0

phòng gd đt q thốt nốt đề kiểm tra cuối kỳ i lớp 1

Đề kiểm tra cuối kỳ I lớp Hai

Đề kiểm tra cuối kỳ I lớp Hai

Đề thi lớp 2

... g i ý sau, viết đoạn văn ngắn ( từ đến câu) kể gia đình em - Gia đình em gồm ngư i ? Đó ai? N i ngư i gia đình em? Em yêu quý ngư i gia đình em nào? Hướng dẫn chấm: Tiếng việt A.Đọc to: (10 đ) 1. Đọc ... cho i m cho phù hợp như: (4.54, 4-3.5, 3- 2.5, 2- 1) Ngư i đề: Huỳnh Thị Đẹp PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU PHÚ TRƯỜNG TH B THẠNH MỸ TÂY i m B I KIỂM TRA CU I HỌC KÌ I Năm học: 2 012 -2 013 Môn: ... phép tính đạt 0,5 đ ( 2đ ) -câu 7: 2đ B i gi i: Số học sinh nam lớp 2C có là: 0,5đ 33 – 12 = 21( học sinh) 1 Đáp số: 21 học sinh 0,5 đ -câu 8: C ( 1 ): Ngư i đề: Huỳnh Thị Đẹp ...
 • 4
 • 574
 • 0
Đề kiểm tra cuối kỳ I lớp Một

Đề kiểm tra cuối kỳ I lớp Một

Đề thi lớp 2

... TIỂU HỌC “B” THẠNH MỸ TÂY LỚP: 1 … HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:…………………………… I M KIỂM TRA CU I HKI MƠN: TIẾNG VIỆT NĂM HỌC: 2 012 – 2 013 TH I GIAN: 40 PHÚT B ĐỌC (10 i m) Đọc thành tiếng tiếng sau (3 i m) ... i m mư i Mèo rình chuột I M KIẺM TRA CU I HKI MƠN: TỐN NĂM HỌC: 2 012 – 2 013 TH I GIAN: 40 PHÚT TRƯỜNG TIỂU HỌC “B” THẠNH MỸ TÂY LỚP: 1 … HỌ VÀ TÊN HỌCSINH:………………………… Câu (1 ) a) Khoanh vào số lơnù ... cách: 6 i m Viết sai 01 tiếng ( viết hoa, âm đầu, vầ, thanh,… ) trừ 0.5diểm B i viết khơng độ cao, khơng thẳng hàng trừ 01 diểm tồn Câu ( 2 i m): dấu i n đạt 0.5đ Câu ( 2 i m): âm i n đạt 0.5đ...
 • 4
 • 415
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Khoa học

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Khoa học

Đề thi lớp 5

... HỌC- KH I Năm học 2 013 - 2 014 Đáp án Câu A 10 A 11 C 12 A 13 D 14 C 15 B 16 B 17 E 18 Câu Đáp án C D C C C B C C D M i câu/ ý: 0,5 i m Câu 19 : Trả l i ý ý sau i m - Dùng chung dao cạo - Nhổ phòng ... C Thép Câu 14 : Khi nhỏ v i giọt giấm chua (hoặc v i giọt a- xít loãng) lên đá v i, thấy có tượng: A Trên mặt đá v i s i bọt B Có khí bay lên C Cả hai tượng Câu 15 : Xi măng trộn v i cát nước tạo ... vi- rút gây B Bệnh gây chết ngư i nhanh chóng vòng 3- ngày C Là bệnh lo i kí sinh trùng gây D Mu i vằn động vật trung gian truyền bệnh Câu 11 : Viêm não bệnh tác nhân gây ra? A Mu i B Ru i C Vi...
 • 4
 • 495
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Địa lí số 1

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Địa lí số 1

Đề thi lớp 5

... để việc l i, chuyên chở hành khách, hàng hóa tốt Câu 5: M i ý 0,5 i m Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, b i tắm tốt, vườn quốc gia, lễ h i truyền thống… Có nhiều địa i m công nhận di sản gi i ... yếu vùng đ i n i, rừng ngập mặn ven biển Câu 4: M i ý 0,5 i m Nước ta có nhiều lo i đường phương tiện giao thông chất lượng chưa cao Hiện nay, nước ta xây dựng thêm nhiều tuyến đường đ i nâng cao ... 3: M i ý i m - Sông ng i: Nước ta có mạng lư i sông ng i dày đặc, sông lớn Sông nước ta có lượng nước thay đ i theo mùa có nhiều phù sa - Rừng: Nước ta có hai lo i rừng: Rừng rậm nhiệt đ i phân...
 • 4
 • 488
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Lịch sử số 1

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Lịch sử số 1

Đề thi lớp 5

... tủ, hòm xiểng, cánh cửa… dựng chiến lũy đường phố để ngăn cản quân Pháp d/ C Nguyễn Trường Tộ e/ A Quyết tâm phá tan công giặc Câu 3: M i ý 0,5 i m Năm 19 11, v i lòng yêu nước thương dân, Nguyễn ... LỊCH SỬ Câu 1: M i ý 0,5 i m - d , – a, – e, – b, – c Câu 2: M i ý 0,5 i m a/ A Trương Định b/ C Mở lớp bình dân học vụ, mở thêm trường cho trẻ em c/ B Dùng bàn ghế, giường, tủ, hòm xiểng, cánh ... đồng bằng, buộc địch từ bỏ âm mưu công Việt Bắc Câu 3: i n từ sau vào chỗ trống: yêu nước, 19 11, cứu nước, nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành (2,5 i m) Năm ……………, v i lòng ………………… thương dân, ………………………...
 • 3
 • 378
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Lịch sử số 2

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Lịch sử số 2

Đề thi lớp 5

... Sản Việt Nam đ i Chiến Thắng Biên gi i Kh i nghĩa dành quyền Hà N i thắng l i Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập Chiến thắng Việt Bắc a Thu- Đông 19 50 b Ngày 2- 9- 19 45 c Thu- Đông 19 47 d Ngày 19 tháng ... ( 1. 5 i m ) -Thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc hòng tiêu diệt quan đầu não kháng chiến đ i chủ lực ta - Để nhanh chống kết thúc chiến tranh Câu 5: ( i m ) - Đảng Cộng Sản Việt Nam đ i đề ... Việt Nam đ i đề đường l i cách mạng Việt Nam, đưa chiến tranh nhân dân ta theo đường l i đắng - Đảng Cộng Sản Việt Nam đ i lãnh đạo cách mạng Việt Nam dành nhiều thắng l i vẻ vang ...
 • 3
 • 443
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Địa lí

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Địa lí

Đề thi lớp 5

... ĐÁNH GIÁ MÔN ĐL LỚP CU I HK I Năm học 2 013 - 2 014 Khoanh tròn vào chữ trước câu trả l i đúng: Câu 1: (Đúng ý 0,5 i m) a/.Phần đất liền nước ta giáp v i nước: C Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia b/ ... Kinh có số dân đông Câu 6: Nước ta có i u kiện để phát triển ngành thuỷ sản? (2 i m) (Đúng ý i m) TL: - Vùng biển rộng có nhiều h i sản, mạng lư i sông ng i dày đặc - Ngư i dân có nhiều kinh ... phố Hồ Chí Minh Câu 3: N i từ cột A v i từ cột B cho phù hợp.(Đúng ý 0,5 i m) A B a/ Dầu mỏ 1/ Lào Cai b/ Than 2/ Biển Đông c/ A-pa-tít 3/ Tây Nguyên d/ Bô-xit 4/ Quảng Ninh Câu 4: i n từ ngữ...
 • 2
 • 370
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Lịch sử

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Lịch sử

Đề thi lớp 5

... l i “giặc đ i “giặc dốt”? (2 đ) HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔN LS LỚP CU I HK I Năm học 2 013 - 2 014 ... đ) Câu 1: (Đúng ý 0,5 i m) a/ Năm 18 62, ngư i nhân dân nghĩa quân suy tôn “Bình Tây Đ i nguyên so i ? D/ Trương Định b/ Ngư i tổ chức phong trào đông du là: C/ Phan B i Châu c./ Ngày 19 -8 năm ... khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày, tháng, năm nào? T i đâu? (Đúng ý i m) TL: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày tháng năm 19 45, Quảng...
 • 3
 • 542
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Tiếng Việt số 1

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Tiếng Việt số 1

Đề thi lớp 5

... ho i m i trường: Câu 8: i n tiếng thích hợp có chứa d/v/l/n vào chỗ trống: a/ dành b/ Gỗ b/ Sóng d/ ng i B PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 i m) I Chính tả nghe- viết (5 i m) B i viết: ... Câu 8: i n tiếng thích hợp có chứa d/v/l/n vào chổ trống: a/ Dỗ dành b/ Gỗ lim b/ Sóng vỗ d/ Nghĩ ng i B PHẦN KIỂM TRA VIẾT (10 i m) I Chính tả nghe- viết (5 i m) - B i viết không mắc l i tả, ... ĐÁNH GIÁ, CHO I M A KIỂM TRA ĐỌC (10 i m) Đọc thầm làm tập (5 i m) Đáp án: Câu 1: B Để tặng chị vào ngày lễ Nô-en (0.5 i m) Câu 2: C Cô bé mở khăn tay, đổ lên bàn nắm tiền xu n i tiền cô...
 • 4
 • 971
 • 10
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán số 1

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán số 1

Đề thi lớp 5

... i m) 30,5 x 12 : = 18 3 (dm2) (0,5 i m) Đáp số: 18 3 dm2 (0,25 i m) Câu (2 i m) B i gi i Chiều rộng mảnh đất là: 18 x = 15 (m) (0,5 i m) Diện tích mảnh đất là: 18 x 15 = 270 (m2 ) (0,5 i m) ... ĐÁP ÁN ĐỀ B I KT ĐK CU I KỲ I MÔN TOÁN – KH I Năm học: 2 013 - 2 014 Câu (1 i m) HS viết ý 0,25 i m a) b) 7,09 c) Hai mư i bảy phần trăm d) Sáu năm phần chín Câu (2 i m) HS khoanh câu 0,5 i m ... (2 i m) HS đặt tính tính câu 0,5 i m a) + 456,25 213 ,98 670,23 b) - 578,40 407,89 17 0, 51 c) 55,07 x d) 782,4 12 4,5 62 + 27535 22028 65,2 24 247, 815 Câu (1 i m) B i gi i Diện tích tam giác...
 • 3
 • 659
 • 5
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán số 2

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán số 2

Đề thi lớp 5

... Câu 7: (2 i m) Một cuộn v i hình tam giác có độ d i chiều cao 6,5 m, biết chiều cao cuộn v i có độ d i lần độ d i cạnh đáy Tính diện tích cuộn v i hình tam giác B i gi i ……………………………………………… ... 4350 +14 50 18 ,850 d/ 286,46 2,5 36 11 4,584 11 4 14 6 210 10 0 Câu 6: Đúng ý 0,5 i m a/ 25 % 64 là: 64 x 25 : 10 0 = 16 (0,5 i m) b/ Tìm số biết 80 % 56: Số cần tìm là: 56 x 10 0 : 80 = 70 (0,5 i m) ... 4080, 012 Câu 2: Đúng ý 0,5 i m (0,5 đ) 10 b/ Giá trị chữ số số 218 ,16 5 là: C (0,5 đ) 10 0 a/ Giá trị chữ số số 412 , 512 là: C Câu 3: Đúng ý 0,5 i m a/ 16 m2 = B 16 00 dm2 Câu 4: Đúng ý 0,25 i m...
 • 3
 • 577
 • 2
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Khoa học số 2

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Khoa học số 2

Đề thi lớp 5

... trả l i câu 0,5 i m (từ câu đến câu 18 ) CÂU ĐÁP ÁN C D A D B D D B B CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ĐÁP ÁN C B C C D A C D C Câu 19 : HS trả l i đủ ý i m ( ý 0,25 i m ) Để không bị xâm h i, cần ... tốn tiền thân gia đình D Tất ý Câu 8: Để cung cấp vitamin cho thể bình thường theo em ta nên sử dụng biện pháp nào? A Uống vitamin B Ăn thức ăn chứa nhiều vitamin C Tiêm vitamin D Ăn nhiều thịt ... ph i: - Không n i t i tăm, vắng vẻ - Không phòng kín v i ngư i lạ - Không nhận tiền, quà giúp đỡ đặc biệt ngư i khác mà không rõ lí - Không nhờ xe ngư i lạ * Lưu ý: Nếu HS nêu có ý khác n i dung...
 • 4
 • 465
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán

Đề thi lớp 5

... Câu 1: ( i m) Làm ý (0,5 i m) a Ý D b Ý C Câu 2: ( 1 i m ) Làm ý (0,25 i m) a < ; b < ; c > ; d = Câu 3: (1 i m) Làm ý (0,25 i m) a 0, 815 m = 81, 5 cm b 26ha = 260.000 m2 c 18 yến = 18 0 kg ... 4: (1 i m) Đúng ý (0,25 i m) a 38,7 x 0 ,1 = 387 Đ b 8,4 : = 21 S c 78, 29 x 10 = 7829 S d 2,23 : 10 0 = 223 Đ Câu 5: ( i m) Làm ý (0,25 i m) a Ý D b: ÝC c: ÝB d: ÝB Câu 6: (1 i m) M i ý (0,5 ... (0,5 i m) a 40 b 2,22 Câu 7: (2 i m) Đặt tính tính ý (0,5 i m) a 44,57 b 38, 81 c 16 3,744 d 5,75 Câu 8: (1 i m) Diện tích hình tam giác ABC là: (0,25) 2,3 x 1, 2 : =1, 38 ( dm ) (0,5) Đáp số: 1, 32...
 • 4
 • 622
 • 1
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán số 2

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán số 2

Đề thi lớp 5

... Câu 7: (2 i m) Một cuộn v i hình tam giác có độ d i chiều cao 6,5 m, biết chiều cao cuộn v i có độ d i lần độ d i cạnh đáy Tính diện tích cuộn v i hình tam giác B i gi i ……………………………………………… ... 4350 +14 50 18 ,850 d/ 286,46 2,5 36 11 4,584 11 4 14 6 210 10 0 Câu 6: Đúng ý 0,5 i m a/ 25 % 64 là: 64 x 25 : 10 0 = 16 (0,5 i m) b/ Tìm số biết 80 % 56: Số cần tìm là: 56 x 10 0 : 80 = 70 (0,5 i m) ... 4080, 012 Câu 2: Đúng ý 0,5 i m (0,5 đ) 10 b/ Giá trị chữ số số 218 ,16 5 là: C (0,5 đ) 10 0 a/ Giá trị chữ số số 412 , 512 là: C Câu 3: Đúng ý 0,5 i m a/ 16 m2 = B 16 00 dm2 Câu 4: Đúng ý 0,25 i m...
 • 3
 • 536
 • 1
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Toán

Đề thi lớp 5

... Câu 1: ( i m) Làm ý (0,5 i m) a Ý D b Ý C Câu 2: ( 1 i m ) Làm ý (0,25 i m) a < ; b < ; c > ; d = Câu 3: (1 i m) Làm ý (0,25 i m) a 0, 815 m = 81, 5 cm b 26ha = 260.000 m2 c 18 yến = 18 0 kg ... 4: (1 i m) Đúng ý (0,25 i m) a 38,7 x 0 ,1 = 387 Đ b 8,4 : = 21 S c 78, 29 x 10 = 7829 S d 2,23 : 10 0 = 223 Đ Câu 5: ( i m) Làm ý (0,25 i m) a Ý D b: ÝC c: ÝB d: ÝB Câu 6: (1 i m) M i ý (0,5 ... (0,5 i m) a 40 b 2,22 Câu 7: (2 i m) Đặt tính tính ý (0,5 i m) a 44,57 b 38, 81 c 16 3,744 d 5,75 Câu 8: (1 i m) Diện tích hình tam giác ABC là: (0,25) 2,3 x 1, 2 : =1, 38 ( dm ) (0,5) Đáp số: 1, 32...
 • 4
 • 570
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Địa lí số 1

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Địa lí số 1

Đề thi lớp 5

... để việc l i, chuyên chở hành khách, hàng hóa tốt Câu 5: M i ý 0,5 i m Nước ta có nhiều phong cảnh đẹp, b i tắm tốt, vườn quốc gia, lễ h i truyền thống… Có nhiều địa i m công nhận di sản gi i ... yếu vùng đ i n i, rừng ngập mặn ven biển Câu 4: M i ý 0,5 i m Nước ta có nhiều lo i đường phương tiện giao thông chất lượng chưa cao Hiện nay, nước ta xây dựng thêm nhiều tuyến đường đ i nâng cao ... 3: M i ý i m - Sông ng i: Nước ta có mạng lư i sông ng i dày đặc, sông lớn Sông nước ta có lượng nước thay đ i theo mùa có nhiều phù sa - Rừng: Nước ta có hai lo i rừng: Rừng rậm nhiệt đ i phân...
 • 4
 • 375
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Địa lí

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Địa lí

Đề thi lớp 5

... ĐÁNH GIÁ MÔN ĐL LỚP CU I HK I Năm học 2 013 - 2 014 Khoanh tròn vào chữ trước câu trả l i đúng: Câu 1: (Đúng ý 0,5 i m) a/.Phần đất liền nước ta giáp v i nước: C Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia b/ ... Kinh có số dân đông Câu 6: Nước ta có i u kiện để phát triển ngành thuỷ sản? (2 i m) (Đúng ý i m) TL: - Vùng biển rộng có nhiều h i sản, mạng lư i sông ng i dày đặc - Ngư i dân có nhiều kinh ... phố Hồ Chí Minh Câu 3: N i từ cột A v i từ cột B cho phù hợp.(Đúng ý 0,5 i m) A B a/ Dầu mỏ 1/ Lào Cai b/ Than 2/ Biển Đông c/ A-pa-tít 3/ Tây Nguyên d/ Bô-xit 4/ Quảng Ninh Câu 4: i n từ ngữ...
 • 2
 • 324
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Khoa học số 2

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Khoa học số 2

Đề thi lớp 5

... trả l i câu 0,5 i m (từ câu đến câu 18 ) CÂU ĐÁP ÁN C D A D B D D B B CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ĐÁP ÁN C B C C D A C D C Câu 19 : HS trả l i đủ ý i m ( ý 0,25 i m ) Để không bị xâm h i, cần ... tốn tiền thân gia đình D Tất ý Câu 8: Để cung cấp vitamin cho thể bình thường theo em ta nên sử dụng biện pháp nào? A Uống vitamin B Ăn thức ăn chứa nhiều vitamin C Tiêm vitamin D Ăn nhiều thịt ... ph i: - Không n i t i tăm, vắng vẻ - Không phòng kín v i ngư i lạ - Không nhận tiền, quà giúp đỡ đặc biệt ngư i khác mà không rõ lí - Không nhờ xe ngư i lạ * Lưu ý: Nếu HS nêu có ý khác n i dung...
 • 4
 • 350
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Khoa học

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Khoa học

Đề thi lớp 5

... HỌC- KH I Năm học 2 013 - 2 014 Đáp án Câu A 10 A 11 C 12 A 13 D 14 C 15 B 16 B 17 E 18 Câu Đáp án C D C C C B C C D M i câu/ ý: 0,5 i m Câu 19 : Trả l i ý ý sau i m - Dùng chung dao cạo - Nhổ phòng ... C Thép Câu 14 : Khi nhỏ v i giọt giấm chua (hoặc v i giọt a- xít loãng) lên đá v i, thấy có tượng: A Trên mặt đá v i s i bọt B Có khí bay lên C Cả hai tượng Câu 15 : Xi măng trộn v i cát nước tạo ... vi- rút gây B Bệnh gây chết ngư i nhanh chóng vòng 3- ngày C Là bệnh lo i kí sinh trùng gây D Mu i vằn động vật trung gian truyền bệnh Câu 11 : Viêm não bệnh tác nhân gây ra? A Mu i B Ru i C Vi...
 • 4
 • 331
 • 0
Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Lịch sử số 1

Đề Kiểm tra cuối kỳ I lớp 5 môn Lịch sử số 1

Đề thi lớp 5

... tủ, hòm xiểng, cánh cửa… dựng chiến lũy đường phố để ngăn cản quân Pháp d/ C Nguyễn Trường Tộ e/ A Quyết tâm phá tan công giặc Câu 3: M i ý 0,5 i m Năm 19 11, v i lòng yêu nước thương dân, Nguyễn ... LỊCH SỬ Câu 1: M i ý 0,5 i m - d , – a, – e, – b, – c Câu 2: M i ý 0,5 i m a/ A Trương Định b/ C Mở lớp bình dân học vụ, mở thêm trường cho trẻ em c/ B Dùng bàn ghế, giường, tủ, hòm xiểng, cánh ... đồng bằng, buộc địch từ bỏ âm mưu công Việt Bắc Câu 3: i n từ sau vào chỗ trống: yêu nước, 19 11, cứu nước, nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành (2,5 i m) Năm ……………, v i lòng ………………… thương dân, ………………………...
 • 3
 • 325
 • 0

Xem thêm