0

đề kiểm tra sau tết toán lớp 2

ĐỀ KIÊM TRA TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 5 KÌ 1 LẦN 2(PHAN 1)

ĐỀ KIÊM TRA TRẮC NGHIỆM TOÁN LỚP 5 KÌ 1 LẦN 2(PHAN 1)

Toán học

... A; 1 : 2 ; B. 1: 4 ; C. 4: 1 28 . 2 3 2 giờ bằng : A. 160phút B. 2, 6giờ C. 2giờ 20 phút D. 2, 4 giờ 29 . 30% số A là 25 ,2. A là A. 75,6 B. 84 C. 25 20 30. Một xe máy đi từ A lúc 7 gìơ 20 phút ... và 5 phần nghìn 25 Sau khi bán 3/7 tấm vải thì còn 28 m, ban đầu tấm vải dài : A. 42m B 51m C. 49m 26 . 790ha 28 5m 2 bé hơn A. 790 ,28 50ha B. 790, 028 5hm 2 C. 790 028 5m 2 27 . Độ dài cạnh hình ... B. 12, 3 C. 12, 32 D. 12, 3155. Phép tính 4, 329 ì 100 có kết quả là ? A. 43 ,29 B. 4 329 C. 4 329 0 D. 4 32, 9 56. 9m 6dm = m ?. Số cần điền là:A. 9,6 B. 96 C. 90 D. 96057. 2cm 2 5mm 2 = cm 2 ...
 • 6
 • 2,498
 • 30
đề kiểm tra HK1 môn TV lớp 2-3 (2008-2009)

đề kiểm tra HK1 môn TV lớp 2-3 (2008-2009)

Tiểu học

... Tìm 2 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em. Họ và tên HS : Lớp : Trường : TH NGUYÊN VĂN TRỖINăm học : 20 08 -20 09KiÓm tra ®Þnh kú CUỐI hkim«n : TIẾNG VIỆT - líp3Ngày kiểm tra ... Họ và tên HS : Lớp : Trường : NGUYỄN VĂN TRỖINăm học : 20 08 -20 09KiÓm tra ®Þnh kú CUỐI hkim«n : TIẾNG VIỆT - líp 2 Chữ ký GT Số mật mã ĐIỂMSỐ THỨ TỰ BÀI THI ... kiểm tra : / 12/ 2008Chữ ký GT Số mật mã ĐIỂMSỐ THỨ TỰ BÀI THI Số mật mã (do CTHĐ CT ghi) Chữ ký GKThời gian làm bài: phútBÀI KIỂM TRA ĐỌC:10 điểm1/ Đọc thành tiếng : (6 điểm) 2/ Đọc thầm...
 • 5
 • 770
 • 3
Đề kiểm tra TNKQ môn Toán Lớp 5 theo phương pháp Solo

Đề kiểm tra TNKQ môn Toán Lớp 5 theo phương pháp Solo

Toán học

... 10,048mB. 5, 024 mC. 2, 512mD. 2, 0096m19. Trung bình cộng hai đáy một hình thang là 18cm, chiều cao của nó lá 22 ,5cm. Diện tích của hình thang?A. 405cm 2 B. 20 2,5cm 2 C. 405m 2 D. 20 2cm 20 . Người ... thùng giấy là:5C. 25 3D. 155 24 . Phân số 74 bằng phân số: A. 28 12 B. 28 20 C. 21 12 D. 21 16 25 . Thương của 65 và 2 1 là: A. 12 5B. 86C. 5 12 D. 35 26 . Chữ số 9 trong ... là:A. 21 838B. 21 83,8C. 21 84,8D. 4145 32. Kết quả phép tính: 24 6,9 x 100 là:A. 2, 469B. 24 6900C. 24 690D. 24 6,933. Kết quả phép tính: 24 6,9 : 100 là:A. 2, 469B. 24 690C. 24 6900D. 24 6,934....
 • 13
 • 2,019
 • 14
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA 24 TUẦN TOÁN LỚP 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA 24 TUẦN TOÁN LỚP 6

Toán học

... 1434 > 14 2 3và 13 2 3 > 13 2 7 và 57 2 7 > 5745và 1545 < 15 20 05 20 06 20 06 20 0710 1 10 1&10 1 10 1+ ++ + 20 05 20 06 20 06 20 0710 1 10 110 ... 2 1 13. 1 2 2 + + ữ c) 2 + 4 75 12 d) 5 54 : 2 12 24 + ữ Câu 2. Tìm x biết:a) 67314 : ( x 3 ) = 35 + 160 : 5 b) x 5 = 5 - x c) x 3 x 2+ + + = x d) (x 2 - 4 ) ( x 2 ... thức sau bằng cách hợp lý nhất:a) 21 11 5. . 25 9 7 5 17 5 9b) . . 23 26 23 26 + c) ( 3 1 29 ). 29 15 3 d)5 5 5 5 4 4 447 9 11 13 73 115 20 07e)15 5 15 15 5 1 557 3 11 13 73 23 20 07+...
 • 4
 • 4,808
 • 290
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA KÌ II TOÁN LỚP 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA KÌ II TOÁN LỚP 6

Toán học

... học sinh nam là: 44 – 24 = 20 (học sinh) (0 .25 điểm)Gọi a là số tổ chia được thì a∈ ƯCLN (24 , 20 ) (0 .25 điểm)Ta có: 20 = 2 2 . 5 24 = 2 3 . 3ƯCLN (24 , 20 ) = 2 2 = 4 (0 .25 điểm)Vậy số tổ chia ... điểm)Vì 32 32 32% 99 100> =hay 2 2 2 2 32% 3.5 5.7 7.9 97.99+ + + + >(0 .25 điểm) Hết Trêng THCS H¶i HËu Líp 6 Hä vµ tªn: …………………………… @ Bµi 2: T×m x biÕt: 2 3 1) (2, 8 32) : 90; ... −(0 .25 điểm) 24 1x .7 5= −(0 .25 điểm)x = 24 35−(0 .25 điểm)Bài 3: Số học sinh giỏi: 40 .20 % = 8 (em) (0 .25 điểm) Trờng THCS Hải Hậu Lớp 6 Họ và tên: @ Đề 3 - Đề thi năm học 20 04- 20 05HÃy...
 • 10
 • 11,876
 • 893
Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Toán lớp 2

Đề Kiểm tra giữa kỳ I_Toán lớp 2

Toán học

... : ………… Câu 2 : Tính nhẩm ( 1 điểm ) :9 + 2 + 4 = … 8 + 2 + 7 = ……9 + 1 + 3 = …… 8 + 3 – 5 = …….Câu 3 : Đặt tính rồi tính : 2 điểm 24 + 36 96 – 42 80 + 15 53 – 12 Câu 4 : ( 2 điểm ) Điền ... đúng :Số hình tứ giác có trong hình vẽ là :A. 2 B . 3C. 4 Hết 2 Trường: KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ IHọ và tên:…………………………… Lớp: ………………………………… Môn: Toán – Khối IIĐiểmĐọc thành tiếng:Đọc thầm:Viết:Lời ... ………5 + 9 29 + 7 … 48 - 8 18 + 9 …….9 + 18Câu 5 : 1 điểm1dm = … cm 40 cm = ……dm5 dm = … cm 20 cm = ……dm Câu 6 : 1 điểm . Đoạn thẳng MN dài 8 cm , đoạn thẳng PQ dài hơn đoạn thẳng MN là 2cm. a....
 • 3
 • 400
 • 1
DE KIEM TRA HK I TOAN LOP 7

DE KIEM TRA HK I TOAN LOP 7

Toán học

... ĐT ĐĂKR’LẤP KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 20 10 – 20 11TRƯỜNG THCS NGUYỄN CÔNG TRỨ Mơn: Tốn 7 (Thời gian 90 phút)ĐỀ CHÍNH THỨC:Câu 1: (1 điểm) Cho A = (-5,85 + 11,3 + 5,7 + 0,85).65 2 a. Rút gọn ... 0,85).65 2 a. Rút gọn A b. So sánh A với 2 57Câu 2: (2, 5 điểm) Thực hiện phép tính một cách hợp lý.a. (1,5)3.8 b. 2 3 13: . 36 2 9 − + ÷  c. 5 5 10 2 6 10: :7 11 3 7 11 3− − − − ... điểm) Ba lớp 6A, 7A, 8A qun góp sách cũ được 156 quyển. Tìm số quyểnsách của mỗi lớp qun góp được. Biết rằng số sách mỗi lớp qun góp tỉ lệ với 2: 3:7.Câu 4: (1 điểm)Cho hàm số y = f(x) = 3x 2 +...
 • 2
 • 699
 • 3
de kiem tra CHKI - mon Toan Lơp 3

de kiem tra CHKI - mon Toan Lơp 3

Toán học

... ĐỀ SỐ 2 Trường Tiểu học A Túc Lớp 3 Họ và tên: KIỂM TRA GIỮA KÌ IMôn: Toán. Thời gian: 40 phútNgày kiểm tra: / /20 10. Ngày trả bài / /20 10BÀI LÀMI. Phần trắc nghiệm: ... là: A. 16 B. 26 C. 14 4. Tìm số bé nhất trong các số sau : 4 12 ; 421 ; 570 ; 635. A. 635 B. 570 C. 421 D. 4 12 5. Tìm x của phép tính sau : x - 165 = 356 ; x = ? A. 426 B. 521 C. 621 II. Phần ... Đặt tính rồi tính: 42 × 2 35 : 7 375 + 357 825 - 366 Điểm Lời phê của thầy (Cô) giáoĐáp án và thang điểm (Đề số 2) I. Phần trắc nghiệm khách quan: (5 điểm)Câu hỏi 1 2 3 4 5Đáp án A B C...
 • 4
 • 738
 • 7
Tài liệu De kiem tra HK II toan lop 7(1)

Tài liệu De kiem tra HK II toan lop 7(1)

Tư liệu khác

... (cm) IC 2 = BC 2 – IB 2 ⇒ IC = 8 cmc/ Ta có IA = IB (chứng minh trên)Mà ∆AHI vuông tại H nên : IA > IH⇒IB > IH0,50,750 ,25 0 ,25 0 ,25 0,50 ,25 0 ,25 0,5AB 12 IA = IB = = = 6 2 2 ... = 2x4 – 8x 2 b/ Tính đúng P(x) - Q(x) = -2x 2 + 81,01,0Bài 3( 1,5đ )a/ Lập bảng tần số đúngb/ X ≈ 8.8 M0 = 90,750,50 ,25 Bài 4( 1,5đ ) a/ Tìm và kết luận : x = 2 là nghiệm ... IIMôn: TOÁN 7Bài Nội dung Thang điểmBài 1( 1,5đ )a/ Vẽ đồ thị đúngb/ Tìm và kết luận : Điểm M (16; -48) thuộc đồ thị của hàm số y = - 3x 0,750,75Bài 2 ( 2 )a/ Tính đúng P(x) + Q(x) = 2x4...
 • 2
 • 1,225
 • 11
Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 12 năm 2008-2009 Bình Dương docx

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 12 năm 2008-2009 Bình Dương docx

Cao đẳng - Đại học

... và x 2 nên yCĐ . yCT = 5 ↔ (2x1 – m).(2x 2 – m) = 5 ↔ 4x1.x 2 – 2m.(x1 + x 2 ) + m 2 = 5 ↔ 4.(m – 1) – 2m .2 + m 2 = 5 ↔ m 2 = 9 0 ,25 đ ↔ m = –3 (loại m = 3) 0 ,25 đ ... AB 2 = = 3a 2 – a 2 = 2a 2 → SA = a 2 . 0 ,25 đ từ đó V = 13.SABCD.SA = 0 ,25 đ = 13.a 2 .a 2 = 3 2 3a. 0 ,25 đ 1. Theo chương trình chuẩn: Câu IV.a (2 điểm) 1/ Tam ... = x 2 – 2x + m – 1 0 ,25 đ từ đó (C) có 2 điểm cực trị khi f(x) có 2 nghiệm phân biệt ≠ 1 ↔ ∆' > 0 và f(1) ≠ 0 ↔ 2 – m > 0 và m – 2 ≠ 0 ↔ m < 2 0 ,25 đ khi đó, 2 điểm...
 • 4
 • 789
 • 6
Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 1 pptx

Tài liệu Bộ đề kiểm tra học kỳ toán lớp 6 đề 1 pptx

Toán học

... Câu 2: Hai số nào sau đây là nghịch đảo của nhau? A. 1,3 và 3,1 ; B. 2 3− và 3 2 ; C. – 0 ,2 và – 5; D. 1 và –1 Câu 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng? 20 20 5 5 25 2 30 ... biết 10 22 x< ≤− Câu 11: (0,75 điểm) a) So sánh 1 2. 3 với 11 23 − b) Tính 111 11 .2 2.3 3.4 20 05 .20 06+++ +"""" (tổng này có 20 05 số hạng) Câu 12: (1,75 ... 34 : 3 + 2 3: 2 2 là: A. 2 B. 8 C. 11 D. 29 . Câu 7. Kết quả sắp xếp các số 2; −3; −101; −99 theo thứ tự tăng dần là: A. 2; −3; −99; −101 B. −101; −99; 2; −3 C. −101; −99; −3; 2 D. −99;...
 • 5
 • 2,586
 • 36

Xem thêm