0

đề kiểm tra 1 tiết toán lớp 6 chương 2

Đề Kiểm tra 1 tiết toán 6 tiết 20

Đề Kiểm tra 1 tiết toán 6 tiết 20

Toán học

... 2) Chuyển vế đúng 0 ,25 đ Tính đúng x 2 0 ,25 đ Lập được x 2 =6 2 0 ,25 đ Vậyx =6 0 ,25 đ 2) Tính đúng 5 2 0 ,25 đ Chuyển vế 0 ,25 đ Tính được 12 x =24 0 ,25 đKết quả 0 ,25 đ Bài 3: ( 2, 5đ) 1) Áp dụng tính ... 1) 5x 2 =18 0 2 ) 12 x +1 = 5 2 Câu 3: (2 )Tính giá trị của biểu thức (bằng cách họp lý nhất nếu có thể ) 1) 34.99+34 2) 2008 .20 07 +20 07 -20 09 .10 07Câu 4 : Viết số 23 4 56 dưới dạng tổng ... thừa của 10 ĐÁP ÁNA- TRẮC NGHIỆM : I Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ x 6= 3đB- TỰ LUẬN Bài 1: (1, 5đ)Lời giải +công thức đúng 1 Kết quả đúng 0,5đ Bài 2: (2 )Giải các bất phương trình sau : 2) Chuyển...
 • 3
 • 7,961
 • 36
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 6( Nhiều đề)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TOÁN 6( Nhiều đề)

Toán học

... nhau.⇒ BD = BC + CD = 10 + 6 = 16 (cm) Vậy: AC = BD.b) Ta có: AD = AB + BC + CD = 6 + 10 + 6 = 22 (cm) I là trung điểm của đoạn thẳng AD nên: AI = ID = AD : 2 = 22 : 2 = 11 (cm)c) K là trung ... ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾTMÔN: HÌNH HỌC 6 Bài 1: (4đ) a) Đoạn thẳng AB là gì? Vẽ hình minh họa. b) Vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB. Nêu cách vẽ.Bài 2: (2 ) Điền ... 2 = 11 (cm)c) K là trung điểm của BC nên: BK = KC = BC : 2 = 10 : 2 = 5 (cm) Ta có: AK = AB + BK = 6 + 5 = 11 (cm) Vì: AK = AI = 11 cm (K, I nằm giữa A, D) nên I và K trùngnhau. 0.50.50.50.50.50.5...
 • 3
 • 3,416
 • 41
Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Đề kiểm tra 1 tiết Vật lý 6, 7, 8, 9 học kỳ 2

Vật lý

... là 6 V và 3 V lần lượt.TH 1 : Ta có U 1 / U 2 = n 1 / n 2 suy ra n 2 = U 2 .n 1 / U 1 = 6. 4400 / 22 0 = 12 0 vòngTH 2 : Ta có U 1 / U 2 = n 1 / n 2 suy ra n 2 = U 2 .n 1 / U 1 = ... Q 1 = m 1 .c 1 .∆t 1 =0 ,6. 800. (10 0 -20 ) =38400 J Nhiệt lượng do nước thu vào: Q 2 = m 2 .c 2 ∆t 2 = 4. 420 0. (10 0 -20 ) =13 4000J Nhiệt lượng do ấm nước thu vào : Q= Q 1 + Q 2 = 38400 + 13 4000 ... KÌ 2 VẬT LÝ 6. ( 20 06- 20 07)I. Trắc nghiệm ( 3 đ )A. 1. b 2. d 3.cB. 1. Thể tích 2. Đông đặc 3. Gây ra lực rất lớnC. 1+ b 2+ a 3+cD. 1- S 2- Đ 3- ĐII. 1. ( 2 đ )40oC = OoC + 40oC = 32 oF...
 • 20
 • 10,520
 • 104
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7_cả năm (07-08)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7_cả năm (07-08)

Toán học

... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 Số HS6A6B6C7A7B7C8A8B8C9A9B9CSố HS 1 2 345 6 789 10 11 12 Số HS48475048 46 47454347 41 43 42 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT 7Lần3 Tuần 23 Kiểm tra riêng GV:Lý ... (43) 20 06 :( 16 9) 10 00là :A/ (43) 6 B/ (43) 10 06 C/ (34) 10 06 D/ ( 16 9) 10 03 8) Điền số vào ô vuông để được một tỉ lệ thức đúng : (– 5) :  = ( 1, 2) :3 ,6 11 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ... : 1, 8 : 0,9 = x : ( - 18 ) A/ – 36 B/ 36 C/90 D/ 18 6) ï Số a mà a : ( 2 1 ) 2 = 2 1 là :A/ 2 1 B/ 16 1 C/ ( 2 1 )3D/ 8 1 7) Số x mà 3x = (33)3 là : A/ 9 B/ 6 C/ 39 D/ 27 8)...
 • 69
 • 2,000
 • 11
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6_cả năm (07-08)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 6_cả năm (07-08)

Toán học

... 6 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 Trường THCS Nguyễn Trãi.Châu Đốc.An GiangĐỀ KIỂM TRA 6 Tuần 6 Tháng 10 năm 20 07 Lần 1 Kiểm tra chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian 45 phút (không kể thời gian phát đề ) ... :……………………………………………………… Lớp :………………………………………………………………….Trường THCS Nguyễn Trãi.Châu Đốc.An GiangĐỀ KIỂM TRA 6 Tuần 13 Tháng 12 năm 20 07 Lần 2 Kiểm tra chung ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ HỌC 6 Thời gian ... tố. 2/ Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức số : 20 03 – (5 – 9 + 20 02) ta được : A/ 20 03 + 5 – 9 – 20 02 C/ 20 03 – 5 + 9 – 20 02 B/ 20 03 – 5 – 9 + 20 02 D/ 20 03 – 5 + 9 + 20 02 3/ Khi giải bài toán...
 • 26
 • 2,676
 • 18
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8_cả năm (07-08)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8_cả năm (07-08)

Toán học

... x 2 - 3 C/ x 2 – 3x D/ x 2 + 6x + 9 6) (3x – 2 ) 2 bằng :A/ 9x 2 – 4 B/ 9x 2 + 4 C/ 3x 2 – 12 x + 2 D/ 9x 2 – 12 x + 47) Tích ( 2x – 3 ).(x – 2 ) bằng :A/ 2x 2 – 6 B/ 2x 2 + 6 C/ 2x 2 ... ) 2 ta được û : A/ 9x 2 + 6xy + y 2 B/ x 2 – 6xy + y 2 C/ 9x 2 – 6xy + y 2 D/ 9x 2 – 3xy + y 2 2) Đa thức – 8x3 + 12 x 2 y – 6xy 2 + y3 được thu gọn là : A/ ( 2x + y) 3B/ (– 2 ... :A/ x 2 + y 2 B/ x 2 – y 2 C/ y 2 – x 2 B/ – y 2 – x 2 4) Kết quả của phép chia đa thức : 2x3y +6x 2 y 2 – 4xy 2 cho đa thức 2xy là : A/ 2x 2 – 4xy + 1 B/ x 2 – xy + 5 C/ x 2 +3xy – 2y...
 • 26
 • 1,026
 • 4
Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9_trong năm (07-08)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9_trong năm (07-08)

Toán học

... x 1 = 1 ; x 2 = 20 06 20 07 B/ x 1 = 1 ; x 2 = 20 07 20 06 −C/ x 1 = -1 ; x 2 = 20 06 20 07−D/ x 1 = 1 ; x 2 = 20 06 20 07−4/ Phương trình x 2 + x – 42 = 0 có nghiệm là :A/ x 1 = 1 ; ... nghiệm 2/ Phương trình 9x 2 + 11 x + 2 = 0 có nghiệm :A/ x 1 = 1 ; x 2 = 9 2 B/ x 1 = -1 ; x 2 = 9 2 C/ x 1 = 1 ; x 2 = - 9 2 D/ x 1 = -1 ; x 2 = -9 2 3/ Phương trình 20 06 x 2 + x – 20 07 ... = 1 ; x 2 = - 42 B/ x 1 = 6 ; x 2 = - 7 C/ x 1 = -1 ; x 2 = - 42 D/ x 1 = - 6 ; x 2 = 7 5/ Cho Parabol (P) : 2 2x. Ta có :A/ M ( 0 ; 2) ∈ (P) B/ N ( - 1 ; 2) ∈ (P)C/ H ( -2 ; 1) ∉(P)...
 • 13
 • 1,222
 • 4
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA 24 TUẦN TOÁN LỚP 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA 24 TUẦN TOÁN LỚP 6

Toán học

... 1 434 > 1 4 2 3và 1 3 2 3 > 1 3 2 7 và 57 2 7 > 5745và 1 545 < 1 5 20 05 20 06 20 06 20 07 10 1 10 1 & 10 1 10 1 + ++ + 20 05 20 06 20 06 20 07 10 1 10 ... IICâu 1. Tính giá trị các biểu thức sau bằng cách hợp lý nhất:a) 21 11 5. . 25 9 7 5 17 5 9b) . . 23 26 23 26 + c) ( 3 1 29 ). 29 15 3 d)5 5 5 5 4 4 447 9 11 13 73 11 5 20 07e) 15 5 15 ... 13 73 11 5 20 07e) 15 5 15 15 5 1 557 3 11 13 73 23 20 07+ + + ++ + + +Câu 2. Tìm x biết: a) x - 3 7 3 27 11 8 46 49 5. b) x . c) . x . 10 15 5 22 12 1 9 23 24 65 73= + = =Câu 3. a)...
 • 4
 • 4,812
 • 290
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA KÌ II TOÁN LỚP 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ CÁC ĐỀ KIỂM TRA KÌ II TOÁN LỚP 6

Toán học

... đây là 1 mẫu chung của 5 1 4 21 , , , 6 8 15 35 :A. 12 0 B. 420 C. - 12 60 D. 16 0Câu 6. Tìm x biết: x + 2 33 4=A. 11 12 x=B. 6 12 x=C. 1 12 x=D. x = 1 Câu 7. Tìm x biết: x . 2 53 ... +5 2 5 9 5. . 1 7 11 7 11 7 b) B = 8 3 87 + 2 - 49 13 9  ÷ c) C = 2 9 1, 15 :0 ,1 5 20 1 1 2 33 6 − + + ÷ + d) D = ( )( ) ( )( )3 4 3 2 2 2 2 3 2 .5 .11 . 2. 5 .11 7 ... 1 3 1 999 1 ;1 ;1 ; ;1 2 2 3 3 4 4 10 00 10 00− = − = − = − =(0 .25 điểm)Vậy P = 1 2 3 999 1 . . 2 3 4 10 00 10 00=(0 .25 điểm)b. Ta có: 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 3.5 5.7 7.9 97.99 3...
 • 10
 • 11,878
 • 893
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI lớp 10 CB

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI lớp 10 CB

Hóa học

... 11 .Hàm số nào trong các đồ thị hàm số sau đồng biến trên ¡ : 1 a. y=( 2) 6 2 x− − 2 1 1c. y= ( ) 1 20 0 20 7x m− + +b. y=-x+3 d. y=( 3 4) 2 7x m− + − 12 .Hàm số 2 y=3x: a. ... 9 (2; ) 2 A − b. 1 ( ; 2) 2 B − − c. 5(0; ) 2 C d. 3( 1; ) 2 D−− 15 .Cho hàm số y = f(x) = 8x – 2 .3 Hãy chọn kết quả đúng :a. f (20 05) > f (20 07) c. f (10 0009) < f (10 0000)b. f (10 95) ... f (10 95) > f (20 5) d. f (2) < f (- 3) 16 . Tập xác định của hàm số 2 3x+9y=x 1+ là : a. \ { 1} D = −¡ b. \ { 1; 1}D = −¡ c. \ {0}D = ¡ d. D = ¡II.Tự luận : (6 ) 1. Lập bảng biến...
 • 2
 • 3,784
 • 5
kiểm tra 1 tiet TV lớp 6 hk2

kiểm tra 1 tiet TV lớp 6 hk2

Ngữ văn

... cấu tạo như thế nào ?Trường T.H.C.S Trần Ngọc SươngHọ và tên: Lớp : 6/ Điểm Kiểm tra một tiêtPhân môn : Tiếng Việt Lớp 6 ( 20 08 -20 09) A. Không có cụm C- V B. Có một cụm C- V C. Có hai cụm ... khiến D . Chỉ quan hệ thời gian . II/ Phần tự luận: (5 điểm) 1/ So sánh là gì ? Cho ví dụ .(3 điểm) 2/ Kể tên các kiểu hoán dụ ? (2 diểm ) ... đúng . 1/ Trong câu, thành phần nào bắt buộc phải có mặt để câu có cấu tạo hoàn chỉnh và diễn đạt được một ý trọn vẹn ? A. Chủ ngữ B. Vị ngữ C . Trạng ngữ D. Cả chủ ngữ và vị ngữ . 2/ Thành...
 • 3
 • 9,448
 • 69
Kiem tra 1 tiết _ lớp 6

Kiem tra 1 tiết _ lớp 6

Tin học

... memory)Bộ toán học ALU ROM (Read only memory) 2. Nêu cách mở một biểu tượng trên nền Desktop (1 điểm) 3. Nêu các phím ở hàng cơ sở (1 điểm) 4. Chức năng của các phím sau (1 điểm)Num ... II Tự luận: (6 điểm) 1. Ghép nối cho đúng các thuật ngữ sau ( 3 điểm)Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiênBộ nhớ chỉ đọcBộ xử lí trung tâmBộ lưu điện UPS CPU (central processing unit)RAM...
 • 2
 • 1,121
 • 0
Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 6

Vật lý

... TTr-NBK Bình Nam, ngày 27 tháng 10 năm 20 08TỜ TRÌNH“ V/v xin hỗ trợ kinh phí làm phổ cập THCS”Kính gửi: UBND xã Bình NamTheo Công văn số 4 21 / UBND- VP ngày 29 tháng 7 năm 20 08 của UBND huyện ... Bình về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục năm 20 08.Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm được ban chỉ đạo xã Bình Nam giao nhiệm vụ điều tra, thiết lập hồ sơ phổ cập THCS đạt được kết quả và ... THCS đạt được kết quả và đúng kế hoạch của Phòng Giáo dục và đào tạo Thăng Bình năm 20 08.Trong quá trình điều tra và thiết lập hồ sơ đã điều động CBGVNV làm việc ngoài giờ nhiều ngày song trường...
 • 2
 • 7,133
 • 117
Đề kiểm tra 1 tiết số học 6

Đề kiểm tra 1 tiết số học 6

Toán học

... tính nào sau đây đúng : A. 2. 4 2 = 8 2 = 16 B. 2. 4 2 = 2 . 16 = 32 C. 2. 4 2 = 2. 8 = 16 D. 2. 4 2 = 8 2 = 64 5. 2 7: 4 2 bằng. A. 2 1 B. 2 2 C. 2 3 D. 2 4 6. Dòng nào sau đây cho ta ba ... 42 a, b Ư( 42) do a < b, nên : a = 1, b = 42; a = 2, b = 21 ; a = 3, b = 14 ; a = 6, b = 7 2, 07aƯCLN (45; 12 6) = 9( 45 = 3 2 .5; 12 6 = 2. 3 2 .7) 1, 5b a N và (a + 1) 2; (a + 1) ... 4 2 10 9 5 10 9 5− −   + + + ÷  ÷   e) 75 1 11 9.75 11 2 .75+−+− f) 2 )2. ( 16 35:857 6 −−+Bµi 2: (2, 0 điểm) T×m x, biÕt: a) x. 1 7 = 1 3: 0,75 b) 3 1 2 x...
 • 8
 • 1,826
 • 6

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008