trăng - Thời lượng: Khoảng 70 tiếng/ phút Đọc thầm văn sau trả lời câu hỏi (6 điểm): 35 phút Rừng nắng Trong ánh nắng mặt trời vàng óng, rừng khô lên với tất vẻ uy nghi tráng lệ Những thân tràm vươn thẳng lên trời chẳng khác nến khổng lồ Đầu rủ phất phơ đầu liễu bạt ngàn Từ biển xanh rờn ngả sang màu úa, ngát dậy mùi hương tràm bị hun nóng mặt trời Tiếng chim không ngớt vang xa, vọng lên trời cao xanh thẳm không Trên trảng rộng chung quanh lùm bụi thấp, ta nghe thấy tiếng vù vù bất tận hàng nghìn loại côn trùng có cánh Chúng không ngớt bay đi, bay lại hoa nhiệt đới sặc sỡ Mùi hương ngòn ngọt, nhức đầu loài hoa rừng không tên đằm vào ánh nắng ban trưa Mùi hương khiến người dễ sinh buồn ngủ Người ta sẵn sàng ngả lưng bóng lơ mơ đưa vào giấc ngủ chẳng đợi chờ… Theo Đoàn Giỏi Câu 1: Bài văn tả loài cối đâu ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Ở bãi biển B Ở rừng C Ở cánh đồng Câu 2: Loài nhắc đến ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Cây phi lao B Cây liễu C Cây tràm Câu 3: Rừng miêu tả vào thời điểm ngày ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Buổi sáng sớm B Buổi trưa C Buổi chiều tối Câu 4: Tác giả nghe âm rừng ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Tiếng chim B Tiếng côn trùng C Cả hai ý Câu 5: Vì người ta dễ buồn ngủ rừng ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Vì rừng đẹp B Vì khu rừng rộng lớn C Vì mùi hương loài hoa rừng Câu 6: Bài văn miêu tả ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Rừng B Các loài vật C Các loài côn trùng Câu 7: Câu viết theo mẫu câu “Ai nào” ? Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng: A Đầu rủ phất phơ đầu liễu bạt ngàn B Các loài côn trùng không ngớt bay đi, bay lại C Người ta ngả lưng bóng lơ mơ ngủ Câu 8: Bài văn có hình ảnh so sánh ? Đó hình ảnh nào? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………… ……………………… Câu 9: Em yêu thích hình ảnh văn? Vì sao? ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… Phần II: Kiểm tra viết (10 điểm): Chính tả (nghe - viết) ( 15 phút) Đoạn “ Sự tích Cuội cung trăng” ( TV 3/ Tập 2/ Tr.132) Tập làm văn: ( 25 phút) Viết đoạn văn ngắn ( từ – 10 câu ) kể việc làm tốt em làm TRƯỜNG :…………………….……… BÀI KIỂM TRA ÐỊNH KÌ CUỐI NÃM HỌC 2016-2017 Họ tên:…………………………………… MÔN TIẾNG VIỆT LỚP Lớp: ……………… PHẦN KIỂM TRA ĐỌC Điểm Lời nhận xét giáo viên I Đọc thành tiếng II Đọc thầm làm tập (Thời gian làm 35 phút) Chiều ngoại ô *Đọc thầm văn: Chiều hè ngoại ô thật mát mẻ thật yên tĩnh Khi tia nắng cuối nhạt dần gió bắt đầu lộng lên Không khí dịu lại nhanh lát, ngoại ô chìm vào nắng chiều Những buổi chiều hè êm dịu, thường lũ bạn dạo dọc kênh nước vắt Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm thảm trải đón bước chân người Qua nhà cuối phố ruộng rau muống Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh Rồi rặng tre xanh thầm gió Đằng sau lưng phố xá, trước mặt đồng lúa chín mênh mông khoảng trời bao la, đám mây trắng vui đùa đuổi cao Con chim sơn ca cất tiếng hót tự do, thiết tha khiến người ta phải ao ước giá có đôi cánh Trải khắp cánh đồng ráng chiều vàng dịu thơm đất, gió đưa thoang thoảng hương lúa chín hương sen Vẻ đẹp bình dị buổi chiều hè vùng ngoại ô thật đáng yêu Nhưng có lẽ thú vị chiều hè ngoại ô thả diều lũ bạn Khoảng không gian vắng lặng nơi bãi cỏ gần nhà tự nhiên chen chúc cánh diều Diều cốc, diều tu, diều sáo đua bay lên cao Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng Những cánh diều mềm mại cánh bướm Những cánh diều mảnh hồn ấu thơ bay lên với khát vọng Ngồi bên nơi cắm diều, lòng lâng lâng, muốn gửi ước mơ theo cánh diều lên tận mây xanh Theo NGUYỄN THỤY KHA * Dựa vào nội dung đọc, khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời hoàn thành tiếp tập: Câu (0,5 điểm) Cảnh buổi chiều hè ngoại ô nào?( M1) A Cảnh buổi chiều vùng ngoại ô đẹp, hấp dẫn B Cảnh buổi chiều hè vùng ngoại ô thật mát mẻ thật yên tĩnh C Cảnh buổi chiều vùng ngoại ô ồn ào, náo nhiệt Câu (0,5điểm) Từ nghĩa với từ “bao la” là: (M1) A Bát ngát B Cao vút C Thăm thẳm D Mát mẻ Câu (0,5 điểm) Câu văn tả vẻ đẹp ruộng rau muống?(M2) A Hai bên bờ kênh, dải cỏ xanh êm thảm trải đón bước chân người B Qua nhà cuối phố ruộng rau muống C Mùa hè, rau muống lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh Câu (0,5 điểm) Điều làm tác giả cảm thấy thú vị buổi chiều hè vùng ngoại ô?(M 2) A Ngắm cảnh đồng quê bình B Ngắm cảnh đồng quê thả diều lũ bạn C Được hít thở bầu không khí lành Câu (0,5điểm): Câu "Những cánh diều mềm mại cánh bướm." thuộc mẫu câu nào?(M2) A Ai làm gì? B Ai gì? C Ai nào? Câu ( 0,5 điểm) Dòng gồm từ láy?(M 3) A Mát mẻ, mơn mởn, lấp lánh, thầm, mênh mông B Thiết tha, ao ước, thoang thoảng, vắng lặng, chen chúc C Vi vu, trầm bổng, phố xá, mềm mại, lâng lâng Câu (1 điểm) Thêm trạng ngữ cho câu sau: (M3) …………………………., dải cỏ xanh êm thảm trải đón bước chân người Câu (1 điểm) Tìm chủ ngữ, vị ngữ câu sau (M3) Những cánh diều mảnh hồn ấu thơ bay lên với khát vọng Chủ ngữ: Vị ngữ:………………………………………………… Câu (1 điểm) Gạch gạch hình ảnh nhân hóa câu sau ? (M4) Đằng sau lưng phố xá, trước mặt đồng lúa chín mênh mông khoảng trời bao la, đám mây trắng vui đùa đuổi cao Câu 10 (1 điểm) Viết câu có danh từ: (M4) ………………………………………………………………………………………… - HẾT - Giáo viên coi Giáo viên chấm …………………………………… ………………………………………… ĐỀ BÀI KIỂM TRA ÐỊNH KÌ CUỐI NÃM HỌC 2016-2017 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP PHẦN KIỂM TRA VIẾT (Thời gian 45 phút không kể thời gian chép đề) I Chính tả Nghe - viết) (2 điểm) (Thời gian 15 phút) Đường Sa Pa Xe leo chênh vênh dốc cao đường xuyên tỉnh Những đám mây trắng nhỏ sà xuống cửa kính ô tô tạo nên cảm giác bồng bềnh huyền ảo Chúng bên thác trắng xóa tựa mây trời, rừng âm âm, hoa chuối rực lên lửa Tôi lim dim mắt ngắm ngựa ăn cỏ vườn đào ven đường Con đen huyền, trắng tuyết, đỏ son, chân dịu dàng, chùm đuôi cong lướt thướt liễu rủ Trích: Đường SaPa (TV4 - Tập II - trang 102) II Tập MA TRẬN RA ĐỀ MÔN TIẾNG VIỆTCUỐI HỌC KỲ II - LỚP Năm học: 2016-2017 Phần Câu Nội dung kiến thức cần kiểm tra Kiểm tra kỹ đọc thành tiếng: Điểm Mức (3đ) Đọc trôi chảy lưu loát đoạn văn, diễn cảm, tốc độ (khoảng 120 tiếng/phút) Kiểm tra kỹ đọc hiểu : (7đ) Tìm hiểu nội dung đọc (1đ) M1 Tìm hiểu nội dung đọc (0,5đ) M2 Tìm hiểu nội dung đọc (0,5đ) M1 Tìm hiểu nội dung đọc (0,5đ) M2 Tìm hiểu nội dung đọc (0,5đ) M3 Tìm hiểu nội dung đọc (1đ) M4 Từ đồng nghĩa (0,5đ) M1 Từ đồng âm (1đ) M4 Cách nối vế câu ghép (0,5đ) M3 10 Xác định cặp quan hệ từ câu ghép (1đ) M2 ĐỌC Chính tả (nghe-viết): VIẾT Kiểm tra kỹ nghe-viết tả, Chính tả trình bày sẽ, hình thức văn, tốc độ viết (khoảng 100 chữ/15 phút) không mắc lỗi TLV (2đ) Viết văn: Kiểm tra kỹ viết văn tả người có nội dung đề yêu cầu (8đ) Trường: …… …………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II - LỚP Họ tên HS: …… …………………… Lớp:……………… NĂM HỌC: 2016 - 2017 MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN: 75 PHÚT (Không kể thời gian kiểm tra đọc thành tiếng) Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm 2017 Điểm Nhận xét thầy cô ……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… I PHẦN KIỂM TRA ĐỌC (10 ĐIỂM) Đọc thành tiếng: (3 điểm) Bài đọc: Công việc (TV5 - Tập / Tr.126) Mỗi HS đọc khoảng 115 tiếng / phút Đọc hiểu: (7 điểm) (35 phút) Đọc sau trả lời câu hỏi: CHIM HỌA MI HÓT Chiều vậy, chim họa mi tự phương bay đến đậu bụi tầm xuân vườn nhà hót Hình vui mừng suốt ngày rong ruổi bay chơi khắp trời mây gió, uống nước suối mát lành khe núi Cho nên buổi chiều tiếng hót có êm đềm, có rộn rã, điệu đàn bóng xế âm vang tĩnh mịch, tưởng làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ Hót lúc lâu, nhạc sĩ giang hồ không tên không tuổi từ từ nhắm hai mắt lại, thu đầu vào lông cổ, im lặng ngủ, ngủ say sưa sau viễn du bóng đêm dày Rồi hôm sau, phương đông vừa vẩn bụi hồng, họa mi lại hót vang lừng chào nắng sớm Nó kéo dài cổ hót, tựa hồ muốn bạn xa gần lắng nghe Hót xong, xù lông rũ hết giọt sương nhanh nhẹn chuyền từ bụi sang bụi kia, tìm vài sâu ăn lót dạ, đoạn vỗ cánh bay vút (Theo Ngọc Giao) Câu 1: (1 điểm) Con chim họa mi từ đâu bay đến? Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: A Từ phương Bắc B Từ phương Nam C Từ rừng D Không rõ từ phương Câu 2: (0,5 điểm) Những buổi chiều, tiếng hót chim họa mi nào? Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: A Trong trẻo, réo rắt B Êm đềm, rộn rã C Lảnh lót, ngân nga D Buồn bã, nỉ non Câu 3: (0,5 điểm) Chú chim họa mi tác giả ví ai? Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: A Nhạc sĩ tài ba B Nhạc sĩ giang hồ C Ca sĩ tài ba D Ca sĩ giang hồ Câu 4: (0,5 điểm) Hãy miêu tả lại cách ngủ chim họa mi? …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 5: (0,5 điểm) Vì buổi sáng chim họa mi lại kéo dài cổ hót? Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: A Vì muốn khoe khoang giọng hót B Vì muốn đánh thức muôn loài thức dậy C Vì muốn luyện cho giọng hay D Vì muốn bạn xa gần lắng nghe Câu 6: (1 điểm) Nội dung văn gì? Viết câu trả lời em: …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Câu 7: (0,5 điểm) Từ đồng nghĩa với từ tĩnh mịch? Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng: A im lặng B vắng C âm thầm D lạnh lẽo Câu 8: (1 điểm) Dòng có từ in đậm từ nhiều ... 1.0 2. 0 MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 20 17 – 20 18 MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI TT Chủ đề Xây dựng CNXH ở miền Bắc đấu tranh thống đất nước (1 954 -1 9 75) Xây dựng CNXH nước (tư 19 75 đến... tích độ sâu trung bình lớn * Tổ chuyên môn thống cho điểm cụ thể Điểm toàn làm tròn theo quy định BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 20 17 -2 018 MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÍ KHỐI Mạch kiến thức, kĩ Số... - HẾT- Giáo viên coi Giáo viên chấm … ………………………………… ………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC 20 17 - 20 18 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP Câu (1 điểm)

Ngày đăng: 20/10/2017, 13:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan