0

đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2

Đề kiểm tra cuối kì I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Đề kiểm tra cuối I Lớp 1 (Toán+TV)2010-2011

Tiểu học

... đề kiểm tra định cuối học INăm học 2 010 - 2 011 Môn: tiếng Việt (Đọc) lớp 1 1. Đọc vần: (Tốc độ đọc khoảng 20 vần /1 phút) (3 điểm) ăm, ut, uôi, yên, ... Điền ? (2 điểm) 8 5 10 7 6 + 2 6 9 10 8Câu 4. (1, 5 điểm)Viết phép tính thích hợp. Câu 5. Số ?: (1 điểm)>, <, =++ --ĐiểmNăm học 2 010 2 011 Môn Toán - Lớp 1 Câu 1. (1, 5 điểm)Phần ... đúng vị trí của mỗi ô.Câu 5. (1 điểm) có 3 hình vuông, 4 hình tam giác. đề kiểm tra định cuối học INăm học 2 010 - 2 011 Môn: tiếng Việt (viết) lớp 1 (Thời gian 20 phút)(Giáo viên đọc cho...
 • 5
 • 1,348
 • 23
CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

CAU TRUC DE KIEM TRA CUOI KI 1 MON TOAN LOP 2

Tư liệu khác

... điểm thẳng hàng là: ; 2) Hình vẽ bên có: a) hình tứ giácb) Hình tam giácGiải toán có lời văn 1) Lớp Hai A có 22 bạn Lớp Hai B có 19 bạn. Hỏi cả hao lớp có bao nhiêu bạn? 2) Thùng lớn đựng 43 ... 2) Một ngày có giờ. *Điền dấu < > = vào ô trống 3) 34 kg + 18 kg 17 kg + 35 kg4) 24 lít + 30 lít 60 lít – 20 lítYếu tố hình học 1) Nêu tên ba điểm thẳng hàngA ... Hỏi cả hao lớp có bao nhiêu bạn? 2) Thùng lớn đựng 43 lít dầu, thùng bé đựng ít hơn thùng lớn 15 lít dầu. Hỏi thùng bé đựng bao nhiêu lít dầu?...
 • 2
 • 1,574
 • 1
đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 cả hai ban

đề kiểm tra học 1 lớp 11 cả hai ban

Hóa học

... .Câu 2. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các khí trong các lọ mất nhãn sau:N 2 , O 2 , NO, NO 2 , NH3, CO 2 , SO 2 Câu 3.Bằng PƯHH chứng minh sự có mặt các ion trong dung dịch: Ca 2+ , NH4+,Ba 2+ , ... .Câu 2. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các khí trong các lọ mất nhãn sau:H 2 , O 2 , NO, NO 2 , NH3, CO 2 , SO 2 Câu 3.Bằng PƯHH chứng minh sự có mặt các ion trong dung dịch: Mg 2+ , NH4+,Ba 2+ , ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề kiểm tra học kỳ 1 Câu1.Viết phương trình phân tử và ion thu gọn từ các cặp chất sau: 1. BaCl 2 + AgNO3 →. . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 5
 • 1,146
 • 6
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

Đề kiểm tra học 1 lớp 11

Vật lý

... 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi:3 1[ 1] c 2[ 1] b 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] b 7[ 1] a 8[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] c 11 [ 1] d 12 [ 1] a Ô ỏp ỏn ca thi :2 1[ 1] b 2[ 1] a 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] c ... 9[ 1] c 10 [ 1] d 11 [ 1] b 12 [ 1] b Ô ỏp ỏn ca thi :1 1[ 1] d 2[ 1] b 3[ 1] b 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] d Đáp án tự luận Đề chẵn Câu 1 Lực điện F= 8 .10 -3NHiệu ... chuyn1 in tớch q theo mt ng trũn bỏn kớnh r l?a A= 2. r.q b A=0 c A=q. 2r d A= .r 2 .qĐáp ánÔ ỏp ỏn ca thi:4 1[ 1] b 2[ 1] c 3[ 1] c 4[ 1] c 5[ 1] d 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] b 11 [ 1] d 12 [...
 • 13
 • 992
 • 17
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 12

Đề kiểm tra học 1 lớp 12

Vật lý

... dụng 2 đầu tụ điện đạt giá trị cực đại? Tìm giá trị cực đại đó?Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIIIHọ Và Tên: Lớp. 1/ ... cp thỡ Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Mỏy bin th cú s vũng dõy cun s cp ln hn s vũng dõy cun ... Sở GDĐT Tỉnh LaocaiTrờng THPT số II Mờng Khơng đề kiểm tra học Lớp 12 Môn : Vật líThời gian 60 phútĐềIIHọ Và Tên: Lớp. 1/ Súng dc l súng cú phng dao ng:a Vuụng gúc vi phng truyn...
 • 10
 • 880
 • 2
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 LỚP 6,8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC 1 LỚP 6,8

Lịch sử

... phương Tây: (1 điểm ) PHỊNG GIÁO DỤC AN NHƠNTRƯỜNG THCS NHƠN TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC : 20 08 -20 09 MƠN : LỊCH SỬ 8 Thời gian làm bài 45’(khơng kể thời gian phát đề ) Câu 1: ( 2 điểm) ... GIÁO DỤC AN NHƠNTRƯỜNG THCS NHƠN TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC : 20 08 -20 09 MƠN : LỊCH SỬ 6 Thời gian làm bài 45’(khơng kể thời gian phát đề ) Câu 1: ( 4 điểm)*Vì sao xã hội ngun thủy ... đời sau bài học gì ? ĐÁP ÁN ,THANG ĐIỂM KIỂM TRA HỌC IMƠN: LỊCH SỬ 6NĂM HỌC :20 08 -20 09Câu 1: ( 4 điểm) * vì sao xã h ội ngun thủy tan rã: ( 2 điểm)- Công cụ kim loại ra đời làm cho sản...
 • 6
 • 873
 • 1
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8

Đề kiểm tra học 1 lớp 8

Tư liệu khác

... CÔNG DÂNLỚP 8 – HỌC I - NĂM HỌC: 20 06 – 20 07A / TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3,0 điểm)I / Chọn câu trả lời đúng nhất: (2, 0 điểm)Mỗi câu chọn đúng: 0.5 điểmCâu 1: D Câu 3: DCâu 2: C Câu ... Điền khuyết: (1, 0 điểm) 1. tinh thần 3. xây dựng 2. phong phú 4. phòng chốngB / TỰ LUẬN: (7 điểm)Câu 1: (1, 0 điểm)Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá các dân tộc khác. (0 ,25 điểm)Luôn ... các dân tộc. (0,5 điểm)Đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình. (0 ,25 điểm)Câu 2: (2, 0 điểm)+ Biểu hiện của lao động tự giác: Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở.(0,5...
 • 2
 • 1,026
 • 1
de kiem tra hoc ki 1 lop 8

de kiem tra hoc ki 1 lop 8

Lịch sử

... :LỊCH SỬ – LỚP :8I.Trắc nghiệm khách quan:(3 điểm)câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trả lờia a d a b ba c a b b bCâu 13 : Đức, Liên Xô(o,5 điểm) Nhật, Mó (o,5 điểm)II.Tự luận: Câu 1: Nhật trở ... hai sự kiện sau: -22 /6 /19 41, phát xít ……………tấn công………………………… -7 / 12 /19 41, ……………………tấn công ………………ở Trân Châu Cảng. II.Tự luận :(6 điểm) Câu 1: Những sự kiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX – ... trận Đồng Minh chống pháp xít được thành lập vào thời gian nào? a. 1/ 19 41 b. 10 /19 41 c .1/ 1944 d. 10 /19 44Câu 10 :Sự mâu thuẫn giữa phe đế quốc với Liên Xô được Anh, Pháp, Mó giải quyết như...
 • 5
 • 894
 • 2
de kiem tra cuoi ki 1

de kiem tra cuoi ki 1

Tư liệu khác

... số: 796 3 12 , 786 3 12 , 796 423 , 7 625 43 là:A. 796 3 12 B. 786 3 12 C. 796 423 D. 7 625 43 2. Năm 12 84 thuộc thế kỷ thứ mấy ?A. X B. XI C. XII D. XIII3. Trung bình cộng của các số: 17 3; 14 6; 13 1 là:A. ... lămBài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S ( 1 đ) a/ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;10 ;… là dãy số tự nhiên b/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;… là dãy số tự nhiên c/ 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 là dãy ... là:A. 300 B. 15 0 C. 27 7 D. 3054. 5 tạ 70 kg = ? kgA. 570 kg B. 5070 kg C. 750 kg D. 5007 kg5 . 48 : ( 2 x 4) = ?A. 6 B. 4 C. 5 D. 3ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KI IMÔM: Chính tảTHỜI GIAN: 15 PHÚTCỬA...
 • 9
 • 774
 • 0
đề kiểm tra học kì 1 lớp 7

đề kiểm tra học 1 lớp 7

Ngữ văn

... Bảo Lâm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP 7 (Năm học 2 010 -2 011 )Môn:ToánThời gian làm bài : 90 Phút CÂU 1: Tìm x biết : 1 2 04x + =CÂU 2: Tính 2 24 :1 7 5æ ö÷ç-÷ç÷è ... lớp 7A là 20 cây.Tính số cây mỗi lớp đã trồng.CÂU 7: Tính giá trị của biểu thức sau: 1 2. 16 64 3 2 − +CÂU 8: Cho hàm số f(x) = -2x 2 -5.a) Tính f( -2) b) Tính f( 1 2 )CÂU ... số sau: a) y= 2x b) y= 1 2 − x c) y= -xCÂU 10 : Cho tam giác ABC vuông tại A,có µ047B =.Hãy tính µCCÂU 11 : Vẽ cặp góc so le trong xQP,yPQ có số đo độ bằng 12 00 .Hỏi hai...
 • 2
 • 555
 • 1
Đề kiểm tra cuối kì 1 2010- 2011 theo cktkn

Đề kiểm tra cuối 1 2010- 2011 theo cktkn

Tiểu học

... 615 18 90 19 18 02 Bài 2. : a/ Tính nhanh : (0.5 điểm ) b/ Tìm x: (0,5 điểm)) 21 5 X 86 + 21 5 X 12 + 21 5 + 21 5 = 21 5 x ( 86 + 12 + 1 + 1) = 21 5 x 10 056470 : x = 25 X = 56470: 25 X = 22 54 ... ( 2 điểm) a, 619 .687 + 32. 855 b, 877 25 3 – 28 4 638 c, 378 x 509 d, 25 648 : 56 a, 619 .687 b, 877 25 3 c, 378 d, 25 648 56+ - x 509 324 32. 855 28 4 638 448 21 3 0 28 02 00 6 52 5 42 5 92 615 18 90 ... HÓATRƯỜNG TH SỐ 1 VINH QUANGHọ và tên: Lớp 4 Thứ ngày tháng 10 năm 2 010 KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI INĂM HỌC: 2 010 - 2 011 Môn: Toán - Lớp 4Thời gian: 40 phút( Không kể thời gian giao đề) Điểm Lời...
 • 6
 • 452
 • 0
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 (hay)

Đề kiểm tra học 1 lớp 11 (hay)

Hóa học

... 25 0 ml dung dch NaOH 2M vo 20 0ml dung dch H3PO4 1, 5M. Mui to thnh cú khi lng tng ng l (Na =23 ;P= 31; O =16 )A. 14 ,2g Na 2 HPO4; 32, 8g Na3PO4B. 28 ,4g Na 2 HPO4 ;16 ,4g Na3PO4C. 12 ,0g ... vo 20 ml dung dch axit mnh cú pH = 3 thu c dung dch axit cú pH = 4?A. 10 0ml.B. 18 0ml.C. 10 ml.D. 90ml. Cõu 10 . Sc V lớt khớ CO 2 (ktc) vo 10 0ml dung dch Ca(OH) 2 0 ,15 M thy xut hin 1gam ... 0, 01 ; c = 0, 01; d = 0,03 thỡ gớa tr ca a l A. b = 0, 02 B. b = 0,03 C. b = 0, 01 D. b = 0,04 Cõu 5. Nhit phõn hon ton mui NH4NO 2 sn phm thu c lA. N 2 O, H 2 O.B. N 2 , H 2 O.C....
 • 2
 • 517
 • 8

Xem thêm