0

đề kiểm tra môn tiếng việt lớp 1 cuối năm

Đề kiểm tra GHKI Tiếng Việt - lớp 4 ( CKTKN)

Đề kiểm tra GHKI Tiếng Việt - lớp 4 ( CKTKN)

Tư liệu khác

... & ĐÀO TẠO AN MINHTrường Tiểu học Đông Hưng A1ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I KHỐI 4 MÔN TIẾNG VIỆT ( Phần đọc )Thời gian : 40 phútI. ĐỌC THÀNH TIẾNG : ( 5 điểm ) Giáo viên cho học sinh bốc thăm ... mặt vua nói rõ sự thật.C. Cả A, B đều đúngCâu 4. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ “trung thực” ? (0,5 điểm) A. Chân thật B. Lừa dối C. Thành thậtMÔN TIẾNG VIỆT ( Phần viết )Thời gian : 40 ... bốc thăm và đọc một đoạn khoảng 75 - 80chữ trong các bài Tập đọc tuần 6,7, 8, 9 ( SGK Tiếng Việt 4 - Tập 1 )II. ĐỌC THẦM : (5 điểm) Đọc thầm đoạn văn dưới đây và hãy khoanh tròn trước ý trả...
 • 3
 • 1,199
 • 7
de kiem tra mon tieng anh lop 8

de kiem tra mon tieng anh lop 8

Tư liệu khác

... ……………… V , Use the suggested words to complete sentenees (2,5ms) 1 , Lins / fourteen / old / and / live / 37 HungVuong street………………….2 , Quang / go fishing / afternoon...
 • 2
 • 2,251
 • 20
Đề kiểm tra Toán+Tiếng Việt lớp 5-GKI

Đề kiểm tra Toán+Tiếng Việt lớp 5-GKI

Tiểu học

... BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5(Bài kiểm tra định kì giữa kì I – Năm học 2 010 - 2 011 )A. KIỂM TRA ĐỌC : 10 điểmI. Đọc thành tiếng (5 điểm ) - Đọc đúng tiếng ,đúng từ : 1 điểm - Ngắt nghỉ ... – Tiếng Việt 5 – Tập 1 – Trang 58,59.Bài 7: Những người bạn tốt – Tiếng Việt 5 – Tập 1 – Trang 64,65.Bài 8: Kỳ diệu rừng xanh – Tiếng Việt 5 – Tập 1 – Trang 75,76.Bài 9: Cái gì quý nhất – Tiếng ... bằng giấy – Tiếng Việt 5 – Tập 1 – Trang 36,37.Bài 4: Một chuyên gia máy xúc – Tiếng Việt 5 – Tập 1 – Trang 45,46.Bài 5: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai – Tiếng Việt 5 – Tập 1 – Trang 54,55.Bài...
 • 7
 • 1,772
 • 7
BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5

BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5

Mầm non - Tiểu học

... 2giờ 15 phút Bài 4: Tìm 40% của 15 00 cây. A. 50 cây B. 40 cây C. 400 cây D. 600 câyBài 5: Tính giá trị biểu thức: 10 0 + ( 1, 57 – 7,863 ) x 4 ,1 A. 13 2,2 317 B. 14 2 ,13 17 C. 13 1, 13 17 D. 13 2 ,13 17PHẦN ... BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT Lớp 5PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 4đ ) Khoanh vào các phương án trả lời đúng nhấtCâu 1: Cấu tạo phần vần của tiếng “ huyền “ có âm đệm không? ... nêu ý nghĩa của những hình ảnh đó? BÀI KIỂM TRA MÔN TOÁN Lớp 5PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 2,5đ ) Khoanh vào các phương án trả lời đúng nhấtBài 1: Hai tỉnh Avà B cách nhau 574km.Một tàu hoả...
 • 5
 • 2,087
 • 11
de kiem tra toan - tieng viet lop 2

de kiem tra toan - tieng viet lop 2

Tiểu học

... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1. Chính tả ( 4 điểm): Nghe viết bài “ Câu chuyện bó đũa” Đoạn từ ( Người cha liền bảo đến hết).2....
 • 2
 • 3,381
 • 35
DE KIEM TRA MON TIENG VIET KHi LOPI

DE KIEM TRA MON TIENG VIET KHi LOPI

Tiểu học

... ang hay anh (1 điểm )B……….cuốn, c……… cua, - Điền k hay c (1 điểm ) Con … á, ….ì cọ Trường TH An Hòa Tây 2 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2 010 - 2 011 Môn: Tiếng Việt ( lớp Một ) I. ... c (1 điểm ) Con cá, kì cọHƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT ICUỐI HỌC KÌ I 2 010 – 2 011 I. Đọc thành tiếng ( 6 điểm) HS đọc đúng 1 vần 0,5 điểm Đọc đúng 1 từ 0,5 điểm . sai 1 tiếng ... Điền vần ang hay anh (1 điểm )Trường TH An Hoà Tây 2 Thứ ngày tháng năm 2 010 Lớp …………………… Họ và tên:………………………. ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NH: 2 010 - 2 011 Môn :Tiếng Việt Viết Thời gian:...
 • 6
 • 657
 • 1
De kiem tra toan - Tieng viet Lop 3

De kiem tra toan - Tieng viet Lop 3

Tiểu học

... ĐỀ KIỂM TRA CUÔI HKI Môn : Toán Lớp 1 A Bài 1 : ( 1 điểm ) a ) Viết các số từ 0 đến 10 :………………………………………………. b ) Viết các số từ 10 đến 0 : ………………………………………………. Bài 2 : (1 điểm )Viết ... 2 4 7 9 10 + + + 3 8 5 3 0 9 ___ ____ ____ ____ ____ ____ ………. ………. ……… ……… ………. ………. 6 + 3 = …… 7 – 0 = …… 2 + 3 + 4 = ……… 2 + 4 =……. 9 – 6 = …… 8 – 5 + 4 = ……… Bài 5 ( 1 điểm ) ... :………………………………………………. b ) Viết các số từ 10 đến 0 : ………………………………………………. Bài 2 : (1 điểm )Viết các số 3 , 8 , 6, 10 5, : a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn :……………………………………………… b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé :………………………………………………....
 • 2
 • 2,080
 • 10
Đề thi HKI Môn Tiếng Việt Lớp 1

Đề thi HKI Môn Tiếng Việt Lớp 1

Tư liệu khác

... Hướng dẫn chấm bài lớp 1 1/Hs đọc đúng các vần cho 3đ,sai 1 vần trừ 0,5đ2/Được các từ cho 3đ,sai 1 từ trừ 0,5đ.3/Đọc thành tiếng đúng các câu cho 4đ,sai 2 tiếng trừ 0,5đ, đọc không ... đọc không rõ ràng trừ 0,5đ- Tuỳ theo mức độ sai của học sinh mà giáo viên trừ điểm từ 0,5 đén 1 ...
 • 2
 • 4,988
 • 57
Tài liệu Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09) doc

Tài liệu Đề kiểm tra: Môn Tiếng Anh Lớp 3 (08-09) doc

Mầm non - Tiểu học

... §Ò kiÓm tra: M«n TiÕng Anh Líp 3 ( Gi¸o tr×nh Let,go 1A)( Thêi gian lµm bµi 40 phót)Bµi 1: Em h·y khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng nhÊt: 1- What is your name?A. My name ... How many pens? ( five )-> Điểm và Đáp ánBài 1 ( 2đ): Mỗi câu trả lời đúng cho 0.2đ 1- A; 2- B; 3- A; 4- B; 5- A; 6- C; 7- B; 8- A; 9- A; 10 - CBài 2 ( 3đ): Điền mỗi từ đúng cho 0.5đ ( Thởng ... xác các từ và làm đúng hết)Vị trí (1) : my ; ( 2): father ; (3): is ; (4): sister ; (5): nameBài 3 ( 3đ): mỗi câu đúng cho 1 nếu đúng nửa vế câu cho 0,5 đ 1. This is my grand mother2. This...
 • 3
 • 4,429
 • 392
Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 11 (2010) khối cơ bản - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Bình Định docx

Đề kiểm tra môn tiếng Anh lớp 11 (2010) khối cơ bản - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Bình Định docx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40ABCDMÃ ĐỀ C1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20A X X X X X XB X X XC X X X X XD X X X X X X 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... D. closest The end 1B 2D 3B 4D 5C 6C 7A 8D 9D 10 D 11 C 12 B 13 C 14 D 15 C 16 A 17 B 18 B 19 B 20A21D 22A 23B 24B 25C 26B 27D 28A 29A 30C31A 32D 33C 34A 35C 36A 37C 38B 39D 40A 21. A. played B. playing ... the new research take?A. 3 years B. 8 years C. 10 years D. 12 years HẾT 1B 2A 3A 4D 5D 6A 7A 8B 9A 10 A 11 D 12 D 13 B 14 D 15 B 16 C 17 A 18 B 19 D 20B21B 22B 23B 24B 25C 26D 27D 28A 29B 30D32D 32B...
 • 12
 • 1,537
 • 22
đề kiểm tra GKII Tiếng Việt Lớp 5

đề kiểm tra GKII Tiếng Việt Lớp 5

Tiểu học

... Đề kiểm tra : Tiếng Việt Họ tên : Lớp : 5B Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1: Gạch chân dới các từ ngữ viết sai chính tả trong các ... câu ghép . Đền Thợng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trớc Đền , những đóm hải đờng đâm bông rực đỏ , những cánh bớm nhiều màu sắc bay rập rờn nh đang múa quạt xoè hoa . Câu 1 là câu ... quan hệ từ: - Cá vế câu đợc nối với nhau bằng cặp từ hô ứng : Câu 3: a) Dựa theo nghĩa của tiếng công , chọn 2-3 từ thích hợp có thể viết tiếp sau các từ trong mỗi dòng sau :- Công nhân...
 • 2
 • 2,598
 • 30
Đề thi thử môn Tiếng Việt lớp 1 phần viết

Đề thi thử môn Tiếng Việt lớp 1 phần viết

Tiểu học

... - dỗ … ành III. – Chữ viết: TRƯỜNG TH SƠNG MÂYHướng dẫn kiểm tra và chấm điểm TIẾNG VIỆT (PHẦN VIẾT) lớp 1 A- Hướng dẫn kiểm tra: 1. Chính tả: GV phát giấy thi để HS nhìn và viết bài trong ... 0,25đ/ 1 lỗi.2. Bài tập: 2 đ. 1/ Tìm tiếng trong bài có vần aêm: naèm, ngaém (0,5 đ) vần aêng : tra ng (0,5 đ)2/ Điền âm r, d, gi: mỗi âm điền đúng được 0,25 đ3. Chữ viết : 2 đ. Chữ viết đều ... GV hướng dẫn HS để HS làm bài tập trong 10 phút.…… /2đ…… /2đB – Hướng dẫn chấm: 1. Chính tả: 6 đ: Cứ sai 3 lỗi về âm, vần, thanh trừ 1 . Bài viết sai 1 lỗi nếusạch đẹp được 6 đ (nếu bài dơ...
 • 3
 • 1,518
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25